Jasper Jacobs
(Circa 1560-)
Baatje Gerrits
(Circa 1565-)
Gerrit Jaspers
(Circa 1590-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gerritje Cornelisdr

Gerrit Jaspers 765,766

  • Born: Circa 1590
  • Marriage: Gerritje Cornelisdr 765,766

  General Notes:

14-4-1612
Roeloff Roeloffsz en Dirck Aertsz CRUIJFF schepenen.
Jasper Jacobsz en zijn zoon Gerrit Jaspersz (tegenwoordig mondig) en die de voorn Jasper Jacobsz in echt verwekt heeft bij za Berntgen Gerritdr. Magescheid als volgt:
1. Gerrit Jacobsz krijgt 4m op Lang Bolgrij i/h land van Culemborg, bov Gerrit Berntsz en ben Jan Roeloffsz; nog 14h op Boeicoop i/h land van Leerdam, bov Anthoenis IJsbrantsz en ben de erfgenamen van Tomas Dircksz; nog 13h aldaar, bov Jan Gerritsz en ben Peter Willemsz; nog 900 gl, een hoet haver en 5 koeien, 3 paarden en 3 wagens.

25-11-1614
Jasper Jacobsz vertoont een octroij van Walraven VAN BREDERODE, heer van Vianen etc dd 2- 6-1614, en verkl dat hij heeft liggen op Over Zijderveld i/h land van Culemborg 4m leengoed, bov de pastorie van Zijderveld en ben Gijsbert Mertensz, genaamd 'Drie Vierdel'. Hij disponeert nu, dat de 3 nakinderen, die hij verwekt heeft bij Aertken Mercelisd, namenlijk Mercelis Jaspersz, Marij Jaspersd en Heijltgen Jaspersd v/d voorn 4m leengoed, 2m vooruit en die andere 2m zullen gelijkelijk gaan naar de 3 nakinderen en Gerrit Jaspersz als voorzoon van Jasper Jacobsz.

19-1-1618
Gerrigen Cornelisd tegenwoordige huisvrouw van Gerrit Jaspersz (uit cachte van een octrooij dd 21-11-1617 verleend door BREDERODE) begeert, dat 2m leengoet gemeen in 4m op Bolgrije, gelijkelijk onder haar erfgenamen verdeeld wordt.

2-6-1621
Jasper Jacobsz won op Bolgrij, disponeert van 4m op Over Zijderveld, genaamd 'Vierdell', bov de pastorie van Zijderveld en ben Ghijsbert Meertensz, zijnde leenroerig a/h huis van Vianen. Alles uit kracht van een octrooi hem verleend op 2-6-1613 door VAN BREDERODE. Hij herroept de dispositie dd 25-11-1614 gedaan voor deze bank. Hij begeert nu dat, na zijn overlijden de helft v/d 4m zal gaan naar zijn tegenwoordige huisvrouw Aertken Mercelisd ofte haar kinderen. Zijn zoon Gerrit Jaspersz zou de andere helft krijgen.

28-2-1627 (los inlegvel)
Jasper Jacobsz X Aertken Mercelis (ziek) won op Zijderveld testeren. Erfgenamen zijn:
1. hun dochter Heijlken Jaspers krijgt 4m op Over Zijderveld genaamd 'de Wijsdijk', te weten de voorste camp met de 'Dam akker', liggende a/d bovenste zijde.
2. hun dochter Marijke Jaspers krijgt 4m op Over Zijderveld v/d zwager van Wouter Gerritsz, genaamd Willem VAN NIEUPOORT, voor stadhouder der lenen VAN BREDERODE, etc.
3. zijn zoon Gerrit Jaspersz.

