Hendrik Wolbertink
(Circa 1695-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Trijne Elferink

Hendrik Wolbertink 6,573,768

  • Born: Circa 1695
  • Marriage: Trijne Elferink 6,573,768

  General Notes:

Landgericht Enschede 11-5-1724 011.431
... erschenen sijn Berent Elffering in Usselo ende desselfs ehevrouwe Harmken Dorenbus ...
... soo is het dat hij Berent Elfferink ende Harmken Dorenbusch ... haeren oudsten sone Thijs erffgenaam machen ende institueren in haar erve ende goed Elfferink ... mits daeruit sal vallen ... aen een ijder van onsse ... kinderen ... te weeten aen Jan getrouwt an Trijne Bertelinck, Trijne getrouwt an Walberinck, Geertken Geesken en Harmen ... gelijk ook haer dochter Harmken getrouwt an Berent Gildehuijs word geinstitueert ... 768

Hendrik married Trijne Elferink, daughter of Berend Hermens Elferink and Hermken Gerrits Doornbos 6,573.,768 (Trijne Elferink was born circa 1700.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.