Claas Pieters Hogenboom
(Circa 1650-)
Maria Theunisdr Vlasman
(Circa 1655-)
Simon Jans Brouwer
(Circa 1680-)
Marrigje Claasdr de jongste Hogenboom
(1682-)
Jan Simons Brouwer
(1711-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Emmigje Jacobs Boelhouwer
2. Marrigje Jans Bakhuijsen

Jan Simons Brouwer 19,89,398

  • Born: Wilnis 89
  • Christened: 26 april 1711, Wilnis 398
  • Marriage: (1): Emmigje Jacobs Boelhouwer 27 december 1733, Ter Aa 89
  • Marriage: (2): Marrigje Jans Bakhuijsen 19

  General Notes:

Openbare verkoping
Aktenummer: 207-6
Datum: 13-01-1742
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: J. DIEDENHOVEN
Personen:
Verkoper: Roomsche catholique almoesenierscamer
Woonplaats: Utrecht
Directeur: Jan Schadé
Directeur: Johan Heydendael
Beroep: advocaet 's hoofs van Utrecht
Koper: Willem Hogeboom
Borg: Jan Symensz Brouwer
Borg: Pieter Symensz Brouwer
onroerend goed:
hofstede bestaende in huyzinge en 24 mergen zoo wey, hooy als hennipland; oz Camerikker Weteringe
Belendingen: ow achter: Teckopper Dyck zw: convent van Oudwyck t' Utrecht nw: Willem Hogenboom
Gerecht: Camerik Selkartsgeregt
Verwijzingen: resolutie d.d. 4-1-1742 van de Rooms katholieke aalmoese- nierskamer van Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U182a003

Testament
Aktenummer: 135-1
Datum: 27-12-1764
Soort akte: Testament
Notaris: H. N. SCHALKWYK A VELDEN
Personen:
Testateur: Willem Claasen Hogeboom
Woonplaats: Kamerik Teylingen
Erfgenaam: zes nagelaten kinderen van + Maarten Brouwer en Divertje Schinkel
Woonplaats: Kamerik
Erfgenaam: vier kinderen van Jan Brouwer en Merrigje Bakhuysen
Erfgenaam: Aalbert Jacobs van Eyk
Beroep: zyn knegt
Erfgenaam: Claasje Kersbergen
Beroep: zyn meyd
Verwijzingen: testament d.d. 30-3-1754 voor notaris H. Lagerwey
Bijzonderheden: vererving van de eerste helft geschiedt hoofd voor hoofd met seclusie van de weeskamer
erfstelling met uitsluiting van alle anderen vanwege 'veele verfoejelyke bejegeningen' die hem aangedaan zyn
testateur wenst dat de schouten van Kamerik Teylingen en Kamerik Myzyde by zyn begrafenis aanwezig zullen zyn om wanordelykheden te voorkomen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U242a003

Overdracht - van legaat
Aktenummer: 92
Datum: 26-02-1766
Soort akte: Overdracht
Notaris: H. N. SCHALKWYK A VELDEN
Samenvatting: van legaat
Personen:
De erven Willem Claasse Hogeboom:
De kinderen + Maarten Brouwer uit huwelyk met Divertje Schinkel:
Overdrager: Cornelis Maartense Brouwer
Overdrager: Jan Maartense Brouwer
Overdrager: Dirk Maartense Brouwer
Overdrager: Symen Maartense Brouwer, minderjarig
Overdrager: Claas Maartense brouwer, minderjarig
Overdrager: Merretje Maartense Brouwer, minderjarig
De minderjarige kinderen Jan Brouwer en Merritje Bakhuysen, echtelieden:
Overdrager: Pieter Janse Brouwer
Overdrager: Emmetje Janse Brouwer
Overdrager: Adriaantje Janse Brouwer
Overdrager: Claas Janse Brouwer
Voogd: Jan Brouwer, vader
Overdrager: Aalbert Jacobse van Eyk
Overdrager: Claasje Carsbergen
Ontvanger: gereformeerde diaconyarmen
Diaken: Geerloff Schinkel
Diaken: Jan Evert Ram
De kinderen + Hannes Bodegraven uit huwelyk met Aefje Hendriks Hogeboom:
Ontvanger: Dirk van Bodegraven
Ontvanger: Gysbert Uyttenbogaart
Echtgenoot: x Theodora van Bodegraven
Ontvanger: Hendrik van Bodegraven, minderjarig
Ontvanger: Wulpmtje van Bodegraven ( Wulmptje van Bodegraven ), minderjarig
De minderjarige kinderen Willem France Wykerlaan en Jannigje Hendriks Hogeboom:
Ontvanger: Arie Willemse Wykerlaan
Ontvanger: Doortje Willemse Wykerlaan
Voogd: Willem France Wykerlaan, vader
De minderjarige kinderen + Pieter Hendriks Hogeboom en Lysje Pieterse de Jongh:
Ontvanger: Doortje Pieterse Hogeboom
Ontvanger: Hendrik Pieterse Hogeboom
De minderjarige kinderen Pieter Boshoff en Aefje Hendriks Hogeboom, echtelieden:
Ontvanger: Neeltje Pieters Boshoff
Ontvanger: Jannigtje Pieters Boshoff
Voogd: Pieter Boshoff, vader
Echtgenoot: x Aefje Hendriks Hogeboom, moeder
Verwijzingen: testament d.d. 27-12-1764 voor notaris H.N. van Schalkwyk à Velden transport d.d. 20-5-1729 voor het gerecht van Zevenhoven en Noorden transport d.d. 5-2-1721 voor het gerecht van Zevenhoven en Noorden transport d.d. 19-3-1754 voor het gerecht van Zevenhoven en Noorden
onroerend goed:
hofstede, huys c.a. met 21 mergen 79 roeden lands;
hofstede daar voorheen een huys op heeft gestaan met 8 mergen soo wey- als hoyland;
weyland, groot 1100 roeden;
hennipthuyn, groot 25 off 30 roeden;
hennipthuyn, groot 40 roeden; wz Buyrtendyk
hennipthuyn, groot 80 roeden; wz Buyterdyk
campje hooyland;
erff, boomgaart en akker daaragter waarop voor desen een huys gestaan heeft; oz Dyk
Bijzonderheden:
comparanten eerste party wonen te Oudhuizen en Kamerik;
comparanten tweede party wonen te Noorden, Mydrecht en Aarlanderveen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U242a004 128

Jan married Emmigje Jacobs Boelhouwer, daughter of Jacob Hermans Boelhouwer and Hendrikje Cornelisdr Bestevaar, on 27 december 1733 in Ter Aa.89 (Emmigje Jacobs Boelhouwer was born circa 1705 in Ter Aa 89.)

Jan also married Marrigje Jans Bakhuijsen, daughter of Jan Pieters Bakhuijsen and Adriaantje Jans van der Pijl.19 (Marrigje Jans Bakhuijsen was christened on 30 august 1711 in Benschop 741.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.