IJsbrand Claasz Asman
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Trijntje Everts

IJsbrand Claasz Asman 402

  • Marriage: Trijntje Everts 402

  General Notes:

bron protocollen Hazerswoude 1669-1675
inventarisnummer 34
bladzijde 401v
datum 16-07-1674
inhoud Cornelis Cornelisz Kop en Cornelis Gijsbertsz Ram, gehuwd met Maritje Cornelisdr Kop, voor zichzelf en vervangende Cornelis Cornelisz Kop, hun uitlandige broer en zwager en nog als voogden over de nagelaten weeskinderen van Neeltje Cornelisdr Kop, allen kinderen of kleinkind en erfgenamen van Geertje Cornelisdr Ram, weduwe van Cornelis Corsz Kop, overleden te Alphen, voor de helft en Jan Jansz Hoogeveen en Pieter Cornelisz van Leeuwen als ooms en voogden over de nagelaten weeskinderen van Neeltje Jansdr van Leeuwen en nog vervangende Isbrant Claesz Asman, wonende te Gouda en gehuwd met Trijntje Evertsdr, die weduwe was van Hendrick Jansz van Leeuwen, nagelaten kinderen of kleinkinderen van Jan Cornelisz van Leeuwen, laatst (onder gemeenschap van goederen) gehuwd geweest met Geertje Cornelisdr Ram, voor de andere helft, zijn 36 gulden per jaar schuldig aan Amous Minnes, koopman te Leiden, met hypotheek op een huis, berg en boomgaard alsmede 8 morgen 2 hond land in het Rietveld, belend ten oosten de Coppierenkade, ten zuiden Jan Tonisz Groos, ten westen Jan Ruijtenburch en ten noorden de Rietveldse vaart.
plaatsnaam Hazerswoude
instelling Streekarchief Rijnlands Midden 402

IJsbrand married Trijntje Everts.402

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.