arrow arrow
Lambert Pieters Roeck
(Circa 1550-)
Gerbrecht Jacobs Roeck
(Circa 1550-Before 1610)
Aalbert Jans Vermaat
(Circa 1555-)
? ?
(-)
Jacob Lamberts Roeck
(Circa 1575-Before 1623)
Aaltje Aalberts Vermaat
(-)
Gerbrecht Jacobs Roeck
(1617-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cornelis Everts de Reus

Gerbrecht Jacobs Roeck 438,711

  • Born: 1617, Langerak 438,837
  • Marriage: Cornelis Everts de Reus 628

  General Notes:

34. Zijn huis, (1546: genaamd het Hoge huis), met singel achter de kerk in Ameide (1482: strekkend van de hofstede, die Reiner van Hemert, vader van de leenman, kocht van Pieter van Loon: 1593: strekkend zuidwaarts tot de gemene straat; 1637: de Brantsloot; noordwaarts tot het huis van Arnout van Honthorst; 1637: de boomgaard van Willem Arnoutsz.), noord (1576: erven Jan Marcusz.), (1637: oost: de kerkgracht, west: de Brantsteeg).
9-4-1477: Reinout van Hemert bij opdracht in ruil voor nr. 316, 10 fo. 75v.
13-8-1482: Gijsbert van Hemert, neef van de leenheer, 12 fo. 10.
19-4-1488: Mr. Gerard van Gronsveld bij overdracht door Gijsbert van Hemert, neef van de leenheer, 12 fo. 52v.
27-5-1493: Lambert Pietersz., schout van Ameide, bij overdracht door mr. Gerard van Gronsveld, 12 fo. 85v.
6-3-1504: Jan Pietersz., 12 fo. 175v en fo. 181v.
26-4-1508: Jan Jan Pietersz. te Ameide met lijftocht van Maarten Jacobsd., zijn moeder, en Jacob Jansz., zijn jongere broer, 12 fo. 196.
30-4-1546: Jacob Jansz. bij dode van Jan Pietersz. (!), zijn vader, 17 fo. 139-
575
7-3-1576: Willem Roek Jacobsz. bij dode van Jacob Roek Jansz., zijn vader, 24 fo. 178v-179.
9-1-1593: Hugo de Ridder Dirksz. bij overdracht door Willem Roek Jacobsz., waarna overdracht aan Jacob Herbertsz., 26 fo. 7v.
30-8-1616: Pieter Roek Lambertsz. voor Geertje Jacobsd., zijn vrouw, bij dode van Jacob Herbertsz., haar vader, waarna overdracht aan Jacob Roek Lambertsz., 27 fo. 10.
21-6-1623: Pieter Roek Lambertsz. voor Lambert Roek, zijn neef, bij dode van Jacob, diens vader, 2712 fo. 42v-43.
29-1-1629: Adriaan Jansz. voor Adriaantje Jacobs Roek, zijn vrouw, bij dode van Lambert, haar broer, 27/2 fo. 113v.
5-5-1637: Afstand door Neeltje Cornelisd., weduwe Jacob Roek Lambertsz., hertrouwd met Lubbert Coppelaar Lubbertsz., aan Adriaantje, dochter van Jacob Roek, 28 fo. 84v-85.
18-6-1637: Afstand door Jan Roek Lambertsz. voor Gerberg Jacob Roek, zijn
nicht, oud ca. 20 jaar, 28 fo. 86.
19-6-1637: Cornelis Neck Bastiaansz. bij overdracht door Adriaan Jan Bernardsz. voor Adriaantje Roek, diens vrouw, 28 fo. 86v.
13-6-1648: Nikolaas de Waal Jansz. bij overdracht door Cornelis Neck Bastiaansz., 29 fo. 120.

30-11-1673
Gerbrecht Jacobs Roeck wed. van Cornelis Evert Reus

HUA, dorpsgerecht Lopik 1406, fol. 240. 13-1-1687: Op huiden compareerde Jan Bastiaensen den Uijl wonende een weinig boven het ver­laat in Lopik, ziekelijk van lichaam, te bedde leggende en Dirck Claessen Lam als oom en bloedvoogd van de onmondige kinderen verwekt aan Marrichje Claes en maken machtig Nicolaas Bijlandt secre­taris deses gerechts om te transporteren ten behoeve van Gerbrecht Jacobs [zijn schoonzuster] sekere huisinge met barg en schuur en zes mergen 4 1/2 hont land gelegen een weinig boven het verlaat in Lopik.

HUA, dorpsgerecht Lopik 1406 fol. 230. 15-1-1687: Jan Bastiaens den Uijl, geassisteerd met Nicolaes Bijlandt secretaris deses gerecht als gemachtigde van Dirck Claesen Lam als oom en bloedvoogd van de drie minderjarige kinderen van Jan Bastiaens den Uijl verwekt aan Marrichje Claes Lam, zijn tweede huisvrouw transporteert aan Ger­rebrechije Jacobs wonende te Ameide een huisinge, schuur met zes mergen 4 2 hont land gelegen een weinig boven het verlaat in Lopik, strekkende van Jaarsveld tot achter de Benschopse land­scheiding toe. 169,626,837

Gerbrecht married Cornelis Everts de Reus, son of Evert Cornelisz de Reus and Marrigje Laurensdr.628 (Cornelis Everts de Reus was born circa 1610.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.