Jan Aarts Vermeer
(Circa 1510-)
? ?
(-)
Aart Jans Vermeer
(Circa 1535-)
? ?
(-)
Lijntje Aarts
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Willem Huijberts

Lijntje Aarts 80

  • Marriage: Willem Huijberts 80

  General Notes:

RA Meerkerk 13-7-1609
Questie tussen Willem Huybertsz Schoenmaker te Meerkerk, te eenre en de erfgenamen van za Lijntien Aertsd, zijnde overleden huisvrouw van Willem Huybertsz, te andere, nopens testament verleden door voorn Lijntien voor schepenen alhier dd 23-5-1609. Accoord als volgt:
Oth Aertsz VERMEER voor hem zelf, Sebastiaen Cornelisz X Elisabet Aertsd en Jan Gerritsz X Aertien Aertsd; de voorn Ot VERMEER als bloedvoogd van Aert en Jan Jansz zijnde onm kinderen van Jan Aertsz approberen voorn testament, onder voorwaarde dat bovengenoemde de akker met boekweit, etc in eigendom zullen hebben en dat zijlieden ontlast zullen blijven v/d helft v/d doodschulden, etc.
Ondertekend: mr Johannes ANDILIUS (= van Andel-auteur) predikant en Ghysbert Jansz NECK schout, Bernaert Jans en Jan Anthonisz VAN WERCKHOVEN, schepenen. 80

Lijntje married Willem Huijberts.80

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.