Arie Egberts de Guijt
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Lijsje Pieters

Arie Egberts de Guijt 764,1002

  • Marriage: Lijsje Pieters 764

  General Notes:

22-11-1624
Wouter Jansz VAN LEEUWEN en Gerrit Aertsz schepenen.
Neelken Huijberts wde en boedelhoudster van Peter Hubertsz en Willem Petersz voor hem zelf, Arien Engbertsz X Elizabeth Peters, de mondige Catrina en Metken Peters en de onm Hubertgen Peters, tesamen kinderen van bovengenoemd echtpaar, beloven Peter Jansz cleermaecker en burger te Culemborg een erflosrente groot 6 gl jaarlijks, te nemen uit huis en hofstad en landen en boomgaard, groot tesamen ca 9˝m te Everdingen, bov Jouffr Cornelia MEERHOUTS en ben de geinstitueerde erfgenamen van Jouffr Alidt VAN EVERDINGEN, strekk v/d Lange Meent tot i/d diepte v/d Lek.

4-9-1626
Willem Peter Hubertsz voor hem zelf, Arien Engbertsz X Elizabeth Peters (wettig geboorte), Lenert Willemsz X Catrina Peters en Huijbertgen Peters tr aan Jouffr Cornelia MEERHOUTS 9˝m met huis en berg, bov voorn Cornelia MEERHOUTS en ben Steven Hubert Roeloffsz, strekk v/d diepte v/d Lek tot over ofte a/d Lange Meent.

4-5-1645
Willem Petersz ROUWERT stelt zich borg als principael voor zijn zwager Arien Egbertsen DE GUIJT voor 150 gl van coop van rijs door Arien van Cornelis Dircksen CRIJTERS.

16-7-1647
Arien Egbertsz DE GUIJT en zijn zwager Leenaert Willemsz stellen zich borge en princpael voor de pacht, die Willem Petersz ROUWERT heeft overgenomen van Huijbert Peter Coenen van 2˝m op Bolgrij, genaamd ‘Keeckencamp’, en zoals de zelfde Huijbert Peter Coenen het ook overgenomen heeft van Henrick Dircksz MOLL en die het v/d kerk van Zijderveld had gepacht.

6-4-1651
Arien Egbertsz en Leenaert Willemsz stellen zich borg voor hun zwager Willem Petersz ROUWERT. 764

Arie married Lijsje Pieters, daughter of Pieter Huijberts and Neeltje Willems.764

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.