Jan Rietveld
(Circa 1605-)
? ?
(-)
Claas Jans Rietveld
(Circa 1635-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Pietertje Jans

Claas Jans Rietveld 766

  • Born: Circa 1635
  • Marriage: Pietertje Jans 1668 766

  General Notes:

28-7-1668
Claes Jansz VAN RIETVELT X Peterken Jans won op Zijderveld, verkl schuldig te zijn aan Bartholomeus Jansz VAN RAVENSWAEIJ, won te Vreeswijk, 600 gl geleend geld tegen 33 gl jaarlijks, met als onderpand de halfscheiding van huis en hofstad op Bolgrij gemeen met haar zuster Gerrichgen Jans en hun aangekomen door dode van hun ouders, bov Cornelis Govertsz en ben Hendrick VERWOERT nom ux.

19. 15-1-1678
Pieter Huyberts, als man en voogd van Lysbeth Cornelis, Mayken, Jantjen, Engeltjes en Tonis Cornelis, allen kinderen en erfgenamen van Cornelis Teunisz. Munster en Geertjen Jans, voor haar selven en voor Cornelis- en Metjen Cornelis, tr. 2 hont lant nagelaten bij Isbrant Tonis en Hilligjen Tonis in leven echteluyden, aan Tonis Tonisz. Cool, (zijnde de helft van) 5 hont op Nederzydervelt gelegen nagelaten bij Tonis Cornelis Munster en IJbrant Tonis voorn., boven Claes Jansz. Rietvelt en beneden Tonis Tonisz. Cool.

89. 2-12-1680
Teunis Antonisz. Cool, tr. aan Dirck van Goch en Hendrick Dircsz. van Goch, ieder van de helft, 5 hont land in Nederzijdervelt, boven Claes Jans Rietvelt en boven voorn.

200. 1-7-1686
Cornelis van Lottum, tr. aan Claes Jansz. Rietvelt, won. op Zydervelt, 3 morgen boulant.

208. 6-1-1687 comp. Ingentje Jans de Jongh, wedu van zalr. Jan Reijertse Zuijdam, won. op Overheijcoop, en Corstiaen Reijerse van Suijdam, als oom en bloetvoogt over de nagelaeten onmondige kinderen tr. aan Willem Mertens won. op Sijdervelt, 2 morgen 1 hont lant op Bolgerij onder Sijdervelt, boven Claes Jans Rietvelt met sijn suster Gerrigje Jans en beneden Stijntje Jans.

243. 17-12-1687
Jan Jansz. Rietvelt, won. tot Emmerick, tr. aan syn broeder Claes Jansz. Rietvelt, won. Sydervelt, 1 morgen boulant op Oversydervelt, boven Juffr. Hardenberg en beneden de kinderen van Floor Hendricksz.

351. 20-2-1694
Hr. Willibrord van Nederveen, rentmeester, won. in 's-Gravenhage, tr. aan Claes Jansz. Rietvelt, won. op Zydervelt.

392. 18-3-1696
Claas van Beusichem, tr. aan Cornelis Gerritsz., won. in Loosdorp, de helft van een huysinghe en hofstede, groot int geheel 4 morgen, op Bolgery onder Zydervelt, de wederhelft is van Claes Jansz. Rietvelt. 766

Claas married Pietertje Jans in 1668.766 (Pietertje Jans was born circa 1625.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.