arrow
Otto Pieters Sterk
(Circa 1565-)
Jutje Dirks
(Circa 1570-)
Theunis Dirks Stamer
(-)
Pietertje Ottodr Sterk
(Circa 1595-)
Hilligje Theunisdr Stamer
(Circa 1620-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Pieter Cornelisz van Rooijen

Hilligje Theunisdr Stamer 288

  • Born: Circa 1620
  • Marriage: Pieter Cornelisz van Rooijen 288

  General Notes:

23-1-1640
Jan Reijersz STERCK en Aert Gerrit Aertsz schepenen.
Hillichgen Toenis Dircksdr met haar oudoom Dirck Petersz STERCK als gekozen voogd, heeft ‘gewilt’ gegeven aan haar zuster Aeltgen Tonisd, beide geprocreert bij za Tonis Dircksz X Peterke Otten STERCK, 500 cg te halen uit alle goederen van Hillichgen Dircx en door haar vader za nagelaten en mede ‘uijt sonderlinghe gunste die sij haer suster is toedragende’ en van 4m leengoed op Authenae i/d heerlijkheid Tienhoven, die zij als oudste dochter van haar voorn vader, vooruit is genietende en dat met consent van haar moeder, door haar wordt gebruikt.

1643
Peter Cornelisz X Hilligen Toenis Dircksdochter en diens zuster Reijer Petersz X Aeltgen Tonis Dircksdochter renuncieren tbv Peterke Otten wde van Toenis Dircksz STAMER, hun comparanten resp vrouwen moeder de erfenis, hun aangekomen door dode van hun za vader Toenis Dircksz STAMER in confirmiteit van magescheid dd 19-5-1625 tussen Peterken Otten STERCK voor haar zelf, geassisteerd met haar vader Oth Peters STERCK en Dirck Hendricksz als rechte bloedvoogd v/d (toen) 2 onm kinderen Hilleken en Aeltgen Toenis, kinderen van Antonis Dircks STAMER X voorn Peterke Otten.

16-5-1661
Jan Huijgen VAN ESCH, voor hem zelf, Teuntgen, Emmichgen en Judith Jans VAN ESCH, mondige kinderen van voorn VAN ESCH X Peterken Otten, mede voor hun zelf, Peter Cornelisz VAN ROIJEN X Hillichgen Tonis en Tonis Cornelisz X Aeltgen Tonis, beide voorkinderen van voorn Peterken Otten verwekt door Tonis Dircksen STAMER, en verkl gescheiden te hebben de voorn Jan Huijgen VAN ESCH en zijn 3 kinderen over de erfenis van hun za moeder, zo zij hebben mochten i/d hofstede en landen binnen- en buitendijks op Everdingen in 't Zijsdal en de Golberdinger weert, groot 10m en wel als volgt:
Jan Huijgen VAN ESCH met zijn 3 kinderen: de voorn huisinge en hofstede met 4m daarachter; mitsgaders de 'Weijweert' op de Goberdinger weert, binen- en buitendijks de kade gelijk 4m.
Peter Cornelis VAN ROIJEN en Tonis Cornelisz: 2m mede achter de voorn hofstede en elk 1m daarvan, te weten Peter Cornelisz 1m naast de hofstede v/d vrou VAN GENDT, enerzijds de vrou VAN GENDT en anderzijds Tonis Cornelisz met de andere 1m;
en Tonis Cornelisz zal hebben de ene 1m, bov heer Gerrit MOILIART en ben voorn Peter Cornelisz met zijn 1m; strekk beide v/h land van Jan Huijgen VAN ESCH en zijn kinderen t/d korte meentweg. 288

Hilligje married Pieter Cornelisz van Rooijen.288

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.