Petronella Maria van Ringelenberg
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Herman Gerrits van Schaik

2. Cornelis Pieters van de Polder

Petronella Maria van Ringelenberg 128

  • Marriage: (1): Herman Gerrits van Schaik 128
  • Marriage: (2): Cornelis Pieters van de Polder 13 november 1732 128

  General Notes:

Akte inv.nr. U178a3, aktenr. 39, d.d. 08-11-1732
Aktesoort Uitkoop
Notaris J. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Pieternella Maria van Ringelenberg
Naam echtgenote eerste partij: wed. Hermannus van Schayk, in leven eerder wedr. Aletta Otterspoor
Woonplaats eerste partij: Utregt
Naam tweede partij: Gerrit van Schayk, minderjarige zoon van Hermannus van Schayk en Pieternella Maria van Ringelenberg
Naam voogd tweede partij: voogd: Abraham van Ysendoorn
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van Hermannus van Schayk, te OostindiŽ overleden in 1729
Bijzonderheden: de kinderen uit Hermannus van Schayk's eerdere huwelyk heten Pieter van Schayk en Cornelis van Schayk, beiden minderjarig
Bijzonderheden: + Hermannus van Schayk was neef van Abraham van Ysendoorn

Akte inv.nr. U178a3, aktenr. 41, d.d. 13-11-1732
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis van de Polder
Naam tweede partij: Petronella Maria van Ringelenbergh
Naam echtgenote tweede partij: wed. Hermannus van Schayk
Bijzonderheden: met benoeming van hun kinderen tot universeel erfgenaam
Bijzonderheden: comparanten verwekten een nu 2 1/2-jarige zoon, N.N.
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd

Akte inv.nr. U178a3, aktenr. 117, d.d. 30-05-1733
Aktesoort Procuratie
Notaris J. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis van Polder
Naam echtgenote eerste partij: x Petronella Maria Ringelenbergh, wed. Hermannis van Schayck
Naam tweede partij: Abraham van Ysendoorn
Woonplaats tweede partij: Houten
Samenvatting inhoud akte: tot invordering van gage van Hermannis van Schayck by de VOC te Amsterdam

Akte inv.nr. U165a5, aktenr. 105-1, d.d. 05-03-1746
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris P. H. LINDSAY, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: onmondige erven van Pieter van de Polder:
Naam eerste partij: Jan van de Polder, zoon van Cornelis van de Polder en Petronella Maria van Ringelenbergh
Naam eerste partij: Geertruy van de Polder, zus
Naam eerste partij: Henrica van de Polder, zus
Naam voogd eerste partij: voogd: momberkamer
Woonplaats voogd: Utrecht
Naam eerste partij: Hendrik Valet
Naam echtgenote eerste partij: x Geertruyd van Munster
Naam eerste partij: Christoffel Leeder, zoon van Margareta van de Polder
Naam tweede partij: Francois Godart
Naam assistent tweede partij: borg: Pieter Godart
Naam assistent tweede partij: borg: Willem Ras
Soort onroerend goed: huyzinge, erve en grond c.a.
Ligging onroerend goed: nz Langesmeesteegh
Belendingen onroerend goed: ow: N.N., wed. NN Wykersloot andere zyde: Lysbeth van Rheenen
Gerecht onroerend goed: Utrecht
Bijzonderheden: Hendrik Valet krygt recht op huis aan de noordzyde van de Breestraat op het Vreedenburg
Bijzonderheden: woning aan de noordzyde van de Breestraat wordt opgehouden voor de minderjarigen
Bijzonderheden: pleziertuin buiten de Catharynepoort wordt opgehouden 128

Petronella married Herman Gerrits van Schaik, son of Gerrit Hendriks van Schaik and Everdina van Hummelo.128 (Herman Gerrits van Schaik died in 1729 in Oost-IndiŽ 128.)

Petronella also married Cornelis Pieters van de Polder, son of Pieter Jans van de Polder and Geertruij Cornelisdr van Swesereng, on 13 november 1732.128

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.