arrow arrow
Jan Hendriks in den Eng
(Circa 1620-)
Jannigje Dirks
(-)
Cornelis Andriesz Colverius
(Circa 1625-Between 1712)
Neeltje Cornelisdr
(-)
Hendrik Jans in den Eng
(Circa 1650-)
Jannigje Cornelisdr Colverius
(1649-)
Theuntje Hendriks in den Eng
(Circa 1685-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cornelis Everts van Mourik

Theuntje Hendriks in den Eng 92,128,762

  • Born: Circa 1685
  • Marriage: Cornelis Everts van Mourik 762

  General Notes:

Akte inv.nr. U123a6, aktenr. 179, d.d. 17-06-1719
Aktesoort Testament
Notaris M. VAN LOBBRECHT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrik Jansse in den Engh
Naam echtgenote eerste partij: x Jannigje Cornelis Colverius
Woonplaats eerste partij: Schalkwyk, ontrent de Heul
Naam tweede partij: kinderen:
Naam tweede partij: Jan Hendriksz in den Engh
Naam tweede partij: Neeltje Hendrikze in den Engh
Naam tweede partij: Teuntje Hendriks in den Engh
Naam tweede partij: Willemyntje Hendriks in den Engh
Naam tweede partij: Cornelia Hendriks in den Engh
Naam tweede partij: Teunis Hendriksz in den Engh
Naam tweede partij: Jannigje Hendriks in den Engh
Naam tweede partij: Andries Hendriksz in den Engh
Soort onroerend goed: windkoornmoolen en huys c.a., met een mergen boomgaart naar Teunis, Jannigje en Andries Hendriksz in den Engh
Gerecht onroerend goed: Schalkwyk ontrent de Heul
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende
Zakelijk trefwoord: windmolens

Akte inv.nr. U118a5, aktenr. 409, d.d. 24-03-1725
Aktesoort Testament
Notaris T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Henrik Jansen in den Engh
Naam echtgenote eerste partij: x Janneken Colverius
Woonplaats eerste partij: Schalckwyk
Naam tweede partij: Janneken Henricx in den Engh, dochter
Naam tweede partij: Tonis Hendricksz in den Engh, zoon
Naam tweede partij: Andries Hendricksz in den Engh, zoon
Bijzonderheden: legitieme portie of geldbedrag voor overige (klein)kinderen: Jan Hendricksen in den Engh, kinderen van + Cornelis Hendricksz in den Eng, Cornelia Hendricksz in den Eng, geh. met Henrik de Man; Teuntje Hendricks in den Eng, geh. met Cornelis van Maurick; Willemyntje Henricks in den Eng, geh. met Cornelis van Leeuwensteyn
Bijzonderheden: op last van lyftocht
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd

Akte inv.nr. U219a1, aktenr. 5, d.d. 25-06-1748
Aktesoort Procuratie
Notaris J. KOL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Frans van Everdingen
Naam echtgenote eerste partij: x Baatje van Way
Woonplaats eerste partij: Jutphaas
Naam eerste partij: nagelaten kinderen van + Hendrik Jansz in den Engh en + Jannigje Colverius:
Naam eerste partij: Cornelia in den Engh
Naam echtgenote eerste partij: wed. Hendrik de Man
Naam eerste partij: Jan in den Engh
Naam eerste partij: Andries in den Engh
Naam eerste partij: Jannigje in den Engh
Naam eerste partij: Cornelis van Maurik
Naam echtgenote eerste partij: x Teuntje in den Eng
Naam eerste partij: Anna van Pothuysen, dochter + Cornelis van Pothuysen en + Theodora in den Engh
Naam eerste partij: nagelaten kinderen van + Anthony de Wit en + Jannigje in den Eng:
Naam eerste partij: Maria de Wit
Naam eerste partij: Gerretje de Wit
Naam eerste partij: Petronella de Wit
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Cornelisz Goes
Naam eerste partij: Jan de Keyser, zoon van + Cornelis de Keyser en + Willemina in den Eng
Naam tweede partij: Dirk Oskamp
Beroep tweede partij: notaris en procureur hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om de boedel van Hermannus Meyboom beneficiair te aanvaarden
Bijzonderheden: Hermannus Meyboom, in leven koopman in wynen te Amsterdam
Bijzonderheden: met goedkeuring protest van Zacharias Romberg d.d. 22-6-1748 te Amsterdam
Bijzonderheden: de personen in de rubrieken 1.2 tot en met 1.5 wonen in Schalkwyk, Achthoven en Culemborg

Overdracht - van 1/6 van 3 obligaties van elk f 1.000,- ten laste van de provincie Utrecht
Aktenummer: 71
Datum: 19-08-1752
Soort akte: Overdracht
Samenvatting: van 1/6 van 3 obligaties van elk f 1.000,- ten laste van de provincie Utrecht
Notaris: J. KOL
Personen:
Kinderen en erfgenamen van Cornelia in den Engh, in leven wed. Hendrik de Man:
Overdrager: Baatje van Way
Echtgenoot: wed. Frans van Everdingen
Woonplaats: Jutphaas
Overdrager: Hendrik de Man
Overdrager: Johannes van Ingen
Echtgenoot: x Petronella de Man
Overdrager: Wouter van Broekbergen
Echtgenoot: x Neeltje de Man
Kinderen van + Hendrik Jansz in den Engh en + Jannigje Coherius in leven echtelieden:
Overdrager: Jan Hendriksz in den Eng
Overdrager: Jannigje in den Engh, erfgename van Andries in den Engh, broer
Overdrager: Cornelis van Maurik
Echtgenoot: x Teuntje in den Engh
Dochter van + Cornelis van Pothuysen en + Theodora in den Engh, in leven echtelieden:
Overdrager: Anna van Pothuysen
Echtgenoot: wed. Jan Gysz Meerwyk
Kinderen van + Anthony de Wit en + Jannigje in den Engh, in leven echtelieden:
Overdrager: Maria de Wit
Overdrager: Petronella de Wit
Echtgenoot: wed. Jan Cornelisz Goes
Kinderen en erfgenamen van Jan de Keyser:
Overdrager: Arien de Keyser
Woonplaats: Schalkwyk
Overdrager: Johanna de Keyser
Woonplaats: Achthoven
Overdrager: Willemyntje de Keyser
Woonplaats: Culemborg
Ontvanger: Dirk Oskamp
Beroep: notaris en procureur hove van Utrecht
Bijzonderheden: Maria de Wit en Petronella de Wit zyn erven van Gerretje de Wit, zuster; de comparanten zyn de erven ab intestato van Hermannus Meyboom, koopman in wynen te Amsterdam, die voor 1/6e deel medeërfgenaam was van Johan van Pothoven en Cornelia Meyboom, in leven echtelieden
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U219a002 128

Theuntje married Cornelis Everts van Mourik.762 (Cornelis Everts van Mourik was born circa 1685.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.