Hendrik van Nes
(Circa 1565-)
? ?
(-)
Jan Hendriks van Nes
(-)

 

Family Links

Jan Hendriks van Nes 80,194

  General Notes:

7-1-1654
Wij Floris van Oij schout Jan Jacobs Verhoef ende Jan Herberts van Dorth schepenen van Meerkerk.
Comp. Thonis Hendricksz van Nesch voor hem selve, Jan Hendricks van Nesch, Jan Jansz van Tienhoven als vader en voocht van zijn onm. dochter geproc. aen Marrichgen Hendricks van Nesch sijn hvr. zalgr., Daem Adriaens getrout hebbende Lisbeth Arijens en Aert Arijens te samen kinderen van Elisabeth Hendricks van Nesch ende noch de voorn Thonis Hendricksz van Nesch ende Barent Philipsen als voogden vande naegelaten weeskinderen van Weijntge Hendricks van Nesch geproc. bij Adrijaens Berentse. Alle te samen broeders ende susters van Cornelis Hendricksz van Nesch ovl. op den Burggraeff alhier.
En verklaerde de comp. te approberen ende van goede waerde te houden het testament bij Cornelis Hendricks van Nesch ende Leendert Hendricks van Nesch gesamelick op den 21-6-1646 voor Aelbrecht vanden Both notaris tot Vianen gemaeckt. Er worden 6 guld. gelegateert.

Meerkerk RA.23 3-3-1662 lootinge
Comp. Beerent Adriaens won. op den Burggraeff voor sijn selve ter eenre en Berent Philips en Jan Henricksen van Nes te samen bloetvoogden over Henrick Adriaens onm. weeskind van Adriaen Berents ende Wijntien Hendricks beijde zalgr.
Beerent Adriaens 13 hont genaamt den Haan in de polder Blommendael zuidw de kinderen Herbert Herbertse en noordw Leendert Hendricks van Nes noch 2 mrg op Quackernaeck in de Erckelse hoeven gemeen met 2 mrg die Jooris Teuwen toebehoren noordw Herbert Jans van Werkhoven zuidw Willem Vinck en noch 8 hont op Quakernaeck zuidw Henrick Henricks Pijl noorw Martijntje van Werkhoven, waer en tegen Henrick Adriaens is geloot de helft van 3 mrg op Noordeloos op de grooteweert gemeen en onverdeelt met Jan Hendricks van Nes zuidw Pauwel Pleunen en noordw Cornelis Jacobs en nog 1 mrg op Blommendael genaampt de Boscamp zuidw Jacob Dirck Thonisz noordw de wede van Philips Beerents nog meer stukken land 80

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.