Willem Gijsberts van der Toll
(Circa 1625-)
Elisabeth Pieters
(-)
Laurens Willems van der Toll
(Circa 1655-)
Aaltje Crijns van Veen
(Circa 1655-)
Crijn Laurensz van der Toll
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Cornelia Looijs Pappelendam

2. Aaltje Gijsberts de Rijck

Crijn Laurensz van der Toll 128

  • Marriage: (1): Cornelia Looijs Pappelendam 128
  • Marriage: (2): Aaltje Gijsberts de Rijck 28 october 1735 128

  General Notes:

Akte inv.nr. U159a3, aktenr. 45, d.d. 15-02-1725
Aktesoort Scheiding
Notaris J. VREEM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aeltie Crynen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Lauwrens Willemze van der Tol
Woonplaats eerste partij: Reyerscop Creuningensgeregt
Naam tweede partij: erven Lauwrens Willemze van der Toll:
Naam tweede partij: Jan van der Tol, zoon
Naam tweede partij: Gerrit Gysbertze Broer
Naam echtgenote tweede partij: wedr. Elisabet van der Toll, dochter
Naam tweede partij: onmondige kinderen van Gerrit Gysbertze Broer en + Elisabet van der Toll
Naam tweede partij: onmondige kinderen Jan Jacobze Kok en dochter + Klaesien van der Tol:
Naam tweede partij: Metje van der Tol
Naam tweede partij: Jacob van der Tol
Naam tweede partij: Willem van der Tol
Naam tweede partij: Jan van der Tol
Naam tweede partij: Dirk van der Tol
Naam tweede partij: Maria van der Tol
Naam voogd tweede partij: voogd: Jan Jacobze Kok, vader
Naam tweede partij: Kryn van der Tol, zoon
Naam tweede partij: Mathys Hoveling
Naam echtgenote tweede partij: x Anna van der Tol, dochter
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van + Lauwrens Willemze van der Tol en Aeltie Crynen

Koop en verkoop
Datering: 15-07-1727
Aktenummer: 81
Datum: 15-07-1727
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: W. VAN OUDENALLEN
Aktedatum: 15-07-1727
Personen:
Verkoper: Cornelis Bakker Jans
Echtgenoot: x Margreta Bikker
Beroep: penninghmeester colleges ter admiraliteyt
Woonplaats: Amsterdam
Verkoper: Fredrik Hendrik baron van den Boetselaer
Echtgenoot: x Elisabeth baronnese van den Boetselaar, geboren Pauw
Beroep: gecommitteert wegens ridderschappe van Holland en de Westvrieslandt ter vergaderinge van de raad van state der Vereenighde Nederlanden, hoogheemraad van Delftland, mitsgader bewinthebber van de VOC in den Noorderquartier
Koper: Cryn Lauwen van der Tol
Woonplaats: Breukelen Nyenrode Otterspoorse Broek
Onroerend goed: huysinge, hoff en hoffstede c.a. met 16 mergen soo wey, hennip als hoyland; Cortryker dyck
Belendingen: achter: Suyteynsche dyck ene zyde: Barbera gasthuys andere zyde: Gysbert Luyten en het weeshuys van Utrecht
Gerecht: Cortryk, Ruwielsgereght
2 1/2 mergen land; Cortryker Dyk
Belendingen: achter en nw: Thomas van Schulpen zw: N.N., wed. Jacob Rap
Gerecht: Breukelen Nyenrode, Otterspoorse Broek
Bijzonderheden: Elisabeth Pauw is enige erfgename van Anna Constantia Schaap, die erfgename was van Franco Pauw 2 mergen 150 roeden zyn te leen aan huis van Nyenrode van het 1e goed het 2e goed is in erfpacht by convent van St. Anna
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U177a001

Huur en verhuur
Aktenummer: 41
Datum: 09-02-1732
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: P. H. LINDSAY
Personen:
Verhuurder: Willem Bosch
Woonplaats: Breukelen proostdye, Oudaan
Huurder: Cryn Louwen van der Toll
Onroerend goed: 10 mergen 400 roeden zoo wey, hooy als henniplandt;
Gerecht: Breukelen Neyenrodes gerecht, polder van Otterspoor
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U165a003

