Cornelis Pieters van Leeuwen
(-)
Dirkje Hendriks
(-)
Aaltje Cornelisdr van Leeuwen
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Michiel Jans van Vaeborch

Aaltje Cornelisdr van Leeuwen 402

  • Marriage: Michiel Jans van Vaeborch 402

  General Notes:

bron protocollen Alphen 1655-1659
inventarisnummer 17
bladzijde 91
datum 18-06-1657
inhoud Cornelis Pietersz van Leeuwen, weduwnaar van Dirckjen Hendricxsdr, Jan Cornelisz van Leeuwen, Pieter Cornelisz van Leeuwen, Stijntgen Cornelisdr van Leeuwen, huisvrouw van Jan Jansz, met Jan Meesz en Gijsbert Sijmonsz, als voogden, Diewertgen Cornelisdr van Leeuwen, geassisteerd met Jan Cornelisz van Leeuwen, Gijsbert Sijmonsz voorn., getrouwd met Annetgen Cornelisdr van Leeuwen, Michiel Jansz van Vaeborch, getrouwd met Aeltgen Cornelisdr van Leeuwen, Jan Meesz, getrouwd met Jannitgen Cornelisdr van Leeuwen, Jan Cornelisz van Leeuwne voorn. en Jacob Willemsz Hartsprongh, als ooms en voogden van de kinderen van Hendrick Cornelisz van Leeuwen en Neeltgen Thomasdr. Regeling der nalatenschap. (zie ook RA Alphen invnr. 26 folio 158 d.d. 28-02-1698.) Cornelis Pietersz van Leeuwen behoudt een huis, erf, berg en schuur met boomgaarden met 3 morgen 61 roeden leenland van het huis Brederode in de polder aan de oostzijde van de Gouwe, strekkend uit de Rijn tot de Binnenwetering, belend ten oosten de weduwe en kinderen van Pieter Jansz van Swieten en Willem Pietersz Poelgeest, ten westen de weduwe van Claes Cornelisz Govertsz, als bruikster; nog 2 morgen land in de polder aan de Gouwe, strekkend van 't vorig perceel tot voorbij de Toegang, belend ten oosten Pieter Cornelisz van Leeuwen, Michiel Jansz van Vaeburch, Stijntgen en Diewertje Cornelisdr van Leeuwen, ten westen de weduwe van Claes Cornelis Jan Govertsz, als bruiker en Thomas Cornelisz van Swieten; nog 1 1/2 morgen land in de polder aan de oostzijde van de Gouwe, strekkend van de Wetering tot het land van Aert Hendricxsz Huijsvader, belend ten oosten Willem Pietersz Poelgeest, ten westen Pieter Cornelisz van Leeuwen en Michiel Jansz Vaeburch c.s. Na het overlijden van Cornelis Pietersz van Leeuwen zal aan de weeskinderen van Hendrick Cornelisz van Leeuwen direct uitgekeerd worden 350 gulden. (zie ook RA Alphen invnr. 26 folio 203 d.d. 22-01-1699.) Pieter Cornelisz van Leeuwen, Michiel Jansz van Vaeburch, nomine uxoris, ontvangen 150 roe teelland in de voorn. polder, belend ten oosten Stijntgen Cornelisdr, ten zuiden en westen de weduwe van Claes Cornelis Jan Govertsz, als bruikster, ten noorden Jan Heijndrick Cornelis Jan Govertsz. ;nog 1 morgen 129 roeden weiland in de polder beoosten de Gouwe, strekkend van de Wetering tot het deel van Stijntgen Cornelisdr; nog 5 hond eigen weiland aldaar, strekkend van de landen toekomende Pieter Cornelisz en Michiel Jansz, tot het land van Diewertje Cornelisdr, belend ten oosten Aert Heijndricxsz Huijsvader, ten westen Cornelis Pietersz van Leeuwen; nog het gebruik van 139 roeden leenland met het halve huis aldaar, leen van huis Brederode. Dieuwertje Cornelisdr krijgt in eigendom 12 1/2 hond land ten oosten de Gouwe, strekkend van 't land van Stijntgen Cornelisdr, voorn. tot de Toegang, belend ten oosten Aert Heijndricxsz Huijsvader, ten westen Cornelis Pietersz van Leeuwen. Gijsbert Sijmonsz, en Jan Meesz, beiden nomine uxoris, ontvangen 2 morgen 2 hond land in het Rijneveld, strekkend van het land van Jan Hendricxsz van Leeuwen tot de Groeneweg, belend ten oosten Theeuwis Jacobsz, ten westen Pieter Gerritsz Twaelffhoven.
plaatsnaam Alphen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden

bron protocollen Alphen 1659-1662
inventarisnummer 18
bladzijde 154
datum 15-05-1662
inhoud Jan en Pieter Cornelisz van Leeuwen, Stijntgen Cornelisdr van Leeuwen, getrouwd met Jan Jansz, Leendert Pietersz Twaelffhoven, getrouwd met Dieuwertgen Cornelisdr van Leeuwen, Gijsbert Sijmonsz, getrouwd met Annitgen Cornelisdr van Leeuwen, Michiel Jansz van Faburch, getrouwd met Aeltgen Cornelisdr van Leeuwen, Jan Meesz weduwnaar van Jannitgen Cornelisdr van Leeuwen, allen kinderen van Cornelis Pietersz van Leeuwen, in leven wonend aan het Goudse Rijpad in de Steekt. Accoord over deling der nalatenschap. Jan Cornelisz behoudt 10 hond leenland in de polder beoosten de Gouwe, belend ten oosten Willem Pietersz.Poelgeest, ten westen Pieter Cornelisz van Leeuwen met 't volgende perceel, ten zuiden de Molenwetering, ten noorden Pieter Cornelisz voornoemd. Pieter Cornelisz komt toe een huis, boomgaard, berg en schuur, gelegen als 't vorige, groot 3 morgen 2 hond leenland van Brederode, strekkend uit de Rijn met 10 roeden over de Toegang, belend ten oosten Jan Pietersz van Swieten, Willem Pietersz Poelgeest, Jan Cornelisz van Leeuwen, Leendert Pietersz Twaelffhoven, Michiel Jansz van Faburch en Stijntgen Cornelisdr van Leeuwen, ten westen Dirck Cornelisz Mantgen, Jan Hendricxsz van Leeuwen, Stijntgen Cornelisdr van Leeuwen, de erfgenamen van Johan Sloos en Thomas Cornelisdr van Swieten. Gijsbert Sijmonsz, nomine uxoris, ontvangt 1 1/2 morgen land, liggend als 't vorige, strekkend van de Binnenwetering tot het land van Aert Hendricxsz Huijsvader, belend ten oosten Willem Pietersz Poelgeest, ten westen Michiel Jansz van Faburch. Stijntgen Cornelisdr van Leeuwen, Leendert Pietersz Twaelffhoven, Michiel Jansz van Faburch en Jan Meesz ontvangen geld, waardebrieven e.d.
plaatsnaam Alphen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden 402

Aaltje married Michiel Jans van Vaeborch.402

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.