Jan Matthijsz Bosch
(Circa 1625-)
Grietje Gijsberts
(-)
Jan Cock
(Circa 1610-)
Haasje?
(-)
Luijt Jans Bosch
(Circa 1655-)
Jannigje Jans Cock
(Circa 1660-)
Grietje Luijts Bosch
(Circa 1685-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Matthijs Cornelisz Verlaan

2. Melte Leenderts van der Linden

Grietje Luijts Bosch 92,128

  • Born: Circa 1685
  • Marriage: (1): Matthijs Cornelisz Verlaan 2 march 1708 92,128
  • Marriage: (2): Melte Leenderts van der Linden 25 october 1711, Harmelen 92

  General Notes:

Akte inv.nr. U97a12, aktenr. 65, d.d. 02-03-1708
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Mathys Verlaan
Beroep eerste partij: schoenmaker
Woonplaats eerste partij: Harmelen
Naam assistent eerste partij: ass.: Neeltgen Cornelis van der Neut, moeder
Naam echtgenote assistent: geh. met Johan van Poelweert, stiefvader
Beroep assistent: out schout van Harmelen
Woonplaats assistent: Harmelen
Naam tweede partij: Grietje Bosch
Woonplaats tweede partij: Yndyck, Breudyck
Naam assistent tweede partij: ass.: Jannichje de Cock, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Luyt Jansen Bosch

Akte inv.nr. U127a4, aktenr. 67, d.d. 26-10-1709
Aktesoort Afstand
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Hendrick Jansz Kock:
Naam eerste partij: Folkert Cornelisz Geusen
Naam echtgenote eerste partij: x Willemtie Jans Kock, zuster
Naam eerste partij: kinderen van Jacob Jans Kock, broer:
Naam eerste partij: Frans Dirckz van Royen
Naam echtgenote eerste partij: x Haesgen Jacobs Kock
Naam eerste partij: Jan Jacobsz Kock
Naam eerste partij: kinderen van Neeltie Jans Kock, zuster:
Naam eerste partij: Adriaen Cornelisz Hoeven
Naam eerste partij: Dirck Cornelisz Hoeven
Naam eerste partij: Maychien Cornelis Hoeven
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Peter Corsz
Naam eerste partij: Jan Jansz Bogaert, zoon van Aeltie Jans Kock, zuster
Naam eerste partij: kinderen van Jannichie Jans Kock, zuster
Naam eerste partij: Jan Bosch
Naam eerste partij: Matthys Verlaen
Naam echtgenote eerste partij: x Grietie Bosch
Naam eerste partij: onm. kinderen
Naam voogd eerste partij: voogd: Cornelis Bosch
Naam eerste partij: de verdere meerderjarigen
Naam tweede partij: Jan Jacobsz Kock
Naam assistent tweede partij: borg: Gysbert Jansz Veen
Naam assistent tweede partij: Jan Gysbertsz Veen
Naam assistent tweede partij: Frans Dirckz van Royen

Akte inv.nr. U127a5, aktenr. 72, d.d. 02-08-1710
Aktesoort Procuratie
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Folkert Cornelisz Geusen
Naam echtgenote eerste partij: x Willemtie Jansz Kock
Naam eerste partij: Jan Jacobsz Kock, zoon van Jacob Jansz Kock
Naam eerste partij: kinderen van Neeltie Jans Kock:
Naam eerste partij: Adriaen Cornelisz Hoeven
Naam eerste partij: Dirck Cornelisz Hoeven
Naam eerste partij: Maychien Cornelis Hoeven
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Peter Corsz
Naam eerste partij: Jan Jansz Bogaert, zoon van Aeltie Jans Kock
Naam eerste partij: kinderen van Jannichie Jans Kock:
Naam eerste partij: Jan Bosch
Naam eerste partij: onm. kinderen:
Naam eerste partij: Johannes Bosch
Naam eerste partij: Gysbert Bosch
Naam voogd eerste partij: voogd: Cornelis Bosch
Naam eerste partij: Haesgen Bosch
Naam eerste partij: Grietie Bosch
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Mattys Verlaen
Naam tweede partij: Frans van Royen
Naam echtgenote tweede partij: x Haesgen Jacobs Kock, dochter van Jacob Jansz Kock
Woonplaats tweede partij: ontrent Vleuten
Samenvatting inhoud akte: om geld te innen, verschuldigd aan de boedel van Hendrick Jansz Kock
Bijzonderheden: comparanten en geconstitueerde zyn erfgenamen van Hendrick Jansz Kock, broer resp. oom

Akte Inventarisnummer U127a5, aktenummer 89
Aktedatum 04-10-1710
Aktesoort Scheiding
Notaris D. HOUTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: erven Hendrick Jansz Kock:
Naam eerste partij: Folkert Cornelis Geusen
Naam echtgenote eerste partij: x Willemtie Jans Kock
Naam eerste partij: kinderen van Jacob Jansz Kock:
Naam eerste partij: Frans van Royen
Naam echtgenote eerste partij: x Haesgen Jacobs Kock
Naam eerste partij: Jan Jacobsz Kock
Naam eerste partij: kinderen van Neeltie Jans Kock:
Naam eerste partij: Adriaen Cornelisz Hoeven
Naam eerste partij: Dirck Cornelisz Hoeven
Naam eerste partij: Peter Corsz
Naam echtgenote eerste partij: x Maychie Cornelis Hoeven
Naam eerste partij: Jan Jansz Bogaert, zoon van Aeltie Jans Kock
Naam eerste partij: kinderen van Jannichie Jans Kock:
Naam eerste partij: Jan Bosch
Naam eerste partij: Matthys Verlaen
Naam echtgenote eerste partij: x Grietje Bosch
Naam eerste partij: onm. kinderen:
Naam eerste partij: Haesgen Bosch
Naam eerste partij: Johannes Bosch
Naam eerste partij: Gysbert Bosch
Naam voogd eerste partij: voogd: Cornelis Bosch
Soort onroerend goed: huysinge ende getimmer naar Jan Jacobsz Kock
Gerecht onroerend goed: Themaet, op de grond van den Weeshuyse t' Utrecht
Soort onroerend goed: hoffstede c.a., met veertien en een halff mergen wey-, hoy- en hennipland naar Adriaen Cornelisz Hoeven
Ligging onroerend goed: oz Lagendyck
Belendingen onroerend goed: achter: de Oucoper landscheyding
Gerecht onroerend goed: Demmerick
Soort onroerend goed: partye wey-, hoy- en bouland naar Frans van Royen
Ligging onroerend goed: Themaeterdyck, by den Eyckbruch
Belendingen onroerend goed: achter: den Oudenaar
Gerecht onroerend goed: Themaet
Verwijzingen: afstand 26-10-1709 voor nots. D. Houtman

Akte inv.nr. U118a3, aktenr. 121, d.d. 07-03-1711
Aktesoort Testament
Notaris T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Neeltje Cornelis van der Neut
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Johan van Poelweert
Woonplaats eerste partij: Harmelen
Naam tweede partij: Cornelis Verlaan, zoon
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Gysbertje van Essen
Naam tweede partij: Cornelis Verlaan, onmondige zoon + Mathys Verlaan en Grietje Luyten Bosch, kleinzoon
Verwijzingen: testament d.d. 25-6-1709 voor notaris Th. Vosch van Avesaet
Bijzonderheden: gecasseerd d.d. 16-10-1711 128

Grietje married Matthijs Cornelisz Verlaan, son of Cornelis Matthijsz Verlaan and Neeltje Cornelisdr van der Neut, on 2 march 1708 92.,128 (Matthijs Cornelisz Verlaan was christened on 9 december 1677 in Harmelen 92.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 128

Grietje also married Melte Leenderts van der Linden on 25 october 1711 in Harmelen.92 (Melte Leenderts van der Linden was born in Alphen a/d Rijn 92.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.