arrow arrow arrow
Wouter Cornelisz Noomen
(Circa 1535-)
Aantje Ariens
(Circa 1535-Before 1596)
Pieter Jan Barends
(Circa 1555-Before 1610)
? ?
(-)
Jan Wouters Noomen
(Circa 1570-Before 1654)
Marrigje Pieters Vuuren
(Circa 1565-)
Pieter Jans Noomen
(Circa 1610-Between 1672)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Simons de Best

Pieter Jans Noomen 65,254,359

  • Born: Circa 1610
  • Marriage: Marrigje Simons de Best 79,359
  • Died: Between 31 january 1672 and 8 april 1674, about age 62 65

  General Notes:

Schepen, achtman, burgemeester.

2-6-1651 f62 - f
Comp. Cornelis Jacobs Vuijren, Reijer Jeliss Versloot als man ende voocht van Marichgen Jacobs Vuijren, Adriaen Michiels als man ende voocht van Geertje Jacobs Vuijren ende Cornelis Michiels als man ende voocht van Annichgen Jacobs Vuijren ter eenre ende Adriaen Jans Noom, Pieter Jans Noom en Albert Ghijsberts als man ende voocht van Adriaentgen Jans Noom ter andere alle te samen erfgenaemen van Neeltgen Pieters haerl. moeije za in haer leven gewoont hebbende in Goudreaen ende getrouwt geweest met Arien Willems

23-2-1674 f211
Maritgen Sijmons de BEST wed. van Pieter Jans NOOMEN in sijn leven burgemr. tot Langerak, geass. met Meerten Bastiaensz BESTevaer haer voogd ter eenre Jacob Pieters NOOMEN, Maximi­liaan de Hoop man en voogd van Maritgen Pieters Nomen, Sijtgen Peters CROOCK moeder en voocht desselfs kinderen bij Wouter Pieters NOOMEN, geass. met Adriaen Cornelis. Marit­gen Ariens moeder van haer kinderen bij Jan Pieters NOOMEN, geass. met Cornelis Henric (Haren?) ((ook nog een aantekening haar 2e man Cornelis Jansz VUIJCK)) haer tegenw. man, ende Maria Pieters (NOOM­EN) voogden zijn haer broer Jacob en swager M. de Hoop.

Notaris Willem van Zijl te Nieuwpoort, akte 6236, 4 mei 1684:
Cornelis Janszn Vuijk, in huwelijk hebbende Marritgen Synons de Best, weduwe Peter janszn Nomen, deelt met de kinderen Nomen, goederen te Langerak, afkomstig van Marritgen Pieterse Nomen. 65,79,357

Pieter married Marrigje Simons de Best, daughter of Simon Jans de Best and Neeltje Segers Verduin 79.,359 (Marrigje Simons de Best was born circa 1620.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.