Jacomina Jans van Peer
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Cornelis Jacobs Overeem

2. Jan Nagel

Jacomina Jans van Peer 128

  • Marriage: (1): Cornelis Jacobs Overeem 128
  • Marriage: (2): Jan Nagel 6 may 1792 128

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U177a9, aktenummer 8
Aktedatum 11-03-1752
Aktesoort Codicil
Notaris W. VAN OUDENALLEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Cornelis Jacobsen Overeem
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Jacomina Jansen van Peere
Woonplaats eerste partij: Aghtienhoven
Samenvatting inhoud akte: kindsgedeelte voor echtgenote

Akte Inventarisnummer U271a2, aktenummer 90
Aktedatum 25-02-1790
Aktesoort Uitkoop
Notaris J. STELLINGWERF, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jacomina Jansen van Peere
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis Jacobse Overeem, in leven eerder wedr. N.N.
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam tweede partij: kinderen en mede-erven ab intestato Cornelis Jacobse Overeem:
Naam tweede partij: Jacob Overeem, verwekt by eerste echtgenote
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Naam tweede partij: Cornelis Baarendse Elshof
Naam echtgenote tweede partij: x Gerritje Overeem, verwekt by eerste echtgenote
Woonplaats tweede partij: Slooten by Amsteldam
Naam tweede partij: Jan van den Hogen
Naam echtgenote tweede partij: x Jannigje Overeem, verwekt by eerste echtgenote
Woonplaats tweede partij: Oostveen
Naam tweede partij: Jan Overeem, verwekt by Jacomina Jansen van Peere
Woonplaats tweede partij: Achtienhoven
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van hun vader en (stief)moeder
Verwijzingen: testament d.d. 11-3-1752 voor notaris Mr. W. van Oudenallen
Bijzonderheden: eerste party is mede-erfgename voor een kindsdeel
Bijzonderheden: met afschrift van testament en boedelbeschryving

Akte Inventarisnummer U271a3, aktenummer 28
Aktedatum 06-05-1792
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. STELLINGWERF, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Nagel
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Maria Smink
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Jacomina Jaarsen van Peere
Naam echtgenote tweede partij: wed. Cornelis Jacobse Overeem
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Soort onroerend goed: huis en erf - aanbreng bruidegom -
Ligging onroerend goed: den Dam
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Bijzonderheden: indien bruidegom eerst sterft: kindsdeel uit helft van zyn nalatenschap voor bruid
Bijzonderheden: indien bruid eerst sterft: kindsdeel voor bruidegom

Akte Inventarisnummer U271a5, aktenummer 84
Aktedatum 03-03-1802
Aktesoort Scheiding
Notaris J. STELLINGWERF, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Nagel
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Jacomina Jansz van Peere, eerder wed. Cornelis Jacobse van Overeem
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: (kinds)kinderen + Cornelis Jacobse van Overeem en + Jacomina Jansz van Peere:
Naam tweede partij: kinderen + Gerritje Overeem:
Naam tweede partij: Grietje Elshoff
Naam tweede partij: Willemyntje Elshoff
Naam tweede partij: Hendrik Elshoff
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis Barendse Elshoff, vader
Woonplaats voogd: op de Sloterweg
Naam tweede partij: Jan van den Hoven
Naam echtgenote tweede partij: x Jannetje Overeem
Woonplaats tweede partij: in de Agterweetering
Naam tweede partij: Jan Overeem
Woonplaats tweede partij: Vleuten
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Jan Nagel en zyn overleden vrouw
Soort onroerend goed: huis en erf - naar Jan Nagel -
Ligging onroerend goed: aan den Dam
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 06-05-1792 voor notaris J. Stellingwerff
Bijzonderheden: met boedelbeschryving 128

Jacomina married Cornelis Jacobs Overeem, son of Jacob Hendriks Overeem and Gerritje Cornelisdr van den Hoeven.128 (Cornelis Jacobs Overeem was born circa 1706.)

Jacomina also married Jan Nagel on 6 may 1792.128

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.