Luijt Dirks Dekker
(Circa 1580-)
Neeltje Willems
(Circa 1580-)
Maarten Luijts Dekker
(Circa 1610-)
? ?
(-)
Luijt Maartens Dekker
(Circa 1645-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aaltje Anthonies van Barneveld

Luijt Maartens Dekker 68

  • Born: Circa 1645
  • Marriage: Aaltje Anthonies van Barneveld 30 december 1673 68

  General Notes:

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 49
Datum: 30-12-1673
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: A. HOUTMAN
Personen:
Bruidegom: Ludolph Decker
Woonplaats: Utrecht
Assistent: Meerten Luyten Decker, vader
Assistent: Johan Decker, broer
Assistent: Jacobus Vlugh, zwager
Assistent: Roeckus Dircxs van Eeden, zwager
Assistent: Cornelis Decker, oom
Assistent: Anthonis de With, oom
Bruid: Aeltgen Anthonis van Barnevelt
Assistent: Willemtgen Wouters de Visscher, moeder
Echtgenoot: wed. Anthonis van Bornevelt
Assistent: Jan Corneliss Block, zwager
Assistent: Nicolaes Wouterss de Visscher, oom
Assistent: Willem de Vischer, oom
Assistent: Isbrant Bosch, oom
Assistent: Gerrit Janss Stultingh, oom
Bijzonderheden: de bruid is kleindochter van Joostgen Willems
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U075b001

Koop en verkoop
Aktenummer: 308
Datum: 28-11-1677
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: J. DUERKANT
Personen:
Verkoper: Engelbert van Eck
Echtgenoot: x Cornelia Decker
Koper: Isaack van Schoonhoven
De kinderen van Meerten Luyten Decker:
Koper: Johan Decker
Koper: Luyt Decker
Koper: Jacobus Vlugh
Echtgenoot: x Grietgen Decker
Koper: Rochus van Eede
Echtgenoot: x Cornelia Decker
Aktedatum: 28-11-1677
onroerend goed: de helfte in saegmolen c.a. met 2 woningen met het erff en gront met 2 ackertgens weylant:;
de meulen en het eene huys met schuerbergh; nz Veengraft
Gerecht: Veengraft of Lauwenrecht
de rest; nz Veengraft
Belendingen: achter: Quackerdyck ww: de regenten van 't Cranegasthuys t' Utrecht ow: Cade
Gerecht: Oostveen
de helfte van een ackertgen weylants; zz Veengraft aen 't Santpat
Belendingen: achter: Schauweteringe ww: Cornelis Peterss en Hendrick Peterss
Bijzonderheden: de andere helft van deze percelen is eigendom van de kinderen van Meerten Luyten Decker percelen zyn erfpacht van het kapittel ten Dom te Utrecht kooppenningen, verschuldigd door Isaack van Schoonhoven worden verrekend met zyn vordering op de boedel van Cornelis Luyten Decker en op verkoopster de kinderen van Meerten Luyten Decker nemen de schuldbekentenis over ten behoeve van Johan van Wyck, paardenkoper, ter voldoening van kooppenningen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U070a006

Koop en verkoop
Aktenummer: 311
Datum: 07-12-1677
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: J. DUERKANT
Personen:
Verkoper: Engelbert van Eck
Echtgenoot: x Cornelia Decker, eerder wed. Johan Decker
Verkoper: haar onmondige kinderen by + Johan Decker
Koper: Isaack van Schoonhoven
Erven Meerten Luyten Decker:
Koper: Johan Decker, zoon
Koper: Luyt Decker, zoon
Koper: Jacobus Vlugh
Echtgenoot: x Grietgen Decker, dochter
Koper: Rochus van Eede
Echtgenoot: x Cornelia Decker, dochter
Aktedatum: 07-12-1677
onroerend goed: de helfte in saeghmolen c.a. met 3 wooningen met het erff en gront met 2 ackertgens weylant:;
de meulen en het eene huys, erff en gront met 2 ackertgens weylant; nz Veengraft
Soort object: de meulen en het eene huys, erff en gront met 2 ackertgens weylant
Locatie: nz Veengraft
Belendingen: achter: Quackerdyck ww: de regenten van 't Cranegasthuys t' Utrecht ow: het scheyheultgen tusschen Oostveen en Lauwenrecht
Gerecht: Veengraft of Lauwenrecht
2 wooningen met erff en gront; nz Veengraft
Belendingen: achter: Cornelis Luyten Decker ww: het scheyheultgen tusschen Oostveen en Lauwenrecht ow: Oostveensecade
Gerecht: Oostveen
de helfte van een ackertgen weylants; zz Veengraft aen 't Santpadt
Belendingen: achter: Schouweteringe ww: Cornelis Peterss en Hendrick Peterss
Gerecht: Oostveen
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-11-1677 voor notaris N. Vonck
Bijzonderheden: de andere helft van deze percelen is eigendom van kinderen van + Meerten Luyt Decker verkoopster is enige erfgename van overleden ouders Tyman Luyten Decker en Marrichgen Lamberts Stael + Johan Decker, zoon van Cornelis Decker percelen zyn erfpacht van het kapittel ten Dom te Utrecht kooppenningen, verschuldigd door Isaack van Schoonhoven, worden verrekend met zy vordering op de boedel van Cornelis Luyt Decker en op verkoopster de kinderen van + Meerten Luyt Decker nemen de schulsbekentenis over ten behoeve van Johan van Wyck, paardenkoper, ter voldoening van kooppenningen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U070a006 68

Luijt married Aaltje Anthonies van Barneveld, daughter of Anthonie Jacobs van Barneveld and Willempje Wouters Visser, on 30 december 1673.68 (Aaltje Anthonies van Barneveld was born circa 1650.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.