Hendrik van der Poort
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jacoba Hulscher

Hendrik van der Poort 128

  • Marriage: Jacoba Hulscher 1723 128

  General Notes:

Procuratie - om te assisteren by de op te richten huwelykse voorwaarden tussen haar dochter Jacoba Hulscher en Hendrick van der Poort, secretaris van Weesp
Datering: 22-05-1723
Aktenummer: 32
Soort akte: Procuratie
Notaris: W. VAN DAM
Samenvatting: om te assisteren by de op te richten huwelykse voorwaarden tussen haar dochter Jacoba Hulscher en Hendrick van der Poort, secretaris van Weesp
Personen:
Constituant: Elisabeth Vreem
Echtegenoot: wed. Anthony Hulscher
Geconstitueerde: Johannis Hulscher
Beroep: bedienaer des goddelyken woords tot Weesp
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U175a001

Ontslag - uit voogdy over 2e comparante
Datering: 02-04-1726
Aktenummer: 73
Soort akte: Ontslag
Notaris: J. VREEM
Samenvatting: uit voogdy over 2e comparante
Personen:
Verlener Van Het Ontslag: Elisabeth Vreem
Echtegenoot: wed. Anthony Hulscher
Verlener Van Het Ontslag: Hendrina Hulscher, dochter
Ontvanger Van Een Ontslag: Johannes Hulscher
Beroep: bedienaer des goddelyken woords in de gereformeerde gemeynte van Weesp
Ontvanger Van Een Ontslag: Hendrick van der Poort
Beroep: secretaris van Weesp
Verwijzingen: akte d.d. 5-10-1696 voor notaris W. van den Brick akte d.d. 11-8-1723 voor notaris C. van Marken te Weesp
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U159a003

Procuratie - tot verkoop en transport van huis aan de oostzyde van de Telingstraat
Datering: 21-06-1731
Aktenummer: 71
Soort akte: Procuratie
Notaris: J. VREEM
Samenvatting: tot verkoop en transport van huis aan de oostzyde van de Telingstraat
Personen:
Constituant: Johannes Hulscher
Echtegenoot: x Sebina de Vries
Beroep: bedienaer des goddelyken woords tot Weesp
Constituant: Hendrik van der Poort
Echtegenoot: x Jacoba Hulscher
Beroep: secretaris van de politie van Weesp
Geconstitueerde: Elisabeth Vreem, eerder wed. Nicolaas de Vries, moeder
Echtegenoot: laatst wed. Anthony Hulscher
Woonplaats: Utrecht
Verwijzingen: scheiding d.d. 23-9-1685 voor notaris S. van den Aelpoel
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U1a004

Koop en verkoop
Datering: 22-06-1731
Aktenummer: 72
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: J. VREEM
Personen:
Verkoper: Elisabeth Vreem, eerder wed. Nicolaes de Vries
Echtegenoot: laatst wed. Anthony Hulscher
Verkoper: Johannes Hulscher
Echtegenoot: x Sabina de Vries
Beroep: bedienaer des goddelyken woords der stad Weesp
Verkoper: Hendrick van der Poort
Echtegenoot: x Jacoba Hulscher
Beroep: secretaris van Weesp
Verkoper: Abraham van Woerden
Echtegenoot: x Clasina Hulscher
Verkoper: Margarita Hulscher
Verkoper: Hendrina Hulscher
Koper: Dirk van Datelbeek
onroerend goed:
huyssinge en erve; oz Telinghstraet
Locatie: oz Telinghstraet
Soort object: huyssinge en erve
Belendingen: nw: Cornelis van Zeelst, bode van Utreght zw: Hermannus Meyboom
Gerecht: Utreght
Verwijzingen: procuratie d.d. 21-6-1731 voor notaris J. Vreem
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U159a004

Openbare verkoping
Datering: 08-05-1734
Aktenummer: 16
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: A. VAN WOERDEN
Personen:
Erven ab intestato Elisabeth Vreem, in leven laatst wed. Antony Hulscher:
Verkoper: Johannis Hulscher
Echtegenoot: x Sebina de Vries, dochter Nicolaas de Vries en Elisabeth Vreem, in leven echtelieden
Beroep: predicant te Weesp
Verkoper: Abraham van Woerden
Echtegenoot: x Clasina Hulscher, dochter
Verkoper: Hendrik van der Poordt
Echtegenoot: x Jacoba Hulscher, dochter
Verkoper: Margareta Hulscher, dochter
Verkoper: Hendrina Hulscher, dochter
Koper: Jan van Maurik
Beroep: coopman in wynen
Borg: Hendrik van Ekeren
onroerend goed:
huyzinge c.a. in 2 woningen gerepareerd; oz Oudegragt, tusschen de Besembrugge en de Backerbrugge
Locatie: oz Oudegragt, tusschen de Besembrugge en de Backerbrugge
Soort object: huyzinge c.a. in 2 woningen gerepareerd
Belendingen: nw: Johannis de Nys zw: Adrianus van Wyngaarden
Gerecht: Utrecht
Verwijzingen: plecht d.d. 27-10-1719 voor gerecht van Utrecht
Bijzonderheden: Elisabeth Vreem, eerst weduwe Nicolaas de Vries met uitzondering van zilversmidswinkel personen in rubrieken 1.2 tot en met 1.5 ook als erven ab intestato Anthony Hulscher
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U189a001 128

Hendrik married Jacoba Hulscher, daughter of Anthonie Hulscher and Elisabeth Eliasdr Vreem, in 1723.128 (Jacoba Hulscher was born circa 1700.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.