Dirk Slagt
(Circa 1610-)
? ?
(-)
Jan Dirks Slagt
(Circa 1635-1722)

 

Family Links

Spouses/Children::
Geertje Willems Ploos

Jan Dirks Slagt 68

  • Born: Circa 1635
  • Marriage: Geertje Willems Ploos 68
  • Died: 1722, at age 87 68

  General Notes:

Akte inv.nr. U78a6, aktenr. 1-6, d.d. 06-01-1696
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VYANDT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Anna van Schonenberch
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jean Vivien
Naam tweede partij: Willem Janss Slacht
Naam assistent tweede partij: borg: Jan Dircxss Slacht
Naam assistent tweede partij: borg: Dirck Janss Slacht
Soort onroerend goed: 1/2 margen veenlant
Gerecht onroerend goed: Breuckeleveen, Binnenwech
Bijzonderheden: perceel is onderdeel van 6 mergen veen- of turfland; zie akte nummer 1.1

Akte inv.nr. U83b20, aktenr. 94, d.d. 20-12-1697
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Dirkssen Slagt
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: Gerrit Gysbertssen Verkroost
Samenvatting inhoud akte: f 120,- vanwege lening
Bijzonderheden: met overdracht van vordering van f 120,- op Caspar Vermey

Akte inv.nr. U152a2, aktenr. 17, d.d. 12-06-1717
Aktesoort Protest
Notaris G. VAN VIANEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen Geertjen Willems Ploos, in leven geh. met Jan Dirckse Slacht:
Naam eerste partij: Gerrit Vreecken de Graaff
Naam echtgenote eerste partij: x Marrighje Jan Slaght
Naam eerste partij: Willem Janse Slacht
Naam eerste partij: Dirck Jansse Slaght
Naam eerste partij: Jan Jansse Slacht
Naam eerste partij: Willem Petersse
Naam eerste partij: Jacob Petersse
Woonplaats eerste partij: Breuckeleveen
Samenvatting inhoud akte: protest tegen aanvaarding nalatenschap Geertjen Willems Ploos

Akte inv.nr. U127a16, aktenr. 15, d.d. 19-03-1722
Aktesoort Protest
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Dirck Jansz Slacht
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam eerste partij: Jan Jansz Slacht
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam eerste partij: Gerrit Freeken de Graeff
Naam echtgenote eerste partij: x Merrichie Jans Slacht
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Samenvatting inhoud akte: het begraven van vader Jan Dircksz Slacht geschiedt onder repudiatie van de nalatenschap 68

Jan married Geertje Willems Ploos.68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.