Hendrik van Nes
(Circa 1565-)
? ?
(-)
Theunis Hendriks van Nes
(-)

 

Family Links

Theunis Hendriks van Nes 80,194

  General Notes:

7-1-1654
Wij Floris van Oij schout Jan Jacobs Verhoef ende Jan Herberts van Dorth schepenen van Meerkerk.
Comp. Thonis Hendricksz van Nesch voor hem selve, Jan Hendricks van Nesch, Jan Jansz van Tienhoven als vader en voocht van zijn onm. dochter geproc. aen Marrichgen Hendricks van Nesch sijn hvr. zalgr., Daem Adriaens getrout hebbende Lisbeth Arijens en Aert Arijens te samen kinderen van Elisabeth Hendricks van Nesch ende noch de voorn Thonis Hendricksz van Nesch ende Barent Philipsen als voogden vande naegelaten weeskinderen van Weijntge Hendricks van Nesch geproc. bij Adrijaens Berentse. Alle te samen broeders ende susters van Cornelis Hendricksz van Nesch ovl. op den Burggraeff alhier.
En verklaerde de comp. te approberen ende van goede waerde te houden het testament bij Cornelis Hendricks van Nesch ende Leendert Hendricks van Nesch gesamelick op den 21-6-1646 voor Aelbrecht vanden Both notaris tot Vianen gemaeckt. Er worden 6 guld. gelegateert.

7-2-1657 en 16-4-1659 rek. van Berent Fhilips als voocht in prec. van Thonis Hendricks van Nes als voogden over de weeskinderen van Adriaen Berents en Wijntje Hendricks van Nes

7-2-1657
Berent Fhilips, won. Middelkoop voogd in presentie van Thonis Hendricks van Nes mede voogd
weesk. Adriaen Berents en Weijntge Hendricks beide ovl. over de jaren 1655 en 1656, al briefje van 24-12-1654

16-4-1659
Berent Philips voogd in bij wezen van Theunis Hendricks van Nes en te samen van de onm. weeskinderen van Adriaen Berentsen ende Wijntje Hendricks 80

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.