Emmigje Hendriks
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cornelis Hermans Vergans

Emmigje Hendriks 215

  • Marriage: Cornelis Hermans Vergans 215

  General Notes:

O.N.A.Gouda nr 253 folio 74 dd 12-6-1676
Comp.Emmitge Hendricksz weduwe van Cornelis Harmensz Vergans wonend aan de Ree in Sluipwijk en bekent Jacob Hendricksz Sael,haar zwager, wonend te Camerick 1000gld schuldig te zijn wegens geleend geld. Zij draagt ter vermindering van deze schuld aan Jacob Hendricksz, mede comparerend, de volgende goederen over:
6 root gremelde koebeesten, 2 root blare dito,
1 swart gremelt, 1 swarte, 1 bijsde blare, 1 root blaet hockeling,
1 swart gremelt dito, 1 root gremelt dito- met karren, stooren?, emmers en 't gene tot de bouwerije behoort.
4 bedden, 4 peuluen,4 oirkussens, 8 dekens, 3 grote ketels, 3 cleijne dito, 2 copere potten.
Alles verkocht voor 970 gld op rekening van de voorsz 1000 gld,- zodat zij nog 30 gld schuldig is, welke koebeesten en meubelen Jacob op 1 Meije ontvangen heeft. De comparante mag nog enige tijd deze koeien melken,waarvoor zij zal betalen 1 stv.per dag per koe. De bedden, kussens, ketels etc.zal zij gebruiken als geleend goed, zolang de vsz Sael het toestaat. Over de 30gld zal zij 4% rente/jaar betalen.
Jacob tekent, Emmitge zet een merk. 215

Emmigje married Cornelis Hermans Vergans, son of Herman Vergans and ? ?.215

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.