Dirk Roelofs Stout
(Circa 1555-)
? ?
(-)
Herman Egberts Bijl
(Circa 1570-1651)
Lijsbeth Dirks Stout
(Circa 1580-)
Egbert Hermans Bijl
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
? ?

Egbert Hermans Bijl 492

  • Marriage: ? ?

  General Notes:

Schout van Lakerveld.

102v 1-4-1645
Comp. Egbert Hermens Bijl schout van Lakerveld ende Gerrit Ijsbrants mede won. aldaar,

12-7-1651 f28 testament
Comp. Herman Egberts Bijl sieck sijnde, heeft ook leengoet 4-12-1644, legateert Herman Egberts Bijl zoon van Egberts Hermans Bijl schout van Lakerveld een erfgen buijtendijks gelegen voor de hofstede van Adriaen Hermans Bijl ende aen Cornelis Hermans Bijl sijn zoon het beste merrie peert, aen Maria Bijl suster f 100 voor getrouwe diensten. Dan Lijsbeth Hermans hvr van Gerrit Isbrants op Lakerveld, Jannegen Hermans hvr. van Jan Bronckhorst mitsg de 2 kind van Hoven Hermans, Meerigen Hermans hvr. van Dirck Peters, Egbert Hermans Bijl schout, Cornelis en Maria Bijl vs mitsg Metgen hvr. van Jan Henricks ende Adriaen Hermans Bijl t'samen sijn kinderen en kints kinderen.
Dat de vs Lijsbeth, Jannegen mitsg de 2 kinderen Van Hoven Hermans sijne voor kinderen vooruit de som van f 250,-

8-10-1651 f34 3 blz. lootcedulle
Comp. Lijsbeth Dircks Stouten, wede van Herman Egberts Bijl, geass. met Wijn Peters de Rhie haer zwager en gecoren voogd, ter eenre en ter andere zijde Gerrit Isbrands en Jan Hermans Bronckhorst als man en voocht van hvr. Peter en Hoofventgen Hovensdr geass. met Aert Cornelis de vor hare gecoren voogd als kinderen van Hooven Hermans Bijl za mitsg Dirck Peters man en voocht van hvr. ende Egbert Hermans Bijl schout, Cornelis Hermans Bijl ende Maria Bijl geass met Dirck Adriaens, mitsg. Jan Henricks van Keeckum man en voocht van hvr. en Adriaen Hermans Bijl, alle erfgen etc.

12-10-1651 f36
Jan Hermans Bronckhorst voocht van zijn huijsvrouw (Jannetjen Hermansdr Bijl) en verkregen het recht van Peter Hovens, Hoventgen Hovens en Dirck Peters als man en voogd van zijn huijsvrouw (Merichje Hermens zie 61) ende Egbert Hermens Bijl schout van Lakervelt, Cornelis Hermens Bijl, Maria Bijl geass. met Dirck Adriaense haer voogd, mitsgaders Jan Henricx van Keeckum als man en voogd van zijn huijsvrouw (Metgen Hermans Bijl zie folio 54 is schuldig aen Jan Hermans Bronckhorst) en Adriaen Hermens Bijl, Gerrit Isbrands en Lijsbeth Hermens echtel, alle kinderen en erfgenamen van Herman Egberts Bijl, zalgr. vader en grootvader.

23-4-1655 f126 zie ook 139 en 140
Comp. Jan Hermans Bronckhorst, wedr. van Jannigen Hermens ter eenre, Aswerus Dircks, Aertge Dircksdr. geass. met Wijn Peters de Rhie haer voogd, Jan van Cappel won. te Lexmond als man en voogd van Cornelia Dircks,(3 kinderen uit haer 1e huw. met Dirck Sweeren) Egbert Hermans Bijl schout tot Lakervelt als oom en voogd van Jannetge en Maria onm. kinderen van Jan Hermans Bronckhorst ende erfgen. van voors Jannetgen Hermans hare moeder ter andere zijde deling van 2 huizen ende erven, het ene genoemd het grote huis en den ander het kleine huis.
(dit is na zijn 2e huw. met Aertge Adriaens v.d. Kleij) 364,492,1118

Egbert married ? ?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.