Anthonie Vernooij
(-)
Maria van Voorst
(-)
Frederik Anthonies Vernooij
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Johanna Anthonies de Ridder

Frederik Anthonies Vernooij 128

  • Marriage: Johanna Anthonies de Ridder 22 november 1718, Werkhoven 89,128

  General Notes:

Openbare verkoping
Aktenummer: 65
Datum: 05-02-1738
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: J. VAN OVERMEER
Personen:
Erven Anthony Vernooy en Maria van Voorst:
Verkoper: Cornelis Vernooy, zoon
Verkoper: Fredrik Vernooy, zoon
Verkoper: Jan Vernooy, zoon
Verkoper: Gerrit Vernooy, zoon
Verkoper: onmondige kinderen van + Gysbert Vernooy, zoon van
Verkoper: Anthony van Dyk, zoon van Cornelis van Dyk en + Adriana Vernooy, dochter
Koper: Johannes Drotman
Beroep: secretaris
Borg: Arien Corsse Wolswyk
Borg: Gerrit van Eck
onroerend goed: 4 mergen bouwland; Tregtweg
Belendingen: achter: Rynsloot boven: de kerk van Cooten beneden: koper
Gerecht: Cooten
Verwijzingen: appointement d.d. 24-1-1738 voor het hof van Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U192a001

Openbare verkoping
Aktenummer: 210-6
Datum: 09-12-1741
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: D. VAN LOBBRECHT
Aktedatum: 09-12-1741
Personen:
De erven Adriaantye van der Leenkolk, in leven wed. Nicolaas van der Horst:
Verkoper: de Rooms catholique aalmoesenierskamer
Woonplaats: Utrecht
Directeur: Gerard Cesarius
Directeur: Hendrik Pyselman
De kinderen van Jan Gysbertse Pauw en Willemyntje Arisse van de Leenkolck:
Verkoper: Gysbert Pauw
Verkoper: Dirk Pauw
Verkoper: Antoni Baers
Echtgenoot: x Jannigye Pauw
De kinderen van Antoni de Ridder en Cunera de With:
Verkoper: Cornelis de Ridder
Echtgenoot: x Petronella van Ryn
Verkoper: Daem Janse van den Hogen
Echtgenoot: x Adriaantye de Ridder
Verkoper: Adriaentje de Ridder
Echtgenoot: wed. Willem van Rossem
Verkoper: Fredrick Vernoy
Echtgenoot: x Johanna de Ridder
Verkoper: Gerrit Spruyt
Echtgenoot: x Cornelia de Ridder
Verkoper: Arie Slagmaat
Echtgenoot: x Sibilla de Ridder
Koper: Hendrik Verkerck
Verwijzingen: testament d.d. 21-12-1732 voor notaris M. van Lobbrecht resolutie d.d. 25-8-1741 van de R.K. aalmoezenierskamer te Utrecht
onroerend goed: camere; Zingel schuyns tegenover de Ceulsche Kraen
Belendingen: ene zyde: Herman Cornelisz andere zyde: Annigye Stevensz
Gerecht: De Weert
Bijzonderheden:de armen van de R.K. aalmoezenierskamer zyn gesubstitueerde
mede-erfgenamen van Adriaantye van der Leenkolk; Antoni de Ridder was een halfbroer van Adriaantye van der Leenkolk; Willemyntje Arisse van de Leenkolck was een zuster van Adriaantye van der Leenkolk; Arien Willemse van der Leenkolk en Hendrikus Hyster x Henderica Willems van der Leenkolck hebben afstand gedaan van hun rechten op de nalatenschap
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U194a001

Akte inv.nr. U188a6, aktenr. 3, d.d. 12-01-1744
Aktesoort Uitkoop
Notaris D. OSKAMP, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen kindskinderen en erfgenamen ab intestato Cunera de Wit:
Naam eerste partij: Cornelis de Ridder
Naam eerste partij: Daam Jansz van der Hoogen
Naam echtgenote eerste partij: x Adriaantie de Ridder
Naam eerste partij: Adriaantie de Ridder
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Willem van Rossum
Naam eerste partij: Frederik Verwey
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna de Ridder
Naam eerste partij: Gerrid Spruyd
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia de Ridder
Naam eerste partij: Arien van Slagmaat
Naam echtgenote eerste partij: x Sibilla de Ridder
Naam eerste partij: Sebastiaan de Ridder, veniam aetatis
Naam tweede partij: erfgenamen Cornelis Willemse van Eyk:
Naam tweede partij: kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Teunis Willemse van Eyk:
Naam tweede partij: Willem van Eyk
Naam tweede partij: Willem Spithoven
Naam echtgenote tweede partij: x Maria van Eyk
Naam tweede partij: onmondige kinderen Gretie van Eyk:
Naam tweede partij: Metie Stekelenburg
Naam tweede partij: Maria Stekelenburg
Naam tweede partij: kinderen van Jan Corssen van Eyk:
Naam tweede partij: Cors Jansen van Eyk
Naam tweede partij: Gerrit Jansen van Eyk
Naam tweede partij: kinderen en kindskinderen Willem Willemse van Eyk:
Naam tweede partij: onmondige kinderen Dirk Luyten Verwoerd
Naam tweede partij: onmondige kinderen Anthony Blom
Naam voogd tweede partij: voogd: Gysbert van 't Schip, oom
Naam tweede partij: Arien Verkerk
Naam echtgenote tweede partij: x Grietie Willemse van Eyk
Naam tweede partij: kind en kindskinderen Gerrit Vreeswyk en Metie van Eyk, echtelieden:
Naam tweede partij: Jan Gerritse van Vreeswyk
Naam tweede partij: onmondige kinderen Aart Gerritsen van Vreeswyk
Naam tweede partij: kinderen en kindskinderen van Gerrit van Schaik en Jannetie Willemse van Eyk, echtelieden:
Naam tweede partij: Cornelia van Schaik
Naam echtgenote tweede partij: wed. Gerrit van Geyn
Naam tweede partij: Jan Willemse van Vreeswyk
Naam echtgenote tweede partij: Grietie van Schaik
Naam tweede partij: onmondige kinderen Arien van Schaik
Naam tweede partij: kinderen en erfgenamen Griet van Eyk:
Naam tweede partij: Cornelis van Rooyen
Naam echtgenote tweede partij: Gretie Arisz van Eyk
Naam tweede partij: Frederik van Spanien
Naam echtgenote tweede partij: x Annigie van Eyk
Naam tweede partij: Lambert van Eyk
Naam tweede partij: Aaltie van Eyk
Naam tweede partij: Willem van Eyk
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van Cornelis Willemse van Eyk
Bijzonderheden: kinderen Cunera de Wit uit vorig huwelyk met Anthony de Ridder

