arrow arrow
Jasper Jacobs
(Circa 1560-)
Baatje Gerrits
(Circa 1565-)
Cornelis Heijmens
(Circa 1565-)
Maria Maartens
(Circa 1565-)
Gerrit Jaspers
(Circa 1590-)
Gerritje Cornelisdr
(Circa 1595-)
Jacobje Gerrits
(Circa 1630-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Jans de Jong

Jacobje Gerrits 1003

  • Born: Circa 1630, Zijderveld 1003
  • Marriage: Jan Jans de Jong 28 march 1651, Zijderveld 1003

  General Notes:

65. 2-5-1667
Gerrichgen Cornelis, hv. van Aert Ghysbertsz., won. op Zydervelt, testeert en verwyst naar testament d.d. 25-10-1655, legeteert aan haer nicht Aertien Henrix van Haren, bouwlant, groot acht (?) morgen in de Gouwenes onder last van 100 car.gld. t.b.v. Judick Henrix van Haren, haar suster, en aen Merten Gerritsz. 14 hont weylant op Boeycoop, leenroerig aan zyn hoechyt, en noch 3/4e van een huysinge etc., gelegen op Bolgery onder Zydervelt, groot 21 morgen, weer 1/4e deel Aert Ghysbertsz. toebehoert, en aan Maria Gerrits, hv. van Bart Jacobs, 5 morgen gelegen in Overheycoop, en aan de kinderen van Bartken Gerrits, in echt verwekt bij Teimen Janse, en Evert Gerrits met haar vieren 8 morgen min 2 hont, gelegen op Zydervelt, boven Franck Jansz. en beneden Jan Jansz. Lue c.s., leenroerig aan Culemborg, noch Jan Gerritsz. 2 morgen, gelegen op Bolgery, aen de Oude Hofstede, leenroerig aan de huyse van Vianen, noch l0 hont op Boeycoop, gemeen met den voorsz. Jan Gerritsz., leenroerig aen syn Hoohcheyt (Leerdam), item noch 7 hont op Cortgerecht, gemeen met gelyke 7 hont den selven Jan Gerritsz. toebehoerende, en aan Baertgen Gerrits 5 morgen weylant, gelegen op Bolgery, achter en bezyden den hofstede, gecomen van Hermen Lubberts, daarvan leenroerig 2 morgen aen de Huyse van Vianen, noch 8 hont mede op Bolgery genaempt 'het Smalweer' ende laestelyck aan de kinderen van Jacopgen Gerrits, in echt verweckt bij Jan Jansz. de Jongh, ende Willem Gerritsz. met hun sessen, 4 morgen op Boeycoop, leenroerig aan de leenkamer Leerdam, noch een vogelkooy op Bolgery l morgen lant en 4 morgen op Boeycoop, staande het huwelijck deur haar man syn aengecoft, aan haar man, begeert verder dat zy de 2 morgen weylant op Boeycoop, gemeen in 4 morgen, met Cornelis Govertsz., mitsgaders haar aendeel in de Hofstede van Heymen Cornelisz., sullen worden vercoft om daer schult mee te lossen van Maria Gerrits en Beatris Gerrits, staande het huwelijk met haer man Aert Gysberts aengecoft l morgen op Authena. Zij noemt Jan- en Maarten Gerrits haar zoons, octrooi leenkamer Leerdam en Culemborg, Vianen. 765

Jacobje married Jan Jans de Jong on 28 march 1651 in Zijderveld.1003 (Jan Jans de Jong was born circa 1620 in Leerdam 1003.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.