Gerrit Enning
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jacoba Adriaans van Malsen

Gerrit Enning 128

  • Marriage: Jacoba Adriaans van Malsen 128

  General Notes:

Procuratie - tot publieke verkoop van huizen of kameren en warmoesiers- landen, gemeen geweest tussen + Ernst van Malsum en + Willemyntje Verheul, destyds echtelieden, onder Pylsweerd en den Oort
Aktenummer: 80
Datum: 06-05-1760
Soort akte: Procuratie
Notaris: L. VAN DER PAUW
Samenvatting: tot publieke verkoop van huizen of kameren en warmoesiers- landen, gemeen geweest tussen + Ernst van Malsum en + Willemyntje Verheul, destyds echtelieden, onder Pylsweerd en den Oort
Personen:
Medeërfgenamen ab intestato Ernst van Malsum:
Constituant: Jacoba van Malsum, zuster
Echtgenoot: wed. Gerrit Enning
Constituant: Martinus Vlug
Echtgenoot: x Johanna van Malsum, zuster
Constituant: Jan van Malsum, broer
Constituant: Jan Vrieswoud
Echtgenoot: wedr. Gysbertje van Malsum, zuster
Constituant: Cornelis van Malsum, zoon van+ Willem van Malsum, broer
Constituant: Dirk van Oort, zoon van + Dirkje van Malsum, zuster
Kinderen + Cornelis van Malsum, broer:
Constituant: Arien van Malsum
Constituant: Jan Bakker
Echtgenoot: x Jacomina van Malsum
Constituant: Peter van Malsum
Constituant: Annigje van Malsum
Beroep: geestelyke dogter
Constituant: Jan Spruyt
Echtgenoot: x Engeltje van Malsum
Constituant: Elisabeth van Malsum
Kinderen + Hermina van Malsum, zuster:
Constituant: Arien Verheul
Constituant: Hendrik Groothuysen
Echtgenoot: x Jacoba Verheul
Kinderen + Gerarda van Malsum, zuster:
Constituant: Maria Dalenoort
Constituant: Adrianus Dalenoort
Constituant: Jan Dalenoort
Geconstitueerde: Jan Willem van der Mark
Beroep: procureur geregte Utrecht
Bijzonderheden: Adrianus Dalenoort en Jan Dalenoort zyn absent; ook als datum 7, 11 en 27 mei 1760
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U205a015

Openbare verkoping
Aktenummer: 94-1
Datum: 12-07-1760
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: L. VAN DER PAUW
Zakelijke trefwoorden: tuinbouw
Personen:
Erven ab intestato Ernst van Malsum:
Verkoper: Jacoba van Malsum, dochter
Echtgenoot: wed. Gerrit Enning
Verkoper: Martinus Vlug
Echtgenoot: x Johanna van Malsum, dochter
Verkoper: Jan van Malsum, zoon
Verkoper: Jan Vrieswoud
Echtgenoot: wedr. Gysbertje van Malsum, dochter
Verkoper: Cornelis van Malsum, zoon van + Willem van Malsum, zoon
Verkoper: Dirk van Oort, zoon + Dirkje van Malsum, dochter
Kinderen + Cornelis van Malsum, zoon:
Verkoper: Arien van Malsum
Verkoper: Jan Bakker
Echtgenoot: x Jacomina van Malsum
Verkoper: Peter van Malsum
Verkoper: Annigje van Malsum
Verkoper: Jan Spruyt
Echtgenoot: x Engeltje van Malsum
Verkoper: Elisabeth van Malsum
Kinderen van + Hermina van Malsum, dochter:
Verkoper: Arien Verheul
Verkoper: Hendrik Groothuysen
Echtgenoot: x Jacoba Verheul
Kinderen + Gerarda van Malsum, dochter:
Verkoper: Maria Dalenoort
Verkoper: Adrianus Dalenoort
Verkoper: Jan Dalenoort
Gemachtigde: Jan Willem van der Mark
Beroep: procureur geregte van Utrecht
Verkoper: boedel Willemyntje Verheul, in leven wed. Ernst van Malsum
Koper: Willem Bakker
Borg: Jan Bakker
Borg: Nicolaas Bakker
Verwijzingen: procuratie d.d. 6, 7, 11 en 27-5-1760 voor notaris L. van der Pauw procuratie d.d. 7-7-1760 voor Abraham Ursinus Grevenstein, verw. hoofdschout van Hasselt testament d.d. 8-11-1758 voor notaris L. van der Pauw
onroerend goed: de beterschap en huurweere van een huysinge en warmoesiers- hof groot 300 roeden; Hoogelandse Steeg
Belendingen: zw achter: de Kath ow: Jacob Snoek ww: den langen boomgaard
Gerecht: Pylsweerd
Bijzonderheden: 100-jarig huurgoed van de heer van Pylsweerd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U205a015 128

Gerrit married Jacoba Adriaans van Malsen, daughter of Adriaan Dirks van Malsen and Jannigje Gerrits Kroes.128 (Jacoba Adriaans van Malsen was christened on 25 december 1692 in Utrecht 2197.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.