Jan Hermans van den Broek
(-)
Jannigje Maasdr
(-)
Hendrik Jans van den Broek
(1668-)

 

Family Links

Hendrik Jans van den Broek 1248

  • Christened: 16 february 1668, Barneveld 1248

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U176a1, aktenummer 33
Aktedatum 21-03-1727
Aktesoort Overdracht
Notaris M. OVERVEST ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jacob Jansz Gille
Naam echtgenote eerste partij: x Annetje Jans
Naam tweede partij: Aaart Jansz
Op huijden compareerde voor mij ... Jacob Jansz Gille als man en voogd van sijn huijsvrouw Annigje Janss daar te desen tijd levende en blijckende geboorte bij heeft te kenne gevende dat voor eenige jaaren eerwaarts desen wereldt sijn komen te overlijden Jan Harmensz en Jannitje Maass in hun leven egtel. gewoont hebbende tot Barneveld dewelcke tot haar kinderen en erfgenamen hebben nagelaten Maas Jansz, Willem Jansz, Jochem Jansz, Hendrik Jansz, Harmen Jansz, Gerritje Janss, Geertje Janss, en Annetje Janss huijsvrouw van den comparant in desen dat de voorn. nagelaten kinderen van Jan Harmensz & Jannetje Maass den nagelaten boedel gemeijn hebben beseten, soo was desen werelt komen te overlijden Maas Jansz sonder agterlatinge van kinderen en is onlangs mede overleden Harmen Jansz met agterlatinge van kinderen dat also nu de nogh in leven sijnde kinderen en kindskinderen of voogden over deselve te raade waaren geworden niet langer met den anderen in gemeijnschap te blijven sitten, maar ijder haar portie in de voors. nalatenschap haar competerende na sigh te nemen; soo verklaarde den comparant voor sigh selven, mitsgad. als man en voogd over sijn huijsvrouw bij desen de portie hem in de voorgen. nalatenschap competerende te cederen aan & tot behoeve van Aart Jansz als bij scheijdinge bevonden sal worden ... 128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.