Barend Gijsberts van Asperen
(Circa 1545-)
Adriaantje Leenderts
(-)
Jan Pieters
(-)
? ?
(-)
Leendert Barends van Asperen
(Circa 1580-Before 1643)
Bastiaantje Jans
(-)
Bastiaan Leenderts van Asperen
(1626-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Neeltje Ariens

Bastiaan Leenderts van Asperen 400,531

  • Born: Alblasserdam 400
  • Christened: 12 september 1626, Alblasserdam 400
  • Marriage: Neeltje Ariens 11 august 1647, Alblasserdam 400,531

  General Notes:

104 ONA Dordrecht deel 63, folio 276, 5.10.1650
Comp: Pieter Pouwelsen, woonende tot Alblasserdam. Testament. Hij prelegateert aan zijn zoon Pauwel Pietersen, die nog ongehuwd is, soo ten aensien ende in consideratie van de groote menichfuldige diensten bij den selven tot merckelijkc voordeel ende prosperiteyt van zijns testateurs gemeenen boedel gedaen ende gepresteert, als andere goede redenen ende consideratien hem testateur daertoe moverende, seecker huys ende erfve mette schuyre, werf ende vordere toebehoorten vandien, daerinne hij testateur tegenwoordich woonachtich is, gestaen ende gelegen inde voorsz. dorpe van Alblasserdam. Zijn zoon moet 25 gulden geven aan de diaconie. Verder komt t.z.t de erfenis aan zijn reeds genoemde zoon Paulus Pietersen, aan zijn dochter Neeltgen Pieters, en aan Neeltgen Aryens, tegenwoordich huysvrouw van Bastiaen Leendert sen, zijnde achtergelatene dochter van Hilleken Pieters, die mede zijns testateurs overleden dochter was. 531

  Christening Notes:

Getuigen: Arijen Beerents van Asperen, Cornelis Jans en Aeltgen Pieters.

Bastiaan married Neeltje Ariens, daughter of Arie Ariens Koelhoek and Hilligje Pieters Langesteeg, on 11 august 1647 in Alblasserdam 400.,531 (Neeltje Ariens was born in Alblasserdam 400 and was christened on 5 september 1632 in Alblasserdam 400.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.