Adriaan van Nes
(-)
Ida Gerrits
(-)
Sandrina Adriaans van Nes
(-)

 

Family Links

Sandrina Adriaans van Nes 842

  General Notes:

29.5.1649 / fol. 135-139
JACOB GERRITSZ VAN LEUVEN als man en voogd van Joffr. ANNA VAN NES, eerder wedu van BARTHOLD REMGER zalr., ADRIAEN REMGER geseijt VAN NES, GERRIT CLAESZ BURGERS, geh. met ANNA REMGERS, Joffr. ADRIANA VAN NES, wedu van COENRAED VAN AMERONGEN zalr., WILLEM VAN BREEVELT en CORNELIS DIRCXSZ VERSCHOOR als man en voogd van ANNA MARIA VAN LIESVELT beijde kinderen van SANDRINA VAN NES, allen vhz. en Simon van der Does Advocaet voor den Hove van Hollant en Sr Frans Danckarts beijde als gestelde executeurs van het testament van Joffr. YDA GERRRTS zalr., wedu van ADRRAEN VAN NES zalr. drossaert van Noordeloos en diensvolgens representerende BARTHOLD en WILLEM REMGERS onm. zonen van de voorn. Joffr. ANNA VAN NES, mitsgaders als gemachtigden van Capiteyn FRANCHOIS VAN NES hun sterck maeckende en verv. voor HERMAN HALS als man en voogd van SANDARINA REMGER, allen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Joffr. IDA GERRITS zalr., trp. voor fl. 11.020 aan ANTHONIS CORNELISZ BONS,
1e huysinge, hof en hofstede op de kerckbuyrt van Noordeloos, str. van deselve buijrt tot de kerckrooster toe en besijden de kerckwaert de gemeene straet en ten oosten ANTHONIS SYMONSZ
2e een weer lants gent. 'het kerckenweer' bestaende in kennip, weij, hoijlant en griendinge groot 11 12m
schepenen: Thonis Cornelisz Besten en Ocker Cornelisz 842

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.