Pieter
(-)
? ?
(-)
Geertje Pieters
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Dirk Aarts
2. Cornelis Marcelisz

Geertje Pieters 586

  • Marriage: (1): Dirk Aarts 585
  • Marriage: (2): Cornelis Marcelisz 586

  General Notes:

nr 114 27-1-16??
Comp Geertgen Pietersdr X Dirrick Aertssoon za in zijn leven won te Hoornaar geass met haar tegenwoordige man en vgd Cornelis Marceliss te eenre en Ott Aertssoon VERMEER haar zusters man in plaets als voocht, Huich Baijenss als last hebbvan Heijlken Jansdr X za Jacob Adriaenss van Brantwijck "van gelijcken" geass met Jan Corneliss haer dochters man in plaets als vgd zijn huisvrouwes moeder, Lenaert Samuelss vzz en Dionijs Janss VAN MUIJLWIJCK X Geertgen Gerritsdr, allen tesamen erfgenamen v/d voorn Dirrick Aertssoon za te andere, scheijding als volgt:
Geertgen Pietersdr X Cornelis Marceliss: part van de volgende goederen te weten een hofstede op Hoornaar, strekk v/d werf van Ariaen Claess tot een griendeke v/d veersloot v/h oudt huis, nw de bloklandse weg; 17 h in de heerlijkheid van Noordeloos, strekk v/d halve wetering tot aan de voordijk, bov de wde Neelke Beernts, ben Arien (?) Janss Imerts,
Heijlke Jansdr: het huis en buitengoed waarop de overledenen plachten te wonen met hennipland en griendeke gelegen te Hoornaar, strekk v/d voorn erfgenamen's halve binnesloot t/d tegenwoordige schout van Hoornaar Jan Janss, bov de bloklandse opslag, ben de donck; nog "pleuntgens" (??) 10 h gelegen over de middelweg in de grote weert onder Noordeloos, strekk v/d halve middelweg af, bov Adriaen Corneliss, ben de erfgenamenvan Peter Adriaenss; nog 10 h gelegen binnen de middelweg in de voorn grote weert, strekk v/d halve middelweg t/d halve vaart, bov de heilige geest van Hoornaar, ben Pieter Geritss oudt captn za; nog 13 h in de zelfde weert, strekk v/d vaart af t/d halve dwarssloot toe, bov de heilige geest voorn, ben "pontiaen" (??),
Lenaert Samuelss en Dionijs VAN MUIJLWIJCK Janss: werf, griendeke en hennipland, strekk v/d halve binnensloot t/d werf van Pr Pieterss, gelegen op Hoornaar, bov v/d halve steenweg t/d Donck; nog 3 (?) m te Noordeloos gelegen bij de grote weert molens, strekk v/d meijschen (?) opslag af ter halve vaertwater toe, bov Pieter Gerritss oudt capteijn te Hoornaar voorn, ben Lenaert Claess; nog 7 h in de voorn grote weert onder Noordeloos, strekk v/d halve middelweg af t/d weersloot toe, bov de heilige geest, ben de "ritsenaer" (?); nog 6 h in de zelfde weert gelegen, strekk v/d je vaart t/d halve weerssloot toe, bov de vicarij, ben Cornelis Geeritss.

fol 81 13-6-1613
Cornelis Marceliss won Crttenhoven in het land van Vianen X Geertruijdt Petersdr tr aan Jan Aerdts tegenwoordig won te Hoornaar huis en hofstad op Hoornaar, strekk v/d halve Hoornse weg t/h schoor v/d vaart toe, ow erfgenamen van Lenardt Claess, ww Huijch Baeijenss.

RA Meerkerk 1-10-1618
Geertien Peetersd (ziekelijk) wde van Cornelis Mercelisz in leven won Coort Geven (??) onder de parochie van Lexmond, geassisteerd met Willem Jansz van Ackoeij, schout, als haar gekozen voogd, testeert. Erfgenamen zijn:
1. Oth Aertsz VERMEER en zijn zwager Bastiaen Cornelisz X Elisabet Aertsd en haar neven Aerdt en Jan Aerdtsz VERMEERs kinderen ipv hun vader voor 1 hand;
2. haar zusters kind kind Elisabet Jansd voor 1 hand;
Kortom bovenstaande 4 handen alle roerende en onroerende goederen, mits dat Oth Aertsz VERMEER en Bastiaen Cornelisz vooruit zulle behouden 2m voor hun menigvuldige diensten voor haar verricht.

27-12-1619 f2v
Comp. Willem Sweerts, schoenmacker tot Vianen schuldig aen Lijsbeth Jans kind van Jan Gerrits en mede erfgen. van Cornelis Marcelis en Geertge Peters zalgr. Floris Reijers is voogd

28-12-1619
Comp. Gijsbert Aerts, Bastiaen Aerts, Gerrit Aerts, Marcelis Aerts, Jan Eijmberts man en voogd van Lijsken Aerts, Jan Jacobs van der Ameijde man en voogd van Marrichgen Aerts, Oth Aerts Vermeer voor hem zelve en zich sterkmakende voor Lijsbet Jans nog onm. Bastiaen Cornelis, Aert Jans en Jan Jansz alle nog erfgen. van Cornelis Marcelis ende Geertge Peters, Claes Aerts mede erfgen. 155,585,586

Geertje married Dirk Aarts.585

Geertje also married Cornelis Marcelisz, son of Marcelis and ? ?.586 (Cornelis Marcelisz died before 1 october 1618 155.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.