Gijsbert Aarts Roosendaal
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Gijsberts van Veen

Gijsbert Aarts Roosendaal 128

  • Marriage: Marrigje Gijsberts van Veen 128

  General Notes:

Procuratie - om voor het leenhof van huis van de Haar ten behoeve van broer en oom Joachim Gysbertss Veen 1 1/2 morgen weiland gelegen onder De Haar over te dragen
Aktenummer: 101
Datum: 26-08-1645
Soort akte: Procuratie
Notaris: C. VAN VECHTEN
Samenvatting: om voor het leenhof van huis van de Haar ten behoeve van broer en oom Joachim Gysbertss Veen 1 1/2 morgen weiland gelegen onder De Haar over te dragen
Personen: Mede-erven van Gysbert Willemss Veen ende Neeltgen Joachims, in leven echtelieden:
Constituant: Johan Gysbertss Veen, zoon
Echtgenoot: x Claesgen Dircx
Constituant: Gysbert Aertss Rosendael
Echtgenoot: x Marrichgen Gysbert Veen, dochter
Constituant: onmondige kinderen van + Willemtgen Gysberts Veen, dochter
Voogd: Gysbert Fredericxss, vader
Constituant: Jacob Janss de Jongh
Echtgenoot: x Hillichgen Gysberts Veen, dochter
Constituant: Willem Dircxss Hontselaer
Echtgenoot: x Arrisgen Gysberts Veen, dochter
Constituant: Gerrit Huygen
Echtgenoot: x Grietgen Gysberts Veen, dochter
Geconstitueerde: Aernoldus van Oostwaert
Geconstitueerde: Niclaes van der Kemp
Beroep: procureur cleyne rolle 's landts van Utrecht
Geconstitueerde: Anthonis Janss van Schayck
Rol in akte: Geconstitueerde
Beroep: backer
Woonplaats: Utrecht
Verwijzingen: testament d.d. 18-12-1616 voor notaris J. van der Cloes
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U031a002 128

Gijsbert married Marrigje Gijsberts van Veen, daughter of Gijsbert Willems van Veen and Neeltje Jochems.128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.