2-8-1628
Johan Christiaensz substituut richter, Johan Reijersz STERCK, Dirck Aertsz DE KRUIJFF en Johan Roeloffsz DE VOS schepenen.
Cornelis Heijmensz won op Zijderveld, testeert met consent van zijn 4 kinderen, met name Heijmen, Jan, Gerrichgen en Aelken Cornelis, als volgt (krachtens octrooij hem verleend dd 5-8- 1615 van Willem van Oranje):
1. zijn oudste zoon Heijmen Cornelisz (ongehuwd) erft het leengoet; nog een hofstede en huis met 5m4h, waarin comparant nu woont, liggende op Bogrij onder de 17 Hoeven; nog 1m op Over Boecoop.
2. zijn zoon Jan Cornelisz (ongehuwd) erft een hofstad en huis en 4m te Bolgrije i/d 17 Hoeven zijnde leengoed van VAN BREDERODE, die comparant onlangs gekocht heeft van H.. Bastiaensz; nog 2m1h op Over Boeicoop, zijnde leengoed v/d prins van Oranje en die comparant onlangs gekocht heeft van rentmr PIJLL van wege de kinderen van Maxmiliaen DE MONTENEGO X Emmeken Willems za; nog 2m op Over Boeicoop mede leengoed v/d prins van Oranje, genaamd 'de Speldemaker' en die comparant gekocht heeft van Cornelis Hermensz.
3. zijn oudste dochter Gerrichgen Cornelis X Gerrit Japersz erft 2m op Over Boeicoop, ook leengoed v/d Prins van Oranje en die comparant gekocht heeft van Arien Willems; nog 2m op Bolgrij i/d 17 Hoeven gemeen met haar zuster Aelken in 4m achter Willemtgen Gerrits SCHEER en waarin Aelken 2m zal hebben voor haar moeders goed; nog 3m op Over Zijderveld genaamd' de Stelcamp?', zijnde leengoed v/d graaf van Culemborg.
4. zijn jongste dochter Aelken Cornelis (ongehuwd) zal hebben 5m4 op Over Boeicoop, zijnde leengoed v/d prins van Oranje, graaf van Leerdam, testateur aangekomen door overlijden van zijn broer Jan Heijmensz; nog 2m op Bolgrij i/d 17 Hoeven, die testateur gekocht heeft van Jkr PREIJS; nog 2m op Over Zijderveld, bov Jan Otten.

47. 19-9-1655
Maria Jaspers, bej. dochter, testeert, legateert aen heer neve Jasper Tonisz., soon van Tonis Dirxcsz. ende Heyltgen Jaspers, haar overleden swager en volle suster, komt hy te overlijden dan de helft op vaderssyde en de helft op moederssyde, leenland octroy 24-9-1635 van Leerdam, alsmede Brederode 22-12-1624, haer moeders suster Adriana Mercelis, legateert aan de nagelaten kinderen van haren halven broeder Gerrit Jaspers, verweckt by Gerricken Cornelis Heymensdr.

14-4-1671
Gerrichgen Cornelis bevoren wde van Gerrit Jaspersen in joncxst(= en nu wde van) van Aert Gijsbertsz; item Meerten en Jan Gerritsen; mitsgaders Baetken Gerrits wde van Reijer Jacobsz, Hessel Jaspersen X Ljsbeth Hermens en Jan Reijersen X Ingen Jans DE JONGH, alle kinderen en kindskinderen v/d voorn Gerrichgen Cornelis X Gerrit Jaspersz en caverende voor de verdere kindskinderen en medeerfgenamen v/d voorn Gerrichgen Cornelis X Gerrit Jaspersen en verkl schuldig te zijn aan Geertruijd VAN DE BERCH wde van Aert Cornelisz MODE, 1.600 cg zijnde 2 obligaties van elk 800 cg gepasseeerd op 12-4-1656 en 2-7-1659 door voorn Gerrichgen Cornelis en haar laatst overleden man. Comparanten stellen nu als onderpand hun huis en hofstede en land op Bolgrij, die door Gerrichgen Cornelis gebruikt en bezeten werden, bov de kinderen en erfgenamen van Jan Jansz en ben de wde va Meerten Willemsz en Maeijcken Reijers. 765,766

Gerrit married Gerritje Cornelisdr, daughter of Cornelis Heijmens and Maria Maartens 765.,766 (Gerritje Cornelisdr was born circa 1595 510.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.