Dirk van der Leede
(Circa 1620-)
? ?
(-)
Jan Dirks van der Leede
(Circa 1650-)
Cornelia Cornelisdr van Wijck
(-)
Neeltje Jans van der Leede
(1695-)

 

Family Links

Neeltje Jans van der Leede 1477

  • Christened: 20 october 1695, Culemborg 1477

  General Notes:

Testament
Datering: 12-04-1714
Aktenummer: 19-2
Datum: 12-04-1714
Soort akte: Testament
Erfgenaam:
Hugina van der Leede
Neeltje van der Leede
Cornelis van der Leede
Cornelia van der Leede
Cornelis van Wyck
Geertruyd van Wyck
Adriana van Wyck
Arnaudt van Wyck
Alarda van Wyck
Naam partner: wed. NN Spithoven
Naam partner: wed. Cornelis Mensing
Elisabet van Quellenburg, dochter Aefje van Wyck by Dirck van Quellenburg
Maria van Uffelen, dochter Elisabet van Wyck by Henrick van Uffelen
Hugina Hoevenaer
Cornelis Hoevenaer, twee kinderen Neeltje van Wyck by Nicolaes Hoevenaer
Notaris: J. VAN DEN DOORSLAG
Testateur:
Johanna van Wyck
Naam partner: geh. met Isaacq Hofkens
Verwijzingen:
huw. voorwaarden 12-2-1699 voor notaris C. de Coole
testament 13-6-1699 voor notaris C. de Coole
testament 11-6-1711 voor notaris W.A. Keppel
Overige personen: De kinderen van Cornelia van Wyck by Johan van der Leede
De kinderen van Arnoud van Wyck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U139a005

Scheiding - de boedel van Johanna van Wyck
Datering: 18-04-1722
Aktenummer: 37
Datum: 18-04-1722
Soort akte: Scheiding
Voogd: Cornelis Cool, stiefvader
Samenvatting: de boedel van Johanna van Wyck
Eerste partij:
Isaacq Hofkens
Naam partner: wedr. Johanna van Wyck
Notaris: J. VAN DEN DOORSLAG
Gemachtigde: Geertruyd de With, moeder
Achternaam: Geertruyd de With, moeder
Beroep: med doctor
Naam partner: geh. met Cornelis Cool
Tweede partij: erven Johanna van Wyck
kinderen van Cornelia van Wyck
Hugina van der Leede
Beroep: med doctor
Naam partner: x Jan de Man
Cornelis van der Leede
Neeltje van der Leede
Cornelia van der Leede
Arnaud van Wyck, zoon van Arnaud van Wyck en Geertruyd de With
Alarda van Wyck
Naam partner: wed. Johannes van Spithoven
Jacoba van Wyck
Naam partner: wed. Cornelis Mensing
kinderen Neeltje van Wyck
Cornelis Hoevenaer
Johannes Knyf
Naam partner: x Hugina Hoevenaar
Verwijzingen: procuraties, 17-4-1722, voor notaris [E.F.] Jongbloet te Culemborg
Onroerend goed:
vyff mergen wey en bouwland naar de erfgenamen van Johanna van Wyck;
Gerecht: Culemborg, in de Geeren
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U139a010

Testament
Datering: 16-06-1728
Aktenummer: 27
Datum: 16-06-1728
Soort akte: Testament
Erfgenaam:
Neeltje van der Leeden, zuster
Cornelia van der Leeden, zuster
Testateur: Maeygje van der Leeden
Woonplaats: Utrecht
Naam partner: wed. Johannes van Zweel
Notaris: G. C. QUALENBRINCK
Bijzonderheden: met benoeming van Cornelis Hoevenaar, meester pruikemaker te Utrecht, tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U167a003
"juffr. Maeijgje van der Leeden, wede. van wijlen sr. Johannes van Zweel, wonende binnen dese stadt (...) verklaarde eerstelick te legateren, te maken ende te bespreken aen hare halve suster Anna van der Leeden (...) voorts na het overlijden van haare gemelde halve suster Anna van der Leeden aen derselver vier kinderen met namen Cornelis, Johannes, Neeltje en Claes van Roijen te samen (...) aan hare volle suster Huijgina van der Leeden, huijsvrouw van d'hr. Johannes de Man, med. en stadt doctor tot Cuijlenburg (...) en aen de vijf kinderen van haar testatrices overleden broeder Cornelis van der Leeden in huwelick verweckt bij Lidia Sophia Salomon, met namen Saartje, Johannes, Theodorus, Cornelia en Huijgina van der Leeden (...) aen hare suster Cornelia van der Leeden alle haar testatrices kleederen (...) tot hare eenige en universeele erfgenamen hare twee susters Neeltje van der Leeden ende Cornelia van der Leeden, te samen en twee egale portien" 128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.