arrow
Jan Adriaans Stam
(Circa 1600-)
Maaike Corstiaans Verdoorn
(Circa 1605-)
Bastiaan Adriaans
(Circa 1600-)
Theuntje Jans
(-)
Corstiaan Jans Stam
(Circa 1630-)
Lijntje Bastiaans
(Circa 1633-)
Theuntje Corstiaans Stam
(1659-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Theunis Cornelisz de Keijser

Theuntje Corstiaans Stam 259

  • Christened: 26 february 1659, Werkendam 259
  • Marriage: Theunis Cornelisz de Keijser 417

  General Notes:

Transporten Werkendam 1-9-1692:
Wij Boudewijn Boenes schout Jacob van den Heuvel Dirck de Gront schepenen ende dat de kinderen van Lijntgen Corsten met namen Joost Corsten Stam, Teuntge Corsten Stam in houwelijck hebben Teunis Cornelis Keijser # vervangende haer
susters met namen, Aechtgen ende Niesken Corsten Verdoorn daer vader aff is geweest Corst Stam, van de twee eerste kinderen ende van de laetste Corstiaan Verdoorn, ende moeder aff is geweest van alle vier de kinderen Lijntge Bastiaans ende hebben in de voorschreven qualiteijt met toestaen van de crediteuren gecedeert naar rechte ende costume van Zuijthollant ende opgedragen gelijck sij cederen opdragen bij desen seecker huijs ende erve staande ende gelegen onder Werckendam, belent ten oosten Catalina van Loon, ten westen Willem den Backer streckende voor van s'Heerenstraat aff tot de sloot van de domenees booghgaert toe, aan, ende ten behouve van meester Pieter Volten schoolmeester tot Sleeuwijck, ende dat met alle appendentie dependentie ende servituijten volgens de oude brieven daer van sijnde alles gelijck het voor date gepossideert ende besteten is geweest, waer naer den cooper sal hebben te reguleren voorts moeten de vercoopers het voorschreven huijs ende erve leveren vrij, ende onbelast, ende alle voorcommer ende voorplicht aff te doen dien hij van rechtswegen schuldich is aff te doen tot den dage der leverantie toe behalve den gemeene dorpslasten soo ordinare als extra ordinare comen tot lasten van de cooper, ten oirconde is dese rente opdracht bij schout ende schepenen geteeckent, den 1e september 1692
# vervangende sijn swager Joost Stam ende sijn voorschreven susters 417

  Christening Notes:

Getuigen: Pauwels Cornelissen, Jan Ariens en Jenneken Bastiaensen.

Theuntje married Theunis Cornelisz de Keijser.417

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.