Claas Hendriks van Swesereng
(Circa 1540-)
Haasje Goijerd Jacobs
(-)
Hendrik Claasz van Swesereng
(Circa 1585-)
Maagje Jans van Papendorp
(-)
Maagje Hendriks van Swesereng
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jacob Tibbes

Maagje Hendriks van Swesereng 128

  • Marriage: Jacob Tibbes 128

  General Notes:

Uitkoop - uit de boedel van overleden ouders Hendrick Claess van Sweserenge en Maychgen Jans van Papenderp
Datering: 06-03-1639
Aktenummer: 29
Datum: 06-03-1639
Soort akte: Uitkoop
Notaris: G. HOUTMAN
Samenvatting: uit de boedel van overleden ouders Hendrick Claess van Sweserenge en Maychgen Jans van Papenderp
Aktedatum: 06-03-1639
Personen:
Uitkoper: Adriaen Hendrixss
Woonplaats: Leegeweyde
Tweede partij: Ghysbert Hendrixss
Woonplaats: Leegeweyde
Tweede partij: Cornelis Hendrixss
Woonplaats: Leegeweyde
Tweede partij: Gerrit Hendrixss
Woonplaats: Leegeweyde
Tweede partij: Jan Hendrixss
Woonplaats: Leegeweyde
Tweede partij: Maychgen Hendrix
Woonplaats: Leegeweyde
Tweede partij: Willem Adriaenss
Echtgenoot: x Jacomyntgen Hendrix
Woonplaats: Leegeweyde
Tweede partij: Willemtgen Hendrix
Woonplaats: Leegeweyde
Tweede partij: Geertgen Hendrix
Woonplaats: Leegeweyde
Tweede partij: Haesgen Hendrix
Woonplaats: Leegeweyde
Tweede partij: Gerrichgen Hendrix
Woonplaats: Leegeweyde
Object: huysinge c.a. - naar Adriaen Hendrixss -;
Gerecht: Leegeweyde
Bijzonderheden: huis c.a. op de landen van St. Jan gelegen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U022a011

Testament
Datering: 16-01-1656
Aktenummer: 227
Datum: 16-01-1656
Soort akte: Testament
Notaris: T. MASIUS
Personen:
Testateur: Gerrichgen Henricks van Sweserengh
Woonplaats: Utrecht, nz Steenwech
Erfgenaam: Jacob Tibbess
Echtgenoot: x Maychgen Henricks van Sweserengh, zuster
Erfgenaam: Willem Adriaenss
Echtgenoot: x Mentgen Henricks van Sweserengh, zuster
Erfgenaam: Eligis Corneliss
Echtgenoot: x Haesgen Henrickss van Sweserengh, zuster
Erfgenaam: Gerrit Henrickss van Sweserengh, broer
Erfgenaam: Cornelis Henrickss van Swesereng, broer
Erfgenaam: Jan Henrickss van Sweserengh, broer
Erfgenaam: Willemtgen Henricks van Swesereng, zuster
Aktedatum: 16-01-1656
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U037a002

Akte Inventarisnummer U18a3, aktenummer 115
Aktedatum 28-04-1656
Aktesoort Testament
Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jacob Tibbesz
Naam echtgenote eerste partij: x Maychgen Henrix van Sweserenge
Woonplaats eerste partij: Overeynt van Jutphaes
Samenvatting inhoud akte: lyftocht langstlevende

Akte Inventarisnummer U93a1, aktenummer 23
Aktedatum 20-04-1675
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris H. VAN WOUDENBERGH ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Maeychien Henricx
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jacob Tibbensen
Woonplaats eerste partij: Overeynt van Jutphaes
Naam tweede partij: Aert Gerritsz van Sweserengh
Woonplaats tweede partij: Overeynt van Jutphaes
Samenvatting inhoud akte: van vee, roerende goederen en inboedel
Bijzonderheden: Maeychien Henricx zal levenslang kost en inwoning genieten by Aert Gerritsz van Sweserengh
Bijzonderheden: kwitantie d.d. 29-4-1675