Afstand - van de nalatenschap van zyn overleden ouders Anthony Vernooy en Maria van Voorst
Aktenummer: 198
Datum: 21-03-1744
Soort akte: Afstand
Samenvatting: van de nalatenschap van zyn overleden ouders Anthony Vernooy en Maria van Voorst
Notaris: J. VAN OVERMEER
Personen:
Cedent: Fredrik Vernooy
Cessionaris: Willemina Cooltjes
Echtgenoot: wed. Gerrit Vernoy
Verwijzingen: scheiding d.d. 6-9-1738 voor notaris J. van Overmeer
Bijzonderheden: uitgezonderd het land onder Cothen aan hem toegescheiden
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U192a001

Kwitantie - f 325-12-0 wegens liquidatie van de boedel van zyn overleden vrouw
Aktenummer: 248
Datum: 17-12-1746
Soort akte: Kwitantie
Samenvatting: f 325-12-0 wegens liquidatie van de boedel van zyn overleden vrouw
Notaris: H. VAN DAM
Personen:
Eerste Partij: Cornelis Vernooy
Echtgenoot: wedr. Maria van der Lee
Woonplaats: Warkhoven
Onmondige kinderen van + Maria van der Lee by Cornelis Vernooy:
Tweede Partij: Anthony Vernooy
Tweede Partij: Petronella Vernooy
Voogd: Frederik Vernooy
Voogd: Huybert van der Lee
Bijzonderheden: 1e comparant belooft jaarlykse rente te betalen zolang grootmoeder
Petronella van Ryn, gehuwd met Cornelis de Ridder, nog in leven is; wegens niet betalen van dit bedrag aan Cornelis Vernooy is deze akte d.d. 20-11-1754 vervallen verklaard
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U184a013

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 47
Datum: 11-04-1748
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: E. VLAER
Personen:
Bruidegom: Antony Vernoy
Woonplaats: Werkhoven
Assistent: Frederik Vernoy, vader
Woonplaats: Werkhoven
Bruid: Teuntje Cornelisdochter van Royen
Woonplaats: Werkhoven
Assistent: Cornelis Teunisz van Royen, vader
Woonplaats: Werkhoven
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U166a025

Openbare verhuring
Aktenummer: 254
Datum: 16-04-1748
Soort akte: Openbare verhuring
Notaris: H. VAN DAM
Personen:
Erven ab intestato Cornelis de Ridder:
Verhuurder: Daam Jansz van den Hooge
Echtgenoot: x Adriaentje de Ridder
Verhuurder: Adriaentje de Ridder
Echtgenoot: wed. Willem van Rossum
Verhuurder: Frederik Vernooy
Echtgenoot: wedr. Johanna de Ridder
Verhuurder: onmondige kinderen Frederik Vernooy en + Johanna de Ridder
Verhuurder: Gerrit Spruyt
Echtgenoot: x Cornelia de Ridder
Verhuurder: Ary van Slagmaet
Echtgenoot: x Sibilla de Ridder
Verhuurder: Sebastiaen de Ridder
Erven ab intestato Petronella van Ryn:
Verhuurder: Huybert van der Lee, zoon
Verhuurder: Cornelis van Schaik
Echtgenoot: x Johanna van der Lee, dochter
Beroep: hospes aan de Bunniksebrug
Woonplaats: Bunnik
Verhuurder: Anthony Vernooy, onmondig
Verhuurder: Petronella Vernooy, onmondig
Voogd: Cornelis Vernooy, vader
Echtgenoot: wedr. Maria van der Lee, dochter
Huurder: Cornelis Vernoy
onroerend goed: helfte van 17 mergen 203 roeden weylandt;
Gerecht: Schoonauwen
Verwijzingen: huur en verhuur d.d. 28-2-1742 voor notaris A. van Noortwyck
Bijzonderheden: behorend aan convent van Oudwyk; wederhelft gehuurd door Claas Haasberg
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U184a014 128

Frederik married Johanna Anthonies de Ridder, daughter of Anthonie Adriaans de Ridder and Cunera Bastiaans de Wit, on 22 november 1718 in Werkhoven 89.,128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.