Adriaan Jans
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Barbara Huijgs

Adriaan Jans 751

  • Marriage: Barbara Huijgs 751

  General Notes:

30. d.d. 22-5-1603
Barbara Huygendr., wedu van wijlen Adriaen Jansz., geass. met Andries Adriaensz., haeren soen ende gecoren vooght in desen, voor haer selven en zich sterck maeckende ende vervangende Jan Adriaensz., haeren soen, Huych Adriaensz., Andries- ende Ghysbert Adriaensz., gebroeders elcx voor haer selven, tr. aan Jacob Jacobsz., haerlieden swaeger, 72 morgen eygen lants met huys, berch, schuyr etc. met noch 4 morgen, belent boven Barbara Huygen voorn. en beneden Gerrit Heyndricksz. cs., streckende van de halve voirwetering tot de halve landscheydinge toe

31. d.d. 22-5-1603
Jacob Jacobsz. is schuldig aan Barbara Huygendr. wedu van wijlen Adriaensz. Jansz. etc. [schuldacte bij voorgaande] 751

Adriaan married Barbara Huijgs.751

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.