Jan Aarts Vermeer
(Circa 1510-)
? ?
(-)
Aart Jans Vermeer
(Circa 1535-)
? ?
(-)
Jan Aarts Vermeer
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
? ?

Jan Aarts Vermeer 80

  • Marriage: ? ?

  General Notes:

RA Meerkerk 13-7-1609
Questie tussen Willem Huybertsz Schoenmaker te Meerkerk, te eenre en de erfgenamen van za Lijntien Aertsd, zijnde overleden huisvrouw van Willem Huybertsz, te andere, nopens testament verleden door voorn Lijntien voor schepenen alhier dd 23-5-1609. Accoord als volgt:
Oth Aertsz VERMEER voor hem zelf, Sebastiaen Cornelisz X Elisabet Aertsd en Jan Gerritsz X Aertien Aertsd; de voorn Ot VERMEER als bloedvoogd van Aert en Jan Jansz zijnde onm kinderen van Jan Aertsz approberen voorn testament, onder voorwaarde dat bovengenoemde de akker met boekweit, etc in eigendom zullen hebben en dat zijlieden ontlast zullen blijven v/d helft v/d doodschulden, etc.
Ondertekend: mr Johannes ANDILIUS (= van Andel-auteur) predikant en Ghysbert Jansz NECK schout, Bernaert Jans en Jan Anthonisz VAN WERCKHOVEN, schepenen.

13-10-1609
Jan Gerritsz cleermaecker van Gorinchem X za Aertien Aertsd VERMEER, te eenre en Otto Aertsz VERMEER voor hem zelf en als bloedvoogd van Aert en Jan zijnde onm zonen van Jan Aertsz VERMEER za met Ghysbert Jansz NECK als oppervoogd van s'herenwege en Sebastiaen Cornelis Sandersz X Lysbet Aert Jans VERMEERsd, gezamenlijke erfgenamen van voorn za Aertien Aertsdr VERMEER, te andere. Deling als volgt:
1.Jan Gerritsz: zijn lijfgoederen en 150 cg,
2.de anderen: de rest.

29-12-1609
Questie tussen Oth Aertsz VERMEER voor hem zelf, Bastiaen Cornelisz X Elisabeth Aertsd, Aert Jansz voor hem zelf en zijn broer Jan Jansz, geassisteerd met zijn oom de voorn Oth Aertsz VERMEER, te eenre en
Maerigen Jan VERMEERs en Aertien Jans VERMEERs kinderen, te andere; en vervangende Peter en Grietien Cornelisd; nog vervangende Sygen Jansd en vervangende Peter Nyssen, zijnde haar (of hun?) zusters zoon; altesamen erfgenamen van Aeltien Jans Aerts VERMEER sdr wde van Jan Petersz SCHRIJVER, volgens testament van voorn Aeltien Jan Aerts VERMEERsdr voor gerecht van Meerkerk verleden op 25-11-1602. Er is nu een accoord tussen Oth Aertsz VERMEER cs en de andere erfgenamen en wel als volgt:
1. het testament wordt gehandhaafd,
2. voorwaarde is echter dat Oth Aertsz VERMEER mede als bloedvoogd van de onm Jan Jansz zoontje van Jan Aertsz, Sebastiaen Cornelisz X Elisabeth Aertsd en Aert Jansz voor hem zelf, als erfgenamen, ter eenre behouden zullen alles wat in het voorn testament is genoemd en de andere erfgenamen 49 cg zullen uitreiken en bovendien nog de doodschulden betalen zullen. 80

Jan married ? ?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.