Akte Inventarisnummer U82a7, aktenummer 13
Aktedatum 22-03-1679
Aktesoort Procuratie
Notaris A. HOUTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: erven Mees Claess van Sweeserengh:
Naam eerste partij: Ghysbert Philipss
Naam echtgenote eerste partij: x Maychgen Cornelis van Sweserengh
Naam eerste partij: Cornelis Ghysberts van Bemmell
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia Claess van Sweeserengh
Naam eerste partij: Willem Gerritss van der Aa
Naam echtgenote eerste partij: x Bartha Claes van Sweeserengh
Naam eerste partij: Maria Claes van Sweeserengh
Naam echtgenote eerste partij: Arien den Voorn
Naam eerste partij: Gerrit Claess van Sweserengh
Woonplaats eerste partij: Honswyck
Naam eerste partij: Aert Claess van Sweeserengh
Woonplaats eerste partij: Everdingen
Naam eerste partij: Thonis Claess van Sweeserengh
Woonplaats eerste partij: Odyck
Naam eerste partij: kinderen van Henrick Voorn en + Catharina Claes van Sweserengh
Naam voogd eerste partij: voogd: Henrick Voorn, vader
Naam eerste partij: Annichgen Claes van Sweserengh
Naam eerste partij: Cornelis Dircxss Bom
Naam echtgenote eerste partij: x Willemina Claes van Sweeserengh
Naam eerste partij: erven Hendrick Claess van Sweeserengh:
Naam eerste partij: Eelgis Corneliss op Slachmaet
Naam echtgenote eerste partij: x Haesgen Henricxss van Sweeserengh
Naam eerste partij: Cornelis Hericxss van Sweeserengh
Naam eerste partij: Jan Henricxss van Sweeserengh
Naam eerste partij: Meyntgen Henricx van Sweeserengh
Naam eerste partij: Maychgen Henrickss van Sweserengh
Naam eerste partij: kinderen Gerrit Henricxss van Sweeserengh
Naam eerste partij: kinderen Ghysbert Henricxss van Sweeserengh
Naam eerste partij: erven Gerrichgen Claas van Sweeserengh en Splinter Corneliss van der Well, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Jacob Corneliss van der Well
Naam eerste partij: Anthony van der Well
Naam eerste partij: Cornelia van der Well
Naam eerste partij: kinderen van Johan Bosch en Magdalena Bosch
Naam eerste partij: Cornelis van der Well
Naam eerste partij: Henrick van der Well
Naam eerste partij: Ghysbert van der Well
Naam eerste partij: Splinter van der Well
Naam eerste partij: Johannes van der Well
Naam eerste partij: Jacomyna van der Well
Naam eerste partij: kinderen Willempgen Splinters van der Well
Naam eerste partij: kinderen Metgen Splinters van der Well
Naam eerste partij: kinderen Annichgen Splinters van der Well
Naam tweede partij: Willem Rossinyooll
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om af te rekenen met notaris Nicolaes de Cruyff, executeur-testamentair van de boedel van Bartholomeus van Vlooten
Bijzonderheden: allen zyn medeërfgenamen van moederszyde van Bartholomeus van Vlooten
Bijzonderheden: comparanten zyn voor het overige woonachtig in stad en provincie Utrecht
Bijzonderheden: herroeping van procuraties op advokaten NN de Keyser en A Becker

Akte Inventarisnummer U114a1, aktenummer 4
Aktedatum 16-06-1683
Aktesoort Protest
Notaris J. WANTENAAR ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Steven Gerritsen
Woonplaats eerste partij: Overeynt van Jutphaes
Samenvatting inhoud akte: het begraven van tante Maechie Henricx, wed. Jacob Tibbens, geschiedt zonder aanvaarding van de nalatenschap 128

Maagje married Jacob Tibbes, son of Tibbe Jacobs and Jannigje Jans.128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.