Arie van der Leede
(Circa 1585-)
? ?
(-)
Arie Ariens van der Leede
(Circa 1615-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Machteld Cornelisdr

Arie Ariens van der Leede 98,251

  • Born: Circa 1615
  • Marriage: Machteld Cornelisdr 98,251

  General Notes:

20-10-1655 f104
Arien Ariensen van der Leede gaf over aan Cornelis Hendricksen sekere sijn gerechte vierde part in een hofstede en landerijen, groot 11 mergen en anderhalve hont lants gelegen op Hoogh-Leerbroek leggende gemeen met sijne Hoochr. ende Anneken Everts ende Grietgen Leenderts, noch onverscheiden en onverdeelt, boven naast geland de erfgenamen van zalr. Arien Willemsen en beneden Antonis Petersen,

29-2-1656 f149
Willem Ariensen van der Leede voor hem selven en mede als last en procuratie hebbende van Jan Claasz. van Esch als man en voocht van Maaycken Ariens, volgens akte dd. 10-3-1656, Leendert Ariensen van der Leede en Arien Otten als man en voocht van Neelken Ariens droegen op aan Arien Ariensen van der Leede, won. in 't Recht van der Leede een seeckere hofstede, bergh, schuur groot 2 mergen lant gelegen in 't Recht van der Leede op de polder Hoochleerbroeck, boven naast gelant de erfgenamen van Herbert Jansen en beneden Cornelis Hendrickse Dickens cs., waarvoor de voors. Arien Otten en Leendert Ariensen haeren goederen, 810,- k.gl.,

29-2-1656 f151
Arien Ariensen van der Leede is schuldig aan juffr. Maria van Slingelant wedu van zalr. Johan Spranger, won. tot Gorinchem een som van 1400 k.gl. met een rente van 77 k.gl., stelt als onderpand een hofstede groot 2 mergen gelegen in het Recht van der Leede (zie boven), betaalt 26-4-1659,

20-2-1656 f153
Arien Ariensen van der Leede stelt in handen aan juffr. Maria van Slingelant tot nader verseeckeringe van vorige acte 6 rooie melkkoeien, etc.

29-2-1656
Arien Ariensen van der Leede belooft aan Otto van Zydervelt te transporteren voor sijn broeders en swagers,

RA.470 12-4-1660 f29v
Teunis Cornelis wonende op Arkel voor zich zelve en als voogd van de kinderen van Haesken Cornelis, zalgr. x Willem Laurens wonende in't Oppereinde van Spijck, Huijgh Cornelis x Adriaentgen Cornelis wonende Gorcum, Pieter Ariens de GROOT x Marichje Cornelis, Claes Pieters van Casant x Aechje Cornelis, Dirck Thomas x Bertge Cornelis, Willem Claes x Teuntge Cornelis, Maria van Slingeland wede van Johan Spranger, zalgr. tr. hebbende van Arien Ariens wonende Recht van Leede x Mechtelke Cornelis alle erfgen. van Neeltge Teunis wede van Cornelis Berendts zalgr. en trp. aan Elisabeth van SANTEN x Nicolaas SMIJTER zalgr. 14 hont op Langh Nuland noordw Willem Walewijns etc. 98,237

Arie married Machteld Cornelisdr, daughter of Cornelis Barends de jonge and Neeltje Theunisdr 98.,251 (Machteld Cornelisdr was born circa 1620.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.