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 53
Datum: 28-10-1735
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: W. VAN OUDENALLEN
Personen:
Bruidegom: Cryn Lauwen van der Tol
Echtgenoot: wed. Cornelia Loyen van Pappelledam
Bruid:Aaltje Gysbers de Ryk
Assistent: Jan de Ryk, oom
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U177a004

Uitkoop - uit de boedel van hun ouders
Aktenummer: 72
Datum: 25-02-1736
Soort akte: Uitkoop
Notaris: W. VAN OUDENALLEN
Samenvatting: uit de boedel van hun ouders
Personen:
Uitkoper: Cryn Lauwen van Toll
Echtgenoot: wedr. Cornelia Loyen van Papelledam
Zyn kinderen verwekt by + Cornelia Loyen van Papelledam:
Tweede Partij: Laurens Cryn van Tol
Tweede Partij: Jannietie van Tol
Tweede Partij: Cornelis van Tol
Voogd: Loy Jansen van Pappelledam
Verwijzingen: testament d.d. 11-4-1723 voor notaris P. Verwey te Kockengen
Bijzonderheden: met boedelbeschryving
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U177a004

Huur en verhuur
Aktenummer: 52
Datum: 29-05-1743
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: E. VLAER
Personen:
Verhuurder: Wynand Jan van Renesse
Verhuurder: Reynoud Abraham van Renesse
Verhuurder: onmondige kinderen Johanna Adriana van Renesse, wed. Johan Fredrik van Rheede van Amerongen
Huurder: Cryn Lauwen van der Tol
Borg: Matthys Hoveling
Woonplaats: Vleuten
Onroerend goed: 5 mergen boomgaard en weyland;
een tuyntie;
Gerecht: Vleuten, agter de kerk
Naam object: Ruttenhofje
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U166a020

Schuldbekentenis - f 555-12-0 uit de boedel van hun grootmoeder: + Aaltje Crynen, in leven weduwe van Lourens van der Toll
Aktenummer: 10
Datum: 16-10-1745
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: W. G. VAN NES
Samenvatting: f 555-12-0 uit de boedel van hun grootmoeder: + Aaltje Crynen, in leven weduwe van Lourens van der Toll
Personen:
Schuldenaar: Jan Louwe van der Toll
Schuldeiser: onmondige kinderen Mathys Hovelingh en + Annigie van der Toll
Voogd: Cryn Louwe van der Toll
Voogd: Mathys Hovelingh, vader
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U211a001

Voogdbenoeming - over de 3 onmondige kinderen uit zyn eerste huwelyk Louwerens van der Toll Jannigie van der Toll en Cornelis van der Toll
Aktenummer: 14-1
Datum: 12-11-1746
Soort akte: Voogdbenoeming
Notaris: W. G. VAN NES
Samenvatting: over de 3 onmondige kinderen uit zyn eerste huwelyk Louwerens van der Toll Jannigie van der Toll en Cornelis van der Toll
Personen:
Constituant: Cryn Louwe van der Toll eerder wedr. Cornelia Loye van Pappelendam
Echtgenoot: gehuwd met Aeltje Gysberte de Ryck
Geconstitueerde: Jan Louwe van der Toll, broer
Bijzonderheden: in verband met overlyden van voogd Looy Jansze van Pappelendam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U211a001

Procuratie - tot regeling van boedelzaken van Lysbet Loye van Pappelendam, overleden in Doesburg
Aktenummer: 14-2
Datum: 12-11-1746
Soort akte: Procuratie
Samenvatting: tot regeling van boedelzaken van Lysbet Loye van Pappelendam, overleden in Doesburg
Notaris: W. G. VAN NES
Personen: Onmondige kinderen van Cryn Louwe van der Toll by Cornelia Loye van Pappelendam:
Constituant: Louwerens van der Toll
Constituant: Annigie van der Toll
Constituant: Cornelis van der Toll
Voogd: Cryn Louwe van der Toll, eerder wedr. Cornelia Loye van Pappelendam, vader
Echtgenoot: gehuwd met Aaltje Gysberte de Ryck
Voogd: Jan Louwe van der Toll, oom
Geconstitueerde: Mathys Hoveling
Beroep: castelyn in den Gerechtshuyse tot Vleuten
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U211a001 128

Crijn married Cornelia Looijs Pappelendam, daughter of Looij Jans Pappelendam and ? ?.128

Crijn also married Aaltje Gijsberts de Rijck on 28 october 1735.128

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.