Jan Willems van den Broek
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Martijntje Jacobs Neuteboom

Jan Willems van den Broek 753

  • Marriage: Martijntje Jacobs Neuteboom 753

  General Notes:

27. d.d. 2-8-1763
Gerrit Claasz. Streefland, won. thans in Noordpolsbroek, nagelaten soon van Claes Gerrits Streeflant, en Gerrit Jacobsz. Francien, won. onder Bruggen Tuyl, Jan Willemse van den Broek, won. Moordrecht, als in huwelijk hebbende Martyntje Jacob Francien, Ary Theunisz. Blonk, won. onder Reeuwijk, als in huwelijk hebbende Hendrikje Jacobs Francien, Selia Jacobs Francien, won. in Stolwijk, wedu van wylen Jacob Kloot, nagelaten kinderen van Jannigje Gerrits Streefland, in huwelijk verwekt aan wylen Jacob Fransien, welke Claes Gerrits Streefland en Jannigje Gerrits Streefland, kinderen zijn van Seligje Barten, in huwelijk verwekt aan wylen Gerrit Janse Streefland, alzo in qualité voorn. en nog zich sterk makende voor Jenneke Gravers, won. in Broeck onder Meerkerk, wedu en geïnstitueerde erfgenaam van wylen Pieter Jacobsz. Vuuren, nagelaten zoon van Jacob Jansz. Vuuren, die een nagelaten soon was van Grietje Barten, in huwelijk verwekt aan Jan Jacobsz. Vuuren, en welke voors. Seligje Barten, en Grietje Barten, zijn geweest susters van wylen Cornelia Barten, die de moeder is geweest van wylen Lijntje Jacobs Leenen, in huwelijk verwekt met Jacob Leenen, en welke Lijntje Jacobs Leenen is geweest de moeder van Theunis Willemsz. Blok, onlangs in deze heerlijkheid Noordpolsbroek overleden, in huwelijk verwekt aan wijlen Willem Blok etc.; waaraan toegevoegd een copie acte. 753

Jan married Martijntje Jacobs Neuteboom, daughter of Jacob Fransz and Jannigje Gerrits Streefland.753 (Martijntje Jacobs Neuteboom was christened on 16 september 1703 in Stolwijk 91.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.