arrow
Arie van Donselaar
(Circa 1650-)
? ?
(-)
Theunis van Kooten
(Circa 1655-)
Cornelia Claasdr van Zuijlen
(Circa 1655-)
Elbert Ariens van Donselaar
(Circa 1690-)
Elisabeth Theunisdr van Kooten
(Circa 1690-)
Elbert Elberts van Donselaar
(1728-)

 

Family Links

Elbert Elberts van Donselaar 92,128

  • Christened: 25 november 1728, Overlangbroek 92

  General Notes:

Akte inv.nr. U191a1, aktenr. 140, d.d. 15-08-1745
Aktesoort Afstand
Notaris A. VAN GOUDOEVER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Elisabet van Cooten, eerder wed. Elbert van Donselaar
Naam echtgenote eerste partij: wed. Reyer van Soest
Woonplaats eerste partij: Overlangbroek, aan de Steenebrug
Naam tweede partij: Arien van Donselaar, zoon
Woonplaats tweede partij: Overlangbroek, aan de Steenebrug
Samenvatting inhoud akte: van onroerend goed en inboedel ter voldoening vaderlyk erfdeel en aflossing schuld
Soort onroerend goed: huysinge en hofsteede c.a. en 14 mergen wey- en bouwland
Ligging onroerend goed: Langbroekerwetering
Belendingen onroerend goed: achter: Hooftwetering ww: Wyksewegh
Gerecht onroerend goed: Overlangbroek, aan de Steenebrug
Bijzonderheden: aktie van koop van het Magrietengasthuis binnen Utrecht
Bijzonderheden: met goedkeuring van Jacob Dirksen van Nykerken, meester timmerman te Langbroek; Claas van Cooten, meester smid te Langbroek, voogden over haar minderjarige kinderen Joggem van Donselaar, Elbert van Donselaar en Claas van Donselaar en goedkeuring van Cornelis van Donselaar, meerderjarige zoon

Akte inv.nr. U191a1, aktenr. 210, d.d. 29-09-1748
Aktesoort Uitkoop
Notaris A. VAN GOUDOEVER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis van Donselaar
Naam tweede partij: Arien van Donselaar
Naam tweede partij: Jogghem van Donselaar
Naam tweede partij: Claas van Donselaar
Naam tweede partij: Elbert van Donselaar
Naam voogd tweede partij: voogd: Jacob Dirksen van Nykerken
Naam voogd tweede partij: voogd: Claas van Cooten
Naam tweede partij: Gerrit van Soest
Naam tweede partij: Arien van Soest
Naam tweede partij: Cornelia van Soest
Naam voogd tweede partij: voogd: Claas van Soest, oom
Samenvatting inhoud akte: uit de boedels van hun respectievelyke ouders en van Antoni van Donselaar, overleden broer van o.a. Cornelis van Donselaar en Arien van Donselaar
Soort onroerend goed: huys c.a. met 4 mergen lands - naar Cornelis van Donselaar -
Ligging onroerend goed: Langbroekerweteringh
Belendingen onroerend goed: achter: Gooyerwetering zw: capittul van St Jan tot Utreght nw: Wykseberghweg
Gerecht onroerend goed: Overlangbroek
Soort onroerend goed: 4 mergen erfpagtland
Belendingen onroerend goed: naast: voorschreve land
Gerecht onroerend goed: Overlangbroek
Soort onroerend goed: 8 mergen bouw en weyland
Ligging onroerend goed: de wegh
Belendingen onroerend goed: achter: Quakeldyk ofte landscheydinge zw: Samuel Rossen van Broekhuysen nw: capittule van St Jan tot Utreght
Gerecht onroerend goed: Overlangbroek te Rhynwaards
Soort onroerend goed: huys en grond - naar Cornelis van Donselaar -
Ligging onroerend goed: den Dyck
Belendingen onroerend goed: zw: Arien van Donselaar nw: Hendrik van Herpen off de Wyksewegh ww: Gerrit Aartsen van Vulpen
Gerecht onroerend goed: Nederlangbroek
Bijzonderheden: alle comparanten zyn woonachtig in de provincie Utrecht
Bijzonderheden: Arien van Donselaar, Cornelis van Donselaar, Jogghem van Donselaar, Claas van Donselaar en Elbert van Donselaar zyn nagelaten kinderen van + Lysbet van Cooten en + Elbert Aartsen van Donselaar
Bijzonderheden: Gerrit van Soest, zoon van + Reyer van Soest en + Goosentje van Donselaar
Bijzonderheden: Arien van Soest en Cornelia van Soest zyn kinderen van Reyer van Soest en + Lysbet van Cooten
Bijzonderheden: Cornelis van Donselaar zal Claas van Donselaar en Cornelia van Soest onderhouden 128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.