arrow arrow arrow
Jan Wouters Bosch
(Circa 1605-)
Willempje Gerrits
(Circa 1600-)
Jan Jans Breij
(Circa 1600-)
Geertje Paulusdr
(-)
Hendrik Jans Bosch
(Circa 1625-)
Marrigje Jans Breij
(-)
Jan Hendriks Bosch
(-)

 

Family Links

Jan Hendriks Bosch 128

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U66a3, aktenummer 117
Aktedatum 14-02-1678
Aktesoort Repudiatie
Notaris R. VAN VECHOVEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Hendrickss Bosch
Naam eerste partij: Gysbert Hendricxss Bosch, 23 jaar
Naam eerste partij: Johannes Hendricxss Bosch, onmondig
Naam eerste partij: Pauls Hendricxss Bosch, onmondig
Naam eerste partij: Willempje Hendricxs Bosch, onmondig
Naam voogd eerste partij: voogd: Laurens Janss Bosch, oom
Naam tweede partij: Merrichje Jans Brey, moeder
Naam echtgenote tweede partij: wed. Hendrick Janss Bosch, vader
Samenvatting inhoud akte: van nalatenschap van overleden vader

Akte Inventarisnummer U66a3, aktenummer 134
Aktedatum 10-04-1678
Aktesoort Akkoord
Notaris R. VAN VECHOVEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Janss Brey
Beroep eerste partij: schoenmaecker
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam tweede partij: Merrichje Jans Brey, zuster
Naam echtgenote tweede partij: wed. Hendrick Janss Bosch
Woonplaats tweede partij: Breuckeleveen
Naam assistent tweede partij: ass.: Jan Hendricxss Bosch, zoon
Naam assistent tweede partij: ass.: Gysbert Hendricxss Bosch, zoon
Samenvatting inhoud akte: over nadere regeling ten aanzien van eerdere scheiding van de boedel van Geertje Pauls en + Jan Janss Brey, moeder en overleden vader
Soort onroerend goed: helft huysinge ende hoffstede met helfte secklandt, int geheel 4 mergen - naar Jan Janss Brey -
Ligging onroerend goed: wz Tienhovensendyck
Belendingen onroerend goed: ww: Oudendyck zw: N.N., weduwe Joost Elbertss nw: Anthonis Bartss ende Willem Toniss
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Verwijzingen: repudiatie d.d. 14-2-1678 voor notaris R. van Vechoven
Verwijzingen: transport d.d. 7-4-1678 voor gerecht van Breukelerveen
Bijzonderheden: met goedvinden van moeder Geertje Pauls, die door Jan Janss Brey zal worden onderhouden
Bijzonderheden: wederhelft reeds in zyn bezit 128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.