arrow arrow
Hendrik Dirks de Vrachter
(Circa 1635-)
Haasje Frederiks
(Circa 1640-)
Joris Jans
(Circa 1660-)
Marrigje Hendriks van der Woerd
(Circa 1662-)
Hendrik Jorisz
(1698-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Dirks van Buuren

Hendrik Jorisz 72,128

  • Christened: 22 may 1698, Westbroek 72
  • Marriage: Marrigje Dirks van Buuren 14 december 1727, Westbroek 72,128

  General Notes:

Akte inv.nr. U174a13, aktenr. 72, d.d. 27-11-1752
Aktesoort Testament
Notaris W. J. VAN OVERMEER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Jorissen
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Merrigje Jans van der Woerd
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: de kinderen van Hendrik Jorissen, broer:
Naam tweede partij: Marigje Hendriks
Naam tweede partij: Dirk Hendriks
Naam tweede partij: Joosje Hendriks
Naam tweede partij: Neeltje Hendriks
Verwijzingen: codicil d.d. 1-9-1752 voor notaris N. de Graaff
Verwijzingen: codicil d.d. 15-11-1752 voor notaris N. de Graaff
Verwijzingen: testament d.d. 11-3-1750 voor notaris N. de Graaff
Bijzonderheden: met benoeming van Jan Claese van der Woerd en Gerrit Jacobs van Sypveld te Westbroek en Hendrik Cornelisse van der Woerd te Achttienhoven tot voogden

Akte inv.nr. U225a2, aktenr. 43, d.d. 23-11-1753
Aktesoort Scheiding
Notaris J. KELFFKENS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Jan Jorissen:
Naam eerste partij: onmondige kinderen Hendrik Jorissen:
Naam eerste partij: Marrigje Hendriks
Naam eerste partij: Dirk Hendriks
Naam eerste partij: Joosje Hendriks
Naam eerste partij: Neeltje Hendriks
Naam voogd eerste partij: voogd: Gerrit Jacobs van Zypveld
Woonplaats voogd: Westbroek
Naam voogd eerste partij: voogd: Hendrik Cornelisse van der Woerd
Woonplaats voogd: Achtienhoven
Naam tweede partij: erven ab intestato Marrigje Jans van der Woerd:
Naam tweede partij: Annetje Jans van der Woerd
Naam echtgenote tweede partij: wed. Claas van Zeden
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Tymen Clase van Zeden, zoon
Woonplaats gemachtigde: Loosdregt
Naam tweede partij: Jan Clase van der Woerd
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Jan Jorissen en Marrigje Jans van der Woerd, in leven echtelieden
Verwijzingen: testament d.d. 11-3-1750 voor notaris Nicolaas de Graaff

Akte inv.nr. U248a8, aktenr. 40, d.d. 23-06-1768
Aktesoort Scheiding
Notaris J. VAN SOMEREN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: (kinds)kinderen en erfgenamen Cornelis Harmsz de Jongh, in leven eerder weduwnaar Teuntje Jansz van Nieuwcoop, laatst weduwnaar Maria Hendriksz:
Naam eerste partij: (kinds)kinderen van Cornelis Harmsz de Jongh en Teuntje Jansz van Nucoop:
Naam eerste partij: Jan Cornelisz. de Jongh
Naam eerste partij: Jacob Cornelisz. de Jongh
Naam eerste partij: Harme van der Wild
Naam echtgenote eerste partij: x Hilletje Cornelisz de Jongh
Naam eerste partij: minderjarige kinderen van + Aaltje de Jongh en Wouter Post:
Naam eerste partij: Willem Woutersz. Post
Naam eerste partij: Teuntje Woutersz. Post
Naam voogd eerste partij: voogd: Jacob Cornelisz de Jongh
Naam voogd eerste partij: voogd: Jacobus Staal
Naam eerste partij: minderjarige kinderen van Cornelis Harmsz de Jongh en Maria Hendriksz, als mede-erfgenamen ab intestato Maria Hendriksz:
Naam eerste partij: Marregje Cornelisz de Jongh
Naam eerste partij: Harmen Cornelisz de Jongh
Naam eerste partij: Hendrik Corneilsz de Jongh
Naam eerste partij: Cornelia Cornelisz de Jongh
Naam voogd eerste partij: voogd: Rutger Verkroost
Woonplaats voogd: Tienhoven
Naam voogd eerste partij: voogd: Hendrik Corsz. Otten
Naam voogd eerste partij: voogd: Dirk Hendriksz
Soort onroerend goed: huysinge en hofstede -naar Jan Cornelisz de Jongh-
Gerecht onroerend goed: Maarssen
Soort onroerend goed: stukje veenland
Gerecht onroerend goed: Maarssen
Soort onroerend goed: 4 mergen zoo wey- als hooyland
Ligging onroerend goed: Heerewegh off Gageldyk
Belendingen onroerend goed: achter: NN van der Voort, predikant zw : Pieter de Waal nw : de Frissen Roemer
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Buytenwegh
Soort onroerend goed: stukje soo wey- als hooyland, groot 1 mergen
Belendingen onroerend goed: ene zyde: Arie Volkerts andere zyde: NN Bargsland
Gerecht onroerend goed: Maarsseveen, Binnewegh
Soort onroerend goed: huysinge, hofstede, erve c.a. groot 150 roeden - naar Harme van der Wilt en Hilletje Cornelisz de Jongh -
Ligging onroerend goed: Looydyk
Gerecht onroerend goed: Maarsseveen
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 27-10-1725 voor notaris J. Vervoorn
Verwijzingen: scheiding d.d. 31-03-1756 voor notaris M. de Leeuw
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 09-11-1756 voor notaris Wyer Jan van Overmeer
Verwijzingen: testament d.d. 19-02-1767 voor notaris Jacobus van Someren
Verwijzingen: executeursbenoeming d.d. 31-12-1766 voor notaris Jacobus van Someren
Verwijzingen: akte d.d. 22-04-1761 voor notaris Nicolaas de Graaff
Verwijzingen: akte d.d. 01-01-1766 voor notaris Jacobus van Someren
Verwijzingen: akte d.d. 31-12-1766 voor notaris Jacobus van Someren
Verwijzingen: akte d.d. 12-06-1762 voor notaris P. van Schoonhoven
Verwijzingen: akte d.d. 10-11-1767 voor notaris Jacobus van Someren
Bijzonderheden: Cornelis Harmsz de Jong, gewoond hebbende en overleden 18-06-1767 te Oud-Maarsseveen, was voor de legitieme portie erfgenaam ab intestato van zyn vooroverleden zonen Harmen Cornelisz de Jongh en Pieter Cornelisz de Jongh
Bijzonderheden: Teuntje van Nieuwcoop overleden 08-03-1749 te Maarsseveen
Bijzonderheden: Maria Hendriksz was een dochter van Marrigje Dirks, die weduwe was van Hendrik Jorisse
Bijzonderheden: Jan Cornelisz de Jongh, Jacobus Cornelisz de Jongh, Harme van de Wild, Hilletje Cornelisz de Jong en Jacobus Stael kwiteren Rutger Verkroost en Hendrik Corsz: Otten voor hun executeurschap
Bijzonderheden: met staat en boedelbeschryving en gevolgd door slot van rekening d.d. 30-05-1769

Akte inv.nr. U225a9, aktenr. 94, d.d. 24-10-1772
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. KELFFKENS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Japik van Zypveld
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltje Hendrikze
Woonplaats eerste partij: by de Diemerbrug
Naam eerste partij: erven ab intestato Joosje Hendrikze
Naam eerste partij: Marregje van Buuren, moeder
Naam echtgenote eerste partij: wed. Hendrik Jorissen
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Dirk Hendrikze
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Soort onroerend goed: 2/3 part in hoffstede, bestaende in huyzinge c.a. met 20 morgen zoo wey- als hooylandt
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Secq
Gerecht onroerend goed: Westbroek, te Veenwaerts
Bijzonderheden: 1/3 part behoort al aan de koper 128

Hendrik married Marrigje Dirks van Buuren, daughter of Dirk Theunisz van Buuren and Gerritje Cornelisdr, on 14 december 1727 in Westbroek 72.,128 (Marrigje Dirks van Buuren was christened in december 1699 in Westbroek 72.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.