Pieter Matthijsz Rotarij
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aaltje Gerrits Bogertman

Pieter Matthijsz Rotarij 98

  • Marriage: Aaltje Gerrits Bogertman 98

  General Notes:

fol 86 23-6-1626
Abraham Rutgers X Weijntje Geritsdr en Govert Geritss elk vzz en verv de 2 nakinderen Maeijken en Geritsdr en Geertgen Geritsdr en gesamenderhand erfgenamen van Gerit Goevertss BOGERTMAN heurlieder vader za en tr aan Lambert Janss VAN SANTEN 5/6 part in 4 m op Groot-Oosterwijk, bov Thonis Janss schout te Oosterwijk, ben het capittel te Gorcum, strekk v/d halve dwarssloot t/d halve broeckgraeff; het laatste 1/6 part is nog onverdeeld en behoort aan Peter Mathijss X Eeltge Geritsdr.

fol 86v/87 2-1-1651
Hendrick Sijmonss VAN TROIJEN als gevolmachtigde van Jenneke Cornelis laatst wde van Gerrit Govertss BOGERTMAN (schep Acqoij 16-12-1650) en Arien Thoniss zoon van voorn Jwnneke Cornelis voor de ene helft en Govert Gerritss BOGERTMAN, Pieter ROTARIJ X Eelken Gerrits BOGERTMAN, Abram Rutgerss X Lijntjen Gerrits BOGERTMAN, Dirck Janss DE GELDER X Geertgen Gerrits BOGERTMAN, en Maeijke Gerrits BOGERTMAN neffens Aert Sijmons VERMEULEN als vgd v/d onm kinderen van Maeijken EOGERTMAN, kinderen en kindskinderen en medeerfgenamen van de voorn Gerrit Govertss BOGERTMAN voor de andere helft, en tr aan Hendricxken Hermans X Hendrick Govertss BOGERTMAN za won te Leerdam 3 m op Kedichem, ow de compte zelf met de gemeene erfgenamen van Hendrick Govertss BOGERTMAN voorn, ww de Heer BUIJS, strekk v/d tiendweg achterwaarts t/d steeggraaf toe. 98

Pieter married Aaltje Gerrits Bogertman, daughter of Gerrit Goverts Bogertman and ? ?.98

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.