Jan Gijsberts Erkel
(-)
Adriaantje Gijsberts
(-)
Mees Jans Erkel
(-)

 

Family Links

Mees Jans Erkel 1317

  General Notes:

241 47v --- (niet gedateerd [ca 1624] en niet ondertekend) (de acte is doorgestreept).
voor de heemraden stelt jan dirksz (won. in sevender) voor hem zelf en procuratie hebbende van jacob cornelisz crul, cornelis ghijsbertsz woel als man van jacobgen cornelisdr., jan hendricxsz getrouwd hebbende aeltgen cornelisdr (voor hen zelve en van wegen zijn kinderen) en van merrichge cornelisdr. met haar gekozen voogd. Item van aert jansz cuijper getrouwd hebbende neeltgen huijgen, mitsgr's van ghijsbert jansz, lenert jansz en jacob jan sz erckel en dirck cornelisz als man van merrichg en jans voor hem zelven en heur te samen sterkmakende voor meeus jansz, aert cornelisz gehuwd met trijntje jans mitsgr's voor ariaentgen en aeltge jansdr, heurlieden resp. broeder, zwager en zusters. [de pro-curatie is gepasseerd voor govert aerstsz bullick (notr.) en dd 18-2-1624 en ons schout en heemraden vertoont] verkocht te hebben aan jan jan elberden (onze inwonende buurman) 4/5de parten in een hof-stede van omtrent 20m land met gelijk gedeelte in een huis, berg en schuur, waarvan de koper met zijn broers en zusters het resterende 1/5de part is toebehorende. Gelegen ten oosten van de vlist. Belend ten zuiden wouter neel meess weduwe en ten noorden de elstviertel. Strekt uit de vlist tot de gemene-
landskade van polsbroek. De acte werd door de schout bezegeld en ondertekend. Hier breekt de acte af. In de marge staat: vide fo 67 seijt de impost aan de overleden secr. betaald te hebben.

260 67 18-10-1625
voor cornelis willemsz stolwijck* (tek)(schout), jan andriesz (merk) en anthonis cornelisz (merk) (heemraden) overlegd jan dirksz (uit sevender) een procuratie van jacob cornelisz cruk, cornelis ghijsbertsz moel als man van jacobgen cornelisdr, jan hendricksz getrouwd gehad hebbende aeltgen cornelisdr, voor hem zelven en van wegen zijn kinderen en van merrichgen cornelisdr met haar gekozen voogd. Item van aert jansz cuijper als getrouwd hebbende neeltgen huijgen mitsgr's van ghijsbertsz jansz, lenert jansz en jacob jansz cerckel, voor hem zelve en tevens voor meus jansz, aert cornelisz getrouwd hebbende trijntgen jansdr. mitsgr's voor adriaentgen ende aeltgen jansdr zijn broeder, zwager en zusters. De procuratie is gepasseerd voor govert aertsz bullick (notr, te schoonhoven) op 18-2-1624 Treedt hier op namens zich zelf en tevens iov. de vermelde procuratie. Verder cornelis dircksz (won. op noord polsbroek als bestevader en rechte bloedvoogd van de weeskinderen van dirck cornelisz (zijn overl. zoon) en tevens voor merrichje jansdr den voorn. dirck cornelisz nagelaten weduwe. Vern. jan dirksz en cornelis dircksz comparerende in vern. kwaliteit en stellen verkocht te hebben aan jan jan (sic) elberden (onze inwonende buurman) 4/5de parten in een hofstede van omtrent 20m land met gelijk gedeelte in het huis, berg en schuur, waarvan de koper en zijn broeders en zusters het resterende 1/5de part behoren. Gelegen op de oostzijde van de vlist. Belend ten zuiden wouter neel meesz. wech en ten noorden de elff viertelen. Strekt uit de vlist tot de gemene landskade van polsbroek. In de marge staat: de impost is betaald 20-10-1625. 1317

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.