Arie Dirks Klompmaker
(-)
? ?
(-)
Willem Ariens Klompmaker
(Circa 1575-)
Jannigje Claasdr
(-)
Arie Willems Klompmaker
(Circa 1610-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Zwaantje Geerts

Arie Willems Klompmaker 98

  • Born: Circa 1610
  • Marriage: Zwaantje Geerts 98

  General Notes:

fol 76 17-3-1636
Dirck Corneliss MOL en Metgen Dircx X Dirck Hendricxs tr aan de broers Thonis Willemss en Adriaen Willemss CLOMPMAECKER een huis en berg op Cort-Nuland, gemeen met de voorn Dirck Hendricxs nom uxoris en het weeskind van Roeloff Hendricxs won te Heijcoop, zw Adriaen Hendricxs, nw Willem Adriaenss CLOMPMAECKER naast geerft, strekk v/d Leerbroekse opslag af t/d 1e wetering toe.

fol 34v 12-5-1653
Dirck Aertss won te Groot-Oosterwijk als geďntstitueerd erfgenaam van Peter Ottenss DE HAEN za en tr aan de wde en kinderen van Tijs Huijbertss za in zijn leven gew hebb te Nuland 3 m 2 h op Cort-Nuland, nw Capt Johan VAN ECK, zw Adriaen Willemss KLOMPMAECKER, strekk v/d wetering af tot achter t/d achterwetering toe.

nr 9 14-6-1655
Tonis Willems CLOMPMAKER en Adriaen Willems CLOMPMAKER broers en won in Cort-Nuland als erfgenamen van Willem Ariens CLOMPMAKER X Jannichjen Claesdr beiden za, scheiding als volgt:
Tonis Willems: 3 m met huis, berg en schuur op Cort-Nuland in 't tiendweer, nw Arien Willems CLOMPMAKER en zw de wde van Arien Henricxs, strekk voor v/d Leerbroekse opslag af achter t/d halve wetering toe; nog 6(?) h ook aldaar, nw en zw Hermen VAN HONKOOP, nw de heilige geest van Nuland, strekk voor v/d heilige geest af achter t/h land van Peter Claes; nog 3˝ m op Cort-Nuland, nw Dirck Tomas en zw de erfgenamen van Baijen Henricks, strekk voor v/d wetering af achter t/d wetering,
Arien Willems: een hofstede groot 5˝ m op Cort-Nuland, nw Willemke Cornelis en zw Tonis Willems CLOMPMAKER, strekk v/d Leerbroekse opslag t/d halve wetering toe.

fol 59/59v 19-6-1655
Tonis Willems KLOMPMAKER won in Nuland tr aan Eelke Aerts BLOMMERTS wde (??) van Jan VAN BROECKHUIJSEN een rentebrief met als onderpand de hofstede v/d compt met 3 m op Cort-Nuland, in ’t tiende weer, nw Arien Willems KLOMPMAKER en zw de wde van Arien Henricks, strekk v/d Leerbroekse opslag achter t/d halve wetering toe; nog 3˝ m ook op Cort-Nuland, nw Dirck Tomas en zw de erfgenamen van Baijen Henricxs, strekk voor v/d wetering af t/d halve dwarssloot toe; nog 6˝ m ook op Cort-Nuland, nw Arien Willems en zw Willem Henricxs, strekk voor v/d halve dwarssloot af achter t/d Viaanse opslag toe; nog enz.

fol 74/74v 28-9-1661
Arien Willems KLOMPMAKER won te Nieuwland geeft een schuldbekentenis aan Johan STENIS burger te Gorcum groot 300 gulden met als onderpand een hofstede en 10 m in Cort-Nieuwland, zw Tonis Willems en nw de kinderen van Tonis Huiberts, strekk v/d Nieuwlandse opslag t/d halvee Serick; nog 3˝ m op Leerbroek, bov Tonis Claas en ben Aert Coenen, strekk v/d wetering t/d dwarssloot toe; nog 1˝ m op Lang-Nieuwland, zw de kinderen van Cornelis Gerrits en nw de zelfde kinderen, strekk v/d doove wetering t/d middelwetering toe.

fol 50 t/m 52v 29-4-1686
Cornelis Ariens KLOMPMAECKER en Arie VINCK X Qillemke Ariens KLOMPMAECKER beiden won te Nuland en kinderen en erfgenamen van Arie Willemse KLOMPMAECKER X Swaentie Geerts gew hebb te Nuland, deling en wel als volgt:
Cornelis Ariens KLOMPMAECKER: 5 m 3 h op Cort-Nuland, zw Arie VINCK en nw Bart VAN BUREN, strekk v/d Leerbroekse opslag achter t/d Zeerick toe; nog 2 m 3 h op Lang-Nuland, zw Bart VAN BUREN en nw Jacob Cornelis, strekk voor v/d halve dove wetering achter t/d halve middelwetering toe,
Arie VINCK: 4 m 3 h op Kort-Nuland, zw de erfgenamen van Jan PIJL en nw Cornelis Ariens KLOMPMAECKER, strekk v/d Leerbroekse opslag af t/d halve achterwetering toe; nog de voorn hofstede groot 1 m 3 h op de Arkelse hoeve belend als voren; nog 2 m op Cort-Nuland, zw Jacob Jans (of Joris??) DE GREEF en nw Gijsbertus VAN ZUIJLEN's erfgenamen, strekk voor v/d halve achterwetering t/d Zeerick toe; nog 2 m 3 h op Leerbroek, ow ...... en nw Aert (?) Coene, strekk voor v/d kleine wetering af t/d halve dwarssloot van Meeuis GIJS (??) toe. 98

Arie married Zwaantje Geerts.98 (Zwaantje Geerts was born circa 1615.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.