arrow arrow
Herman Willems Verweert
(-Before 1688)
Adriaantje Claasdr Stout
(Circa 1645-)
Theunis Cornelisz van de Griend
(Circa 1670-)
Cornelia Hermans Verweert
(1679-)
Adriaantje Theunisdr van de Griend
(1711-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Pieter Theunisz Roosendaal

Adriaantje Theunisdr van de Griend 31,65,73

  • Born: Nieuw Lekkerland 65
  • Christened: 18 november 1711, Hoornaar 31
  • Marriage: Pieter Theunisz Roosendaal 13 february 1735, Groot-Ammers 31,65,73

  General Notes:

F143-45 21-11-1763 testament
Comp. Pieter (Teunis) Rozendaal burgemr. en schepen ende Adriaentje (Teunisdr) van de Griend, egtelieden. beide nog kloek etc. De kinderen elk een jonge melkkoe of geld bij 25 jaar of eerder trouwen, evt. voogden over minderj. kinderen Willem (Teunis) Rozendaal zijn broer en zoon Teunis (Pieters) Rozendaal, Cornelis (Teunis) van de Griend haar broeder en Jan (Arien) de Groot haar neef.

17-4-1783 testament $ tekst en dochters in de verdeling
Comp. Pieter Roosendaal en Adriaentje van de Griend, op langstlevende. En hun wil en begeerte te zijn dat de kleederen van linnen en wollen, goud en zilver, ten lijve en cieraad van den testateur behoorende alleen bij hunnen zoons en vooroverleden zoons kinderen en de testatrice alleen bij hunnen dogters en vooroverleden dogters kinderen genieten etc. Zoon Teunis betimmeringen met 9 mrg. lant int Cornelis Vinckenweer, etc. zoon Hermanus een bouwhuis met 10 mrg. int Pieter Jans Nomen weer etc. zoon Cornelis een huijs en verdere betimmeringen met 9 mrg. int Huijbert Vlammingsweer, Volgt nog verdere verdeling

15-2-1802, hierin een brief van 10-2-1740.
Cornelis (Teunis) van de Griend, mitsgaders Pieter (Teunis) Rozendaal in huw. hebbende Adriaentje (Teunisdr) van de Griend en Jan (Arien) de Groot zoo voorzig zelve als zig sterkmakende voor zijn zuster Adriaentje (Ariendr) de Groot beide kinderen van Neeltje (Teunisdr) de Groot in huw. verwekt bij Arien de Groot. Alle kinderen en kindskinderen van Cornelia (Hermensdr) Verwaard in huw. verwekt bij Teunis Cornelis van de Griend, bekennen ontvangen te hebben van de erfgenamen van Belitje (Claesdr) Rietveld wede van Claes Heijmense Middelkoop, 3 blz. verdeling met de volgende dd. 15-11-1764 en 12-7-1781. Nog genoemd Machiel ZUIJDENWIND x Adriaentje Claesse Middelkoop. Adriaentje leeft nog als wede van Pieter Rozendaal op 1-5-1799. 79

  Christening Notes:

Getuige: Ariaentje Claesz.

Adriaantje married Pieter Theunisz Roosendaal, son of Theunis Willems Roosendaal and Gerritje Pieters van der Pijl, on 13 february 1735 in Groot-Ammers 31,65.,73 (Pieter Theunisz Roosendaal was christened on 1 december 1700 in Langerak 65.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.