Cornelis
(Circa 1565-)
? ?
(-)
Hendrik Cornelisz Huijsman
(Circa 1595-)
Grietje Pieters
(-)
Arie Hendriks Huijsman
(Circa 1625-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Adriaantje Theunisdr

Arie Hendriks Huijsman 879

  • Born: Circa 1625
  • Marriage: Adriaantje Theunisdr 248

  General Notes:

24.11.1653 178
Cornelis Michielsz Legendijck (wonende Rydderkerck) voor de helft en Hendrick Cornelisz, wonende Bleskensgraeff, oom en bloedvoogt van moeders zijde, Aelbrecht van Breevelt, schout tot Rydderkerck, oppervoogt van de twee weeskinderen van Cornelis Giellen voornoemt, namelijk: Dirck 18, Michiell 13, waarvan moeder was Barbara Cornelis, voor 'd andre helft dragen over aan kinderen van Hendrick Cornelisz voorschreven, gehuwd met Grietgen Pieters (overleden), genaemt: Cornelis, Aryen, Jan, Theunis en Pieter; mitsgaders: Hendrick Huybertsz gehuwd met Adriaentgen Hendricks, wonende Streefkerck, de gifte van: 4 mrg. 225 r in drie weren [N17-19] gemeen en onverdeelt met de landerijen van Hendrick Cornelisz voornoemt uitgezondert sijn huysinge metten buytenwerff. Oost en West de weduwe en kinderen van Cornelis Cornelisz.

4.3.1668
15 gld van Arien Aertsz ontvangen. Arien Hendricksz Huysman 32. Jan Hendricksz Huysman 36. Borge: Theunis Hendricksz Huysman.

30.06.1696 157
Cornelis Hendricksz Huysman, wonende Brantwijck, draagt over aan Hendrick Hendricksz Swartebol 2 mrg. 100 r, gemeen met de kinderen en erfgenamen van Ary Hendricksz Huijsman, noortsijde verdeelt in 23 mrg. 300 r streckende van de Graaf noortwaerts op tot cadesloot van de Overwaard. Oost: Hendrick Huijbertsz Prins c.s., west: Leendert Aryensz (of wie anders er belenders moge zijn). 450 car. gld. Voldaen. [Weer N17-18].

14.10.1699 14
Hendrick Ariensz Huysman, wonende Streefkerck, Aert Gerritsz, gehuwd met Grietjen Ariens Huysman (Leckerlant), Pieternella Ariens de Jongh, getrouwd geweest met Pieter Ariens Huysman (Bleskensgraeff), Jan Diercksz, gehuwd met Marichje Ariens Huysman (Wijngaerden), Pieter Ariensz, gehuwd met Cornelia Ariens Huysman (Wijngaerden); alle kinderen en erfgenamen van Arien Hendricksz Huysman, gehuwd met Ariaentjen Tuenis, overleden in Bleskensgraeff, dragen over aan en ten behoeve van Hendrick Hendricksz Swartbol (Bleskensgraaaf) 2 mrg. 312 r 6 v gemeen met een gelijk deel lands behoorende Cornelis Hendricksz Huysman, noortsijde Westeynde Bleskensgraeff [weer van 23 mrg. 300 r] plus deel van huys. Oost: Cornelis Stuyen Weer. West: Leendert Ariensse 512.18.-. [Weer N17-19]. 248

Arie married Adriaantje Theunisdr.248

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.