arrow
Mees Claasz van Swesereng
(Circa 1580-)
Willempje Theunisdr
(-)
Claas Meesz van Swesereng
(Circa 1610-)
? ?
(-)
Bartha Claasdr van Swesereng
(Circa 1650-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Willem Gerrits van der Aa

2. Tibbe Willems van Schaik

Bartha Claasdr van Swesereng 128

  • Born: Circa 1650
  • Marriage: (1): Willem Gerrits van der Aa 128
  • Marriage: (2): Tibbe Willems van Schaik 128

  General Notes:

Procuratie - tot passeren plecht f 800,- voor gerecht van Stoetwegen ten behoeve van Samuel Thins en Johan van Waey
Datering: 27-01-1676
Aktenummer: 187
Soort akte: Procuratie
Notaris: J. VAN ALMELOVEEN
Samenvatting: tot passeren plecht f 800,- voor gerecht van Stoetwegen ten behoeve van Samuel Thins en Johan van Waey
Personen:
Erven Claes Mees van Sweserenge:
Constituant: Gerrit Claess van Sweserenghe, zoon
Constituant: Aert Claess van Sweserenghe, zoon
Constituant: Theunis Claess van Sweserenghe, zoon
Constituant: onmondige kinderen Catharyne Claes van Sweserengh, dochter
Voogd: Hendrick Aertss Voorn, vader
Constituant: Cornelis Gysbertss
Echtgenoot: x Cornelia van Sweserengh, dochter
Constituant: Annichje Claes van Sweserengh, dochter
Constituant: Bartje Claes van Sweserengh, dochter
Constituant: Arien Voorn
Echtgenoot: x Maria Claes van Sweserengh, dochter
Constituant: Cornelis Dirckss Bon
Echtgenoot: x Willemina Claes, dochter
Geconstitueerde: Hendrick Aertss
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U073a001

Akte Inventarisnummer U82a7, aktenummer 13
Aktedatum 22-03-1679
Aktesoort Procuratie
Notaris A. HOUTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: erven Mees Claess van Sweeserengh:
Naam eerste partij: Ghysbert Philipss
Naam echtgenote eerste partij: x Maychgen Cornelis van Sweserengh
Naam eerste partij: Cornelis Ghysberts van Bemmell
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia Claess van Sweeserengh
Naam eerste partij: Willem Gerritss van der Aa
Naam echtgenote eerste partij: x Bartha Claes van Sweeserengh
Naam eerste partij: Maria Claes van Sweeserengh
Naam echtgenote eerste partij: Arien den Voorn
Naam eerste partij: Gerrit Claess van Sweserengh
Woonplaats eerste partij: Honswyck
Naam eerste partij: Aert Claess van Sweeserengh
Woonplaats eerste partij: Everdingen
Naam eerste partij: Thonis Claess van Sweeserengh
Woonplaats eerste partij: Odyck
Naam eerste partij: kinderen van Henrick Voorn en + Catharina Claes van Sweserengh
Naam voogd eerste partij: voogd: Henrick Voorn, vader
Naam eerste partij: Annichgen Claes van Sweserengh
Naam eerste partij: Cornelis Dircxss Bom
Naam echtgenote eerste partij: x Willemina Claes van Sweeserengh
Naam eerste partij: erven Hendrick Claess van Sweeserengh:
Naam eerste partij: Eelgis Corneliss op Slachmaet
Naam echtgenote eerste partij: x Haesgen Henricxss van Sweeserengh
Naam eerste partij: Cornelis Hericxss van Sweeserengh
Naam eerste partij: Jan Henricxss van Sweeserengh
Naam eerste partij: Meyntgen Henricx van Sweeserengh
Naam eerste partij: Maychgen Henrickss van Sweserengh
Naam eerste partij: kinderen Gerrit Henricxss van Sweeserengh
Naam eerste partij: kinderen Ghysbert Henricxss van Sweeserengh
Naam eerste partij: erven Gerrichgen Claas van Sweeserengh en Splinter Corneliss van der Well, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Jacob Corneliss van der Well
Naam eerste partij: Anthony van der Well
Naam eerste partij: Cornelia van der Well
Naam eerste partij: kinderen van Johan Bosch en Magdalena Bosch
Naam eerste partij: Cornelis van der Well
Naam eerste partij: Henrick van der Well
Naam eerste partij: Ghysbert van der Well
Naam eerste partij: Splinter van der Well
Naam eerste partij: Johannes van der Well
Naam eerste partij: Jacomyna van der Well
Naam eerste partij: kinderen Willempgen Splinters van der Well
Naam eerste partij: kinderen Metgen Splinters van der Well
Naam eerste partij: kinderen Annichgen Splinters van der Well
Naam tweede partij: Willem Rossinyooll
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om af te rekenen met notaris Nicolaes de Cruyff, executeur-testamentair van de boedel van Bartholomeus van Vlooten
Bijzonderheden: allen zyn medeërfgenamen van moederszyde van Bartholomeus van Vlooten
Bijzonderheden: comparanten zyn voor het overige woonachtig in stad en provincie Utrecht
Bijzonderheden: herroeping van procuraties op advokaten NN de Keyser en A Becker

Akte Inventarisnummer U127a3, aktenummer 118
Aktedatum 04-11-1706
Aktesoort Uitkoop
Notaris D. HOUTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Tibbe Willemsz van Schayck
Naam echtgenote eerste partij: x Barta Claes van Swesereng, eerder wed. Willem Gerritsz van der Aa
Woonplaats eerste partij: Bunnick
Naam tweede partij: Claes Willemsz van der Aa
Naam tweede partij: Teuntie Willemsz van der Aa, kinderen + Willem Gerritsz van der Aa by Barta Claes van Swesereng
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel, by overlyden door Barta Claes van Swesereng na te laten

Akte Inventarisnummer U127a3, aktenummer 119
Aktedatum 04-11-1706
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Pieter Gerritsz van Sechvelt
Woonplaats eerste partij: Maerssenbroek
Naam assistent eerste partij: ass.: Aert Aertsz Voorn, stiefvader
Naam echtgenote assistent: x Agatha van Schayck, moeder
Naam assistent eerste partij: Hendrik Gerritsz van Sechvelt, grootvader
Naam assistent eerste partij: Willem Gerritsz van Sechvelt, broeder
Naam tweede partij: Teuntie Willems van der Aa
Naam assistent tweede partij: ass.: Tibbe Willems van Schaick, stiefvader
Naam echtgenote assistent: x Barta Claesz van Swesereng, moeder
Woonplaats assistent: Bunnick
Naam assistent tweede partij: Claes Willems van der Aa, broeder
Soort onroerend goed: huyssinge c.a. aanbreng bruidegom
Gerecht onroerend goed: Maarssenbroek
Verwijzingen: uitkoop 4-11-1706 voor nots. D. Houtman

Akte Inventarisnummer U93a60, aktenummer 31
Aktedatum 02-04-1711
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. VAN WOUDENBERGH ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Nicolaes Willemss van der Aa
Woonplaats eerste partij: Odyck
Naam assistent eerste partij: ass.: Tibbe van Schayck, stiefvader
Naam echtgenote assistent: x Bartie Claes van Sweseryn, moeder
Naam tweede partij: Geertruyt Tonis ( Geertruy Antonis van den Hagen )
Naam assistent tweede partij: ass.: Tonis Aertss, vader
Naam echtgenote assistent: x Jannichie Hermanss van Schayck, moeder

Akte Inventarisnummer U127a11, aktenummer 73
Aktedatum 01-05-1717
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Claes Willemsz van Aa
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Geertruyd Anthonis van de Hogen
Woonplaats eerste partij: Odyck
Naam assistent eerste partij: ass.: Tibbe Willemsz van Schaick, stiefvader
Naam echtgenote assistent: x Barta Claes van Sweserengh, moeder
Woonplaats assistent: Bunnick
Naam tweede partij: Annichie Tomas van Wyckersloot
Naam assistent tweede partij: ass.: Johannes Bouwman, stiefvader
Naam echtgenote assistent: x Johanna van Lelienberch, moeder
Woonplaats assistent: Odyck

Akte Inventarisnummer U144a5, aktenummer 139
Aktedatum 08-10-1718
Aktesoort Scheiding
Notaris J. WOERTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Bartje Claasz van Swesereng, eerst wed. Willem van der Aa
Naam echtgenote eerste partij: laatst wed. Tibbe Willemsz van Schayck
Naam eerste partij: Klaas Willemsz van der Aa, zoon
Naam eerste partij: Pieter van Segvelt ( Pieter Gerritsz van Segvelt )
Naam echtgenote eerste partij: x Teuntje Willemsz van der Aa, dochter
Naam eerste partij: Cornelia Willemsz van der Aa, dochter
Naam tweede partij: erven Tibbe Willemsz van Schayck:
Naam tweede partij: Ernst Tibbensz van Schaick, zoon resp. halfbroer
Soort onroerend goed: huysinghe met een half mergen landts naar Ernst Tibbensz van Schaick
Gerecht onroerend goed: Odyck
Soort onroerend goed: ses en vyftig mergen bouw-, wey- als hoyland naar Ernst Tibbensz van Schaick
Gerecht onroerend goed: Odyck
Gerecht onroerend goed: Galecop
Bijzonderheden: Ernst Tibbensz van Schaick zal zyn moeder alimenteren

Akte Inventarisnummer U175a1, aktenummer 54
Aktedatum 29-07-1723
Aktesoort Procuratie
Notaris W. VAN DAM ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Eernst Tibbenss van Schaeyck
Woonplaats eerste partij: Odyck
Naam tweede partij: Johan Both
Beroep tweede partij: procureur
Samenvatting inhoud akte: tot verkoop en transport van diverse percelen onder Odyk en een perceel onder Galekop om daaruit 3 plechten tesamen f 5.700,- af te lossen
Verwijzingen: scheiding d.d. 8-10-1718 voor notaris J. Woertman
Bijzonderheden: lastgever is enige erfgenaam van vader Tibben Willemss van Schaeyck, in leven gehuwd met Barta Claasen van Swesereng 128

Bartha married Willem Gerrits van der Aa.128 (Willem Gerrits van der Aa was born circa 1650.)

Bartha also married Tibbe Willems van Schaik, son of Willem Hermans van Schaik and Elisabeth Tibbes.128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.