Cornelis Pleuns Muijs
(Circa 1585-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Neeltje Ariens 't Hoen

Cornelis Pleuns Muijs 400

  • Born: Circa 1585
  • Marriage: Neeltje Ariens 't Hoen 400

  General Notes:

021 18.5.1617 (1)
Comp: Jacob Adriaensz Thoen, geassisteerd met Cornelis Pleunen, zijn zwager, ter eenre; contra: Pieter Woutersz schipper, nombaer en voogd van de vier onmondige weeskinderen bij den voorn. Jacob Adriaenssen in echte geprocureert bij Sijcken Woutersdr zal., geassisteerd met den voorn. Pieter Woutersz met Adriaen Woutersz en Lenaert Woutersz, alle ooms van de voorn. kinderen, ter anderen sijde. De weeskinderen: Neeltje Jacobs (ca. 13 jaar), Sebastiaen Jacobsz (ca. 10 jaar), Wouter Jacobsz (ca. 6 jaar) en Adriaen Jacobsz (ca. 1 jaar). Boedelscheiding.

262 1.1.1646 (2)
Rekening door Cornelis Plonen Muys, grootvader en voogd van Adriaen Joppen, nagelaten weeskind van Jop Joppensz en Ploontie Cornelis, beiden zaliger, in presentie van Pieter Pouwelsz Langesteech, oom en voogd van het voorsz. kind, en Lenaert Adriaensz, mede voogd. Namen: Gerrit Jansz Cooywijck; Cornelis Adriaensz Teeuwen (aan wie het weeskind een obligatie schuldig is van 150 g). Gedaan ten overstaan van enkele heemraden op 29.6.1646.

101 ONA Dordrecht deel 45, folio 281, 28.12.1649
Comp: Aertien Cornelisdr, wonende te Alblasserdam, weduwe van Arien Joppen van Oort. Zij legateert aan Neeltgen Ariensdr, weduwe van Cornelis Pleunen Muys, haere moeder, de geheele erffenisse ende best erffenisse die haer comparante aenbestorven is van den voorn. Cornelis Muys, haren vader.

114 ONA Dordrecht deel 107, folio 76, 15.4.1652
Comp: Aryen Joppen Molenaer, wonende tot Alblasserdam. Testament . Het testament van 8.5.1648 (voor dezelfde notaris gepasseerd) wordt gewijzigd: Neeltge Ariens, weduwe van Cornelis Pleunen Muys, de [groot]moeder [er staat: moeder!] van de comparant (die bij het vorige testament 600 gulden zou krijgen), zal behouden al de goederen (roerend en onroerend) van de comparant ook die hem nog zullen aankomen door doode ende overlijden van den voorn. Cornelis Pleunen Muys, sijns comparants groote vader. 240

Cornelis married Neeltje Ariens 't Hoen, daughter of Arie 't Hoen and ? ?.400

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.