Jan Aarts Vermeer
(Circa 1510-)
? ?
(-)
Aart Jans Vermeer
(Circa 1535-)
? ?
(-)
Aartje Aarts Vermeer
(-Before 1610)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Gerrits

Aartje Aarts Vermeer 80

  • Marriage: Jan Gerrits 80
  • Died: Before 14 may 1610 80

  General Notes:

RA Meerkerk 13-7-1609
Questie tussen Willem Huybertsz Schoenmaker te Meerkerk, te eenre en de erfgenamen van za Lijntien Aertsd, zijnde overleden huisvrouw van Willem Huybertsz, te andere, nopens testament verleden door voorn Lijntien voor schepenen alhier dd 23-5-1609. Accoord als volgt:
Oth Aertsz VERMEER voor hem zelf, Sebastiaen Cornelisz X Elisabet Aertsd en Jan Gerritsz X Aertien Aertsd; de voorn Ot VERMEER als bloedvoogd van Aert en Jan Jansz zijnde onm kinderen van Jan Aertsz approberen voorn testament, onder voorwaarde dat bovengenoemde de akker met boekweit, etc in eigendom zullen hebben en dat zijlieden ontlast zullen blijven v/d helft v/d doodschulden, etc.
Ondertekend: mr Johannes ANDILIUS (= van Andel-auteur) predikant en Ghysbert Jansz NECK schout, Bernaert Jans en Jan Anthonisz VAN WERCKHOVEN, schepenen.

13-10-1609
Jan Gerritsz cleermaecker van Gorinchem X za Aertien Aertsd VERMEER, te eenre en Otto Aertsz VERMEER voor hem zelf en als bloedvoogd van Aert en Jan zijnde onm zonen van Jan Aertsz VERMEER za met Ghysbert Jansz NECK als oppervoogd van s'herenwege en Sebastiaen Cornelis Sandersz X Lysbet Aert Jans VERMEERsd, gezamenlijke erfgenamen van voorn za Aertien Aertsdr VERMEER, te andere. Deling als volgt:1.
Jan Gerritsz: zijn lijfgoederen en 150 cg,
2.de anderen: de rest.

5-12-1609
Aert Jansz voor hem zelf en zijn broer Jan Jansz, geassisteerd met Ghysbert Jansz als oppervoogd van alle wezen en weeskinderen, en tr aan hun oom Oth Aertsz VERMEER, de erfenis hun aanbestorven in huis en hofstad en 2m, hun toegekomen door overlijden van hun mue Aertien, gemeen liggende met voorn hun omen Oth Aertsz en Sebastiaen Cornelisz, bov Dirck Pynsz cs en ben de kinderen van za Herbert Jorisz, strekk v/d halve meersloot t/d 1e halve dwarssloot.

9-1-1610
Bastiaen Cornelisz won alhier a/d Zouwendijk tr aan zijn zwager Oth Aertsz VERMEER, de erfenis hem aangestorven vanwege zijn huisvrouw, die een zuster is van voorn Oth Aertsz; nog een hofstad en 2m comparant aangekomen door dode van zijn huisvrouws zuster Aertien Aertsd, die daarin in leven te wonen placht, liggende met comparant en Oth Aertsz gemeen met Aert en Jan Jansz VERMEERs kinderen en die daarin ook bestorven zijn, bov Aert Dirck Pynsz cs en ben de kinderen van za Herbert Jorisz, strekk v/d halve meersloot t/d 1e halve dwarssloot. 80

Aartje married Jan Gerrits.80

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.