Jacob Meijnsz van Nieuwenhuizen
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cunera Pieters van Zuijlen

Jacob Meijnsz van Nieuwenhuizen 128

  • Marriage: Cunera Pieters van Zuijlen 128

  General Notes:

Huwelijkse voorwaarden
Datering: 23-01-1641
Aktenummer: 7
Datum: 23-01-1641
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: H. SCHAEP
Personen:
Bruidegom: Willem Dircxss
Eerste partij: Goyert Ariss, stiefvader
Echtgenoot: x Neeltjen Thonisdr, moeder
Woonplaats: aen de Martensdyck
Eerste partij: Lambert Thoniss, oom
Bruid: Petertjen Jacobsdr van Nyenhuysen
Tweede partij: Jacob Meynss, vader
Echtgenoot: x Cunera Petersdr, moeder
Aktedatum: 23-01-1641
Bijzonderheden: regelingen by al of niet nalaten van kinderen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U032b001

Procuratie - tot verkoop en transport van huis en stalling aan de Voorstraat omtrent het Bonte Peert, de kamere by Tolsteeg op stadsgrond gelegen en de helft in huis en erf aan de Neude, gemeen met Jacob Huybertss Helmich
Datering: 02-11-1648
Aktenummer: 164
Datum: 02-11-1648
Soort akte: Procuratie
Notaris: G. HOUTMAN
Samenvatting: tot verkoop en transport van huis en stalling aan de Voorstraat omtrent het Bonte Peert, de kamere by Tolsteeg op stadsgrond gelegen en de helft in huis en erf aan de Neude, gemeen met Jacob Huybertss Helmich
Personen: Constituant: mede-erven van Maychgen Peters van Suylen, in leven geh. met Jacob Huybertss Helmich:
Constituant: Jan Peeterss van Suylen, broer
Constituant: onmondige kinderen van + Anthonis Peeterss van Suylen, broer
Constituant: onmondige kinderen van + Cornelis Peeterss van Suylen, broer
Constituant: Jacob Janss Schinckell
Echtgenoot: x Luytgen Peeters van Suylen, zuster
Constituant: kinderen van Cunera Peeters van Suylen, zuster
Constituant: Jacob Meynss, vader
Geconstitueerde: Harman Peeterss van Suylen, broer, oom en mede-erfgenaam
Geconstitueerde: Dirck Peeterss van Suylen, broer, oom en mede-erfgenaam
Aktedatum: 02-11-1648
Bijzonderheden: met procuratie door lastgevers en gemachtigden op Johan Saell, Beernt van Sutphen en Justus van Ewyck, allen advocaat hof van Utrecht, om tot een oplossing te komen over de geschillen tussen hen en een loting der nagelaten goederen van hun zuster en tante te doen formeren
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U022a019 128

Jacob married Cunera Pieters van Zuijlen, daughter of Pieter Jans and Anna Aarts de Wit.